Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Eerste opstanding 1

Spreuken 18

13 
Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.

Matthéüs 24

44 
Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.


2 Petrus 3

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst (terugkomst van Yeshua)? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. (Noach, Lot, Moses)

What does Yehsua do at His return


Matthéüs 3

11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.
12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiverenen Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

Yehsua burns tares
Angels gather electMatthéüs 13

41 
De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;

Matthéüs 24

31 
En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

Markus 13

27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.

Lukas 3

17 
Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen; maar het kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden.


Johannes 6

12 
En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.


 
prophecy club the rapture exposed stan johnson full length  

Mustard Seed Parable

How does it teach us about the Rapture


Represents What?
 
Wheat Saved Christians
Tares Lost
Com Church, Saved
Wine Holy Spirit
Oil Salvation
Harvest End of the World
Mustard seed Church, Saved  Mar 4:30   And 2532 he said 3004 , Whereunto 5101 shall we liken 3666 the kingdom 932 of God 2316? or 2228 with1722 what 4169 comparison 3850 shall we compare3846 it 846?
  Mar 4:31   [It is] like 5613 a grain 2848 of mustard seed 4615, which 3739, when 3752 it is sown 4687 in 1909 the earth 1093, is less 3398 than all 3956 the seeds 4690that be 2076 in 1909 the earth 1093:
  Mar 4:32   But 2532 when 3752 it is sown 4687 , it groweth up305 , and 2532 becometh 1096 greater than 3187 all3956 herbs 3001, and 2532 shooteth out 4160 great3173 branches 2798; so that 5620 the fowls 4071 of the air 3772 may 1410 lodge 2681 under 5259 the shadow 4639 of it 846.

Let’s Look At the (Pre-trip) Rapture Scriptures

In the mouth of two witnesses?

Foundation of the Rapture


  1Cr 15:51   Behold 2400 , I shew 3004 you 5213 a mystery 3466We shall 2837 0 not 3756 all 3956 3303 sleep 2837 , but 1161 we shall 236 0 all 3956 be changed 236 ,
  1Cr 15:52   In 1722 a moment 823in 1722 the twinkling 4493 of an eye 3788, at 1722 the last 2078 trump 4536: for1063 the trumpet shall sound 4537 , and 2532 the dead 3498 shall be raised 1453 incorruptible 862, and 2532 we 2249 shall be changed 236 .
  1Cr 15:53   For 1063 this 5124 corruptible 5349 must 1163 put on1746 incorruption 861, and 2532 this 5124 mortal2349 [must] put on 1746 immortality 110.
  1Cr 15:54   So 1161 when 3752 this 5124 corruptible 5349 shall have put on 1746 incorruption 861, and 2532 this5124 mortal 2349 shall have put on 1746 immortality110, then 5119 shall be brought to pass 1096 the saying 3056 that is written 1125 , Death 2288 is swallowed up 2666 in 1519 victory 3534.
  1Cr 15:55   death 2288, where 4226 [is] thy 4675 sting 2759? O grave 86, where 4226 [is] thy 4675 victory 3534?
  1Cr 15:56   1161 The sting 2759 of death 2288 [is] sin 266; and1161 the strength 1411 of sin 266 [is] the law 3551.
  1Cr 15:57   But 1161 thanks 5485 [be] to God 2316, which 3588giveth 1325 us 2254 the victory 3534 through 1223our 2257 Lord 2962 Jesus 2424 Christ 5547.


  1Th 4:13   But 1161 I would 2309 0 not 3756 have 2309 you 5209to be ignorant 50 , brethren 80, concerning 4012them which are asleep 2837 , that 3363 0 ye sorrow3076 not 3363, even 2532 as 2531 others 3062 which3588 have 2192 no 3361 hope 1680.
  1Th 4:14   For 1063 if 1487 we believe 4100 that 3754 Jesus 2424died 599 and 2532 rose again 450 , even so 3779them also 2532 which sleep 2837 in 1223 Jesus 2424will 71 0 God 2316 bring 71 with 4862 him 846.
  1Th 4:15   For 1063 this 5124 we say 3004 unto you 5213 by 1722the word 3056 of the Lord 2962, that 3754 we 2249which 3588 are alive 2198 [and] remain 4035 unto1519 the coming 3952 of the Lord 2962 shall 5348 0not 3364 prevent 5348 them which 3588 are asleep2837 .
  1Th 4:16   For 3754 the Lord 2962 himself 846 shall descend2597 from 575 heaven 3772 with 1722 a shout 2752, with 1722 the voice 5456 of the archangel 743, and2532 with 1722 the trump 4536 of God 2316: and 2532thedead 3498 in 1722 Christ 5547 shall rise 450 first4412:
  1Th 4:17   Then 1899 we 2249 which 3588 are alive 2198 [and] remain 4035 shall be caught up 726 together 260with 4862 them 846 in 1722 the clouds 3507to 1519meet 529 the Lord 2962 in 1519 the air 109:and 2532so 3779 shall we 2071 0 ever 3842 be 2071 with 4862the Lord 2962.

Every eye or Leaving the Ground? 

  Rev 1:7   Behold 2400 , he cometh 2064 with 3326 clouds 3507; and 2532 every 3956 eye 3788 shall see 3700 him 846and 2532 they [also] which 3748 pierced 1574 him846: and 2532 all 3956 kindreds 5443 of the earth 1093shall wail 2875 because 1909 of him 846. Even so3483, Amen 281.

  Luk 21:36   Watch ye 69 therefore 3767, and pray 1189 always1722 3956 2540, that 2443 ye may be accounted worthy 2661 to escape 1628 all 3956 these things5023 that shall 3195 come to pass 1096 , and 2532 to stand 2476 before 1715 the Son 5207 of man 444.


The Harvest
What can the parable of the Harvest teach us about the Rapture?

When do you Harvest corn?


When the corn is ripe?

Parable of the Seed

  Mar 4:26   And 2532 he said 3004 , So 3779 is 2076 the kingdom932 of God 2316, as 5613 if 1437 a man 444 should cast 906 seed 4703 into 1909 the ground 1093;
  Mar 4:27   And 2532 should sleep 2518 , and 2532 rise 1453 night3571 and 2532 day 2250, and 2532 the seed 4703should spring 985 and 2532 grow up 3373 , he 846knoweth 1492 not 3756 how 5613.
  Mar 4:28   For 1063 the earth 1093 bringeth forth fruit 2592 of herself 844; first 4412 the blade 5528, then 1534 the ear 4719, after that 1534 the full 4134 corn 4621 in1722 the ear 4719.
  Mar 4:29   But 1161 when 3752 the fruit 2590 is brought forth3860 , immediately 2112 he putteth in 649 the sickle1407, because 3754 the harvest 2326 is come 3936 .
  Deu 16:9   Seven 7651 weeks 7620 shalt thou number 5608unto thee: begin 2490 to number 5608 the seven7651 weeks 7620 from [such time as] thou beginnest 2490 [to put] the sickle 2770 to the corn7054.

What do tares teach us about the timing of the Rapture?

Tares & Wheat


  Mat 13:24   Another 243 parable 3850 put he forth 3908 unto them 846, saying 3004 , The kingdom 932 of heaven 3772 is likened 3666 unto a man 444 which sowed 4687 4687 good 2570 seed 4690 in 1722 his 846field 68:
  Mat 13:25   But 1161 while 1722 men 444 slept 2518 , his 846enemy 2190 came 2064 and 2532 sowed 4687 tares2215 among 303 3319 the wheat 4621, and 2532 went his way 565 .
  Mat 13:26   But 1161 when 3753 the blade 5528 was sprung up985 , and 2532 brought forth 4160 fruit 2590, then5119 appeared 5316 the tares 2215 also 2532.
  Mat 13:27   So 1161 the servants 1401 of the householder 3617came 4334 and said 2036 unto him 846, Sir 2962, didst 4687 0 not 3780 thou sow 4687 good 2570 seed4690 in 1722 thy 4674 field 68? from whence 4159then 3767 hath it 2192 tares 2215?
  Mat 13:28   1161 He said 5346 unto them 846, An enemy 2190444 hath done 4160 this 51241161 The servants1401 said 2036 unto him 846, Wilt thou 2309 then3767 that we go 565 and gather 4816 0 them 846 up4816 ?
  Mat 13:29   But 1161 he said 5346 , Nay 3756; lest 3379 while ye gather up 4816 the tares 2215, ye root up 1610 also the wheat 4621 with 260 them 846.
  Mat 13:30   Let 863 both 297 grow together 4885 until 3360 the harvest 2326: and 2532 in 1722 the time 2540 of harvest 2326 I will say 2046 to the reapers 2327Gather ye together 4816 first 4412 the tares 2215, and 2532 bind 1210 them 846 in 1519 bundles 1197 to4314 burn 2618 them 846: but 1161 gather 4863 the wheat 4621 into 1519 my 3450 barn 596.


Sickle = Harvest = End of the World

  Mat 13:37   He answered 611 and 1161 said 2036 unto them 846, He that soweth 4687 the good 2570 seed 4690 is2076 the Son 5207 of man 444;
  Mat 13:38   1161 The field 68 is 2076 the world 28891161 the good 2570 seed 4690 are 3778 1526 the children 5207of the kingdom 932; but 1161 the tares 2215 are1526 the children 5207 of the wicked 4190 [one];
  Mat 13:39   1161 The enemy 2190 that sowed 4687 them 846 is2076 the devil 12281161 the harvest 2326 is 2076the end 4930 of the world 165; and 1161 the reapers2327 are 1526 the angels 32.

Tares Gathered & Burned First


  Mat 13:40   As 5618 therefore 3767 the tares 2215 are gathered4816 and 2532 burned 2618 in the fire 4442; so 3779shall it be 2071 in 1722 the end 4930 of this 5127world 165.
  Mat 13:41   The Son 5207 of man 444 shall send forth 649 his846 angels 32, and 2532 they shall gather 4816 out of 1537 his 846 kingdom 932 all things 3956 that offend 4625, and 2532 them which do 4160 iniquity458;
  Mat 13:42   And 2532 shall cast 906 them 846 into 1519 a furnace 2575 of fire 4442: there 1563 shall be 2071wailing 2805 and 2532 gnashing 1030 of teeth 3599.
  Mat 13:43   Then 5119 shall the righteous 1342 shine forth 1584as 5613 the sun 2246 in 1722 the kingdom 932 of their 846 Father 3962. Who 3588 hath 2192 ears 3775to hear 191 , let him hear 191 .

Which one is taken?

Tares


  Mat 24:40   Then 5119 shall 2071 0 two 1417 be 2071 in 1722 the field 68; the one 1520 shall be taken 3880 , and 2532the other 1520 left 863 .
  Mat 24:41   Two 1417 [women shall be] grinding 229 at 1722 the mill 3459; the one 3391 shall be taken 3880 , and2532 the other 3391 left 863 .

Sickle = Harvest

  Jer 50:16   Cut off 3772 the sower 2232 from Babylon 894, and him that handleth 8610 the sickle 4038 in the time6256 of harvest 7105: for fear 6440 of the oppressing 3238 sword 2719 they shall turn 6437every one 376 to his people 5971, and they shall flee 5127 every one 376 to his own land 776.
  Jer 50:17   Israel 3478 [is] a scattered 6340 sheep 7716; the lions 738 have driven [him] away 5080 : first 7223the king 4428 of Assyria 804 hath devoured 398him; and last 314 this Nebuchadrezzar 5019 king4428 of Babylon 894 hath broken his bones 6105 .
  Jer 50:18   Therefore thus saith 559 the LORD 3068 of hosts6635, the God 430 of Israel 3478; Behold, I will punish 6485 the king 4428 of Babylon 894 and his land 776, as I have punished 6485 the king 4428 of Assyria 804.
 
Sickle - Harvest - Shake

  Joe 3:13   Put 7971 ye in the sickle 4038, for the harvest 7105 is ripe 1310 : come 935 , get you down 3381 ; for the press 1660 is full 4390 , the fats 3342 overflow 7783 ; for their wickedness 7451 [is] great 7227.
  Joe 3:14   Multitudes 1995, multitudes 1995 in the valley 6010of decision 2742for the day 3117 of the LORD 3068[is] near 7138 in the valley 6010 of decision 2742.
  Joe 3:15   The sun 8121 and the moon 3394 shall be darkened6937 , and the stars 3556 shall withdraw 622 their shining 5051.
  Joe 3:16   The LORD 3068 also shall roar 7580 out of Zion 6726, and utter 5414 his voice 6963 from Jerusalem 3389; and the heavens 8064 and the earth 776 shall shake7493 : but the LORD 3068 [will be] the hope 4268 of his people 5971, and the strength 4581 of the children 1121 of Israel 3478.
 
What can clouds teach us about the timing of the rapture and the return of Jesus?
Clouds & Jesus Return

  Eze 32:7   And when I shall put thee out 3518 , I will cover3680 the heaven 8064, and make 6937 0 the stars3556 thereof dark 6937 ; I will cover 3680 the sun8121 with a cloud 6051, and the moon 3394 shall not give 215 her light 216.
  Eze 32:8   All the bright 3974 lights 216 of heaven 8064 will I make dark 6937 over thee, and set 5414 darkness2822 upon thy land 776, saith 5002 the Lord 136 GOD3069.
  Eze 32:9   I will also vex 3707 the hearts 3820 of many 7227people 5971, when I shall bring 935 thy destruction7667 among the nations 1471, into the countries776 which thou hast not known 3045 .
  Eze 32:10   Yea, I will make many 7227 people 5971 amazed8074 at thee, and their kings 4428 shall be horribly8178 afraid 8175 for thee, when I shall brandish5774 my sword 2719 before them 6440; and they shall tremble 2729 at [every] moment 7281, every man 376 for his own life 5315, in the day 3117 of thy fall 4658.

Righteous judge.

  Dan 7:9   I beheld 1934 2370 till 5705 the thrones 3764 were cast down 7412 , and the Ancient 6268 of days 3118did sit 3488 , whose garment 3831 [was] white 2358as snow 8517, and the hair 8177 of his head 7217 like the pure 5343 wool 6015: his throne 3764 [was like] the fiery 5135 flame 7631, [and] his wheels 1535 [as] burning 1815 fire 5135.
  Dan 7:10   A fiery 5135 stream 5103 issued 5047 and came forth5312 from 4481 before 6925 him: thousand 506thousands 506 ministered 8120 unto him, and ten thousand 7240 times ten thousand 7240 stood 6966before 6925 him: the judgment 1780 was set 3488 , and the books 5609 were opened 6606 .
  Dan 7:11   I beheld 1934 2370 then 116 because 4481 of the voice 7032 of the great 7260 words 4406 which the horn 7162 spake 4449 : I beheld 1934 2370 [even] till5705 the beast 2423 was slain 6992 , and his body1655 destroyed 7 , and given 3052 to the burning3346 flame 785.

  Dan 7:13   I saw 1934 2370 in the night 3916 visions 2376, and, behold 718, [one] like the Son 1247 of man 606 came858 with 5974 the clouds 6050 of heaven 8065, and came 4291 to 5705 the Ancient 6268 of days 3118, and they brought him near 7127 before 6925 him.
  Dan 7:14   And there was given 3052 him dominion 7985, and glory 3367, and a kingdom 4437, that all 3606 people5972, nations 524, and languages 3961, should serve6399 him: his dominion 7985 [is] aneverlasting 5957dominion 7985, which shall not 3809 pass away 5709 , and his kingdom 4437 [that] which shall not 3809 be destroyed 2255 .

Clouds & Events prior to the Return of Jesus
  1. Judgement is set
  2. Books are openend
  3. Beast is slain
  4. Jesus return on the clouds
It is over!

  Joe 2:1   Blow 8628 ye the trumpet 7782 in Zion 6726, and sound an alarm 7321 in my holy 6944 mountain 2022: let all the inhabitants 3427 of the land 776 tremble7264 : for the day 3117 of the LORD 3068 cometh 935, for [it is] nigh at hand 7138;
  Joe 2:2   A day 3117 of darkness 2822 and of gloominess 653, a day 3117 of clouds 6051 and of thick darkness 6205, as the morning 7837 spread 6566 upon the mountains 2022: a great 7227 people 5971 and a strong 6099; there hath not been 1961 ever 5769 the like, neither shall be any more 3254 after 310 it, [even] to the years 8141 of many 1755 generations1755.

  Joe 2:9   They shall run to and fro 8264 in the city 5892; they shall run 7323 upon the wall 2346, they shall climb up5927 upon the houses 1004; they shall enter in 935 at the windows windows 2474 like a thief 1590.
  Joe 2:10   The earth 776 shall quake 7264 before 6440 them; the heavens 8064 shall tremble 7493 : the sun 8121and the moon 3394 shall be dark 6937 , and the stars3556 shall withdraw 622 their shining 5051:
  Joe 2:11   And the LORD 3068 shall utter 5414 his voice 6963before 6440 his army 2428: for his camp 4264 [is] very 3966 great 7227: for [he is] strong 6099 that executeth 6213 his word 1697: for the day 3117 of the LORD 3068 [is] great 1419 and very 3966 terrible3372 ; and who can abide 3557 it?

  Zep 1:15   That day 3117 [is] a day 3117 of wrath 5678, a day3117 of trouble 6869 and distress 4691, a day 3117 of wasteness 7722 and desolation 4875, a day 3117 of darkness 2822 and gloominess 653, a day 3117 ofclouds 6051 and thick darkness 6205,
  Zep 1:16   A day 3117 of the trumpet 7782 and alarm 8643against the fenced 1219 cities 5892, and against the high 1364 towers 6438.
  Zep 1:17   And I will bring distress 6887 upon men 120, that they shall walk 1980 like blind men 5787, because they have sinned 2398 against the LORD 3068: and their blood 1818 shall be poured out 8210 as dust6083, and their flesh 3894 as the dung 1561.
  Zep 1:18   Neither their silver 3701 nor their gold 2091 shall be able 3201 to deliver 5337 them in the day 3117 of the LORD'S 3068 wrath 5678; but the whole land 776 shall be devoured 398 by the fire 784 of hisjealousy 7068: for he shall make 6213 even a speedy 926 riddance3617 of all them that dwell 3427 in the land 776.

  Mat 24:29   Immediately 1161 2112 after 3326 the tribulation2347 of those 1565 days 2250 shall the sun 2246 be darkened 4654 , and 2532 the moon 4582 shall 13250 not 3756 give 1325 her 846 light 5338, and 2532 the stars 792 shall fall 4098 from 575 heaven 3772, and2532 the powers 1411 of the heavens 3772 shall be shaken 4531 :
  Mat 24:30   And 2532 then 5119 shall appear 5316 the sign 4592of the Son 5207 of man 444 in 1722 heaven 3772: and 2532 then 5119 shall 2875 0 all 3956 the tribes5443 of the earth 1093 mourn 2875 , and 2532 they shall see 3700 the Son 5207 of man 444 coming 2064in 1909 the clouds 3507 of heaven 3772 with 3326power 1411 and 2532 great 4183 glory 1391.
  Mat 24:31   And 2532 he shall send 649 his 846 angels 32 with3326 a great 3173 sound 5456 of a trumpet 4536, and 2532 they shall gather together 1996 his 846elect 1588 from 1537 the four 5064 winds 417, from575 one end 206 of heaven 3772 to 2193 the other206 846.

  Mar 13:24   But 235 in 1722 those 1565 days 2250after 3326that 1565 tribulation 2347, the sun 2246 shall be darkened 4654 , and 2532 the moon 4582 shall 13250 not 3756 give 1325 her 846 light 5338,
  Mar 13:25   And 2532 the stars 792 of heaven 3772 shall 2071fall 1601 , and 2532 the powers 1411 that are in1722 heaven 3772 shall be shaken 4531 .
  Mar 13:26   And 2532 then 5119 shall they see 3700 the Son 5207of man 444 coming 2064 in 1722 the clouds 3507with 3326 great 4183 power 1411 and 2532 glory1391.
  Mar 13:27   And 2532 then 5119 shall he send 649 his 846 angels32, and 2532 shall gather together 1996 his 846elect 1588 from 1537 the four 5064 winds 417, from575 the uttermost part 206 of the earth 1093 to2193 the uttermost part 206 of heaven 3772.

  Mat 26:64   Jesus 2424 saith 3004 unto him 846, Thou 4771 hast said 2036 : nevertheless 4133 I say 3004 unto you5213, Hereafter 737 575 shall ye see 3700 the Son5207 of man 444 sitting 2521 on 1537 the right hand1188 of power 1411, and 2532 coming 2064 in 1909the clouds 3507 of heaven 3772.

  Mar 13:26   And 2532 then 5119 shall they see 3700 the Son 5207of man 444 coming 2064 in 1722 the clouds 3507with 3326 great 4183 power 1411 and 2532 glory1391.
  Mar 13:27   And 2532 then 5119 shall he send 649 his 846 angels32, and 2532 shall gather together 1996 his 846elect 1588 from 1537 the four 5064 winds 417, from575 the uttermost
part 
206 of the earth 1093 to2193 the uttermost part 206 of heaven 3772.

  Mar 14:62   And 1161 Jesus 2424 said 2036 , I 1473 am 1510 : and 2532 ye shall see 3700 the Son 5207 of man 444sitting 2521 on 1537 the right hand 1188 of power1411, and 2532 coming 2064 in 3326 the clouds 3507of heaven 3772.

  Luk 21:27   And 2532 then 5119 shall they see 3700 the Son 5207of man 444 coming 2064 in 1722 a cloud 3507 with3326 power 1411 and 2532 great 4183 glory 1391.

  1Th 4:14   For 1063 if 1487 we believe 4100 that 3754 Jesus 2424died 599 and 2532 rose again 450 , even so 3779them also 2532 which sleep 2837 in 1223 Jesus 2424will 71 0 God 2316 bring 71 with 4862 him 846.
  1Th 4:15   For 1063 this 5124 we say 3004 unto you 5213 by 1722the word 3056 of the Lord 2962, that 3754 we 2249which 3588 are alive 2198 [and] remain 4035 unto1519 the coming 3952 of the Lord 2962 shall 5348 0not 3364 prevent 5348 them which 3588 are asleep2837 .
  1Th 4:16   For 3754 the Lord 2962 himself 846 shall descend2597 from 575 heaven 3772 with 1722 a shout 2752, with 1722 the voice 5456 of the archangel 743, and2532 with 1722 the trump 4536 of God 2316: and 2532the dead 3498 in 1722 Christ 5547 shall rise 450 first4412:
  1Th 4:17   Then 1899 we 2249 which 3588 are alive 2198 [and] remain 4035 shall be caught up 726 together 260with 4862 them 846 in 1722 the clouds 3507, to 1519meet 529 the Lord 2962 in 1519 the air 109: and 2532so 3779 shall we 2071 0 ever 3842 be 2071 with 4862the Lord 2962.

  Luk 21:25   And 2532 there shall be 2071 signs 4592 in 1722 the sun 2246, and 2532 in the moon 4582, and 2532 in the stars 798; and 2532 upon 1909 the earth 1093distress 4928 of nations 1484, with 1722 perplexity640; the sea 2281 and 2532 the waves 4535 roaring2278 ;
  Luk 21:26   Men's 444 hearts failing them 674 for 575 fear 5401, and 2532 for looking after 4329 those things which are coming on 1904 the earth 3625: for 1063 the powers 1411 of heaven 3772 shall be shaken 4531 .
  Luk 21:27   And 2532 then 5119 shall they see 3700 the Son 5207of man 444 coming 2064 in 1722 a cloud 3507 with3326 power 1411 and 2532 great 4183 glory 1391.
 
  
The Psalm 83 Confederates

Tents of Edom Palestinians & Southern Jordanians
Ishmaclites Saudis (Ishmael father of Arabs)
Moab Palestinians & Central Jordanians
Hagarenes Egyptians
Gebal Hezbollah & Central Jordanians
Ammon Palestinians & Northern Jordanians
Amalek Arabs of the Sinai Area
Philistia Hamas of the Gaza Strip
Tyre Hezbollah & Southern Lebanese
Assyria Hezbollah & Southern Lebanese - Syrians and Northern Iraq’s
Assur ?


The Ezekiel 38:11-6 invaders

Magog the Southern Steppes of Russia
Rosh Russia
Meshech & Turbal-Turkey (Turkmenistan)
Persia Iran
Ethiopia Sudan, Somalia
Libya Libya (may include Algeria, Morocco, and Tunisia)
Gomer North-Central Turkey
Togarmah Eastern Turkey


 
 Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen