Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Illuminati, Nazi´s, SS

  

253 - The Secret Behind Secret Societies / Total Onslaught Mini Series - Walter Veith
Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught
concentration camp - extermination camp Buchenwald (holocaust WOII, nazi-Germany)
ILLUMINATI STARS BEFORE AND AFTER (Caution Disturb
Illuminati Clones & Demonic Celeberties
Former Illuminati member Explains and Exposes the illuminati (Full Documentary)
THE ILLUMINATI'S FINAL COWNTDOWN 2014- MARTIAL LAW


De illuminatie is een satanische sekte.De Paus is een Jezuit en de top van de illuminatie waarvan satan het hoofd is.The Illuminati for Dummies’.

Matrix - The pill 
Het is een gewone heidense film, maar dit legt precies uit hoe de illuminatie werkt. En waar wij echt tegen vechten de onzichtbare wereld die wij geërft hebben van onze voorouders en nu dus niet kunnen zien tenzij YHVH onze ogen ervoor opent, maar dat doet Hij pas wanneer je echt zoekt en vraagt naar de antwoorden op alle geheimen.

The Truth May Scare You (Part 16)
Chicago 
bulls NBA illuminati exposed
The Man Who Sells the Moon - Op-Docs
John todd, ex Illuminati, explaining the Illuminati, full video.
The Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy and the Evidence
ILLUMINATI YEAR BOOK 2013 - 100 Satanic Celebrities
SPONTANEOUS HUMAN COMBUSTION ~ EVER WONDERED...HOW ??? SHOCKING REVELATION ... ILLUMINATI
KPOP Exposed Part 1!! (satanic Illuminati)
KPOP Exposed Part 2! (satanic illuminati) *WARNING GRAPHIC


Velen van ons zullen gestraft worden omdat we de waarheid, het licht tonen aan anderen en ons aan YHVH wetten houden. Soms moet je zelfs een paar dingen opgeven, maar onthoud dat het rechte pad meer waard is dan alles wat we hebben geleerd in deze corrupte wereld. In de Heer moeten we ons leven wijden aan de verbetering van de mensheid in de naam Yeshua de Messias en in dienst van onze enige YHVH.

Één God YHVH – één Thora samen met de Evangeliën en Yeshua de Messias.

En pas na de bevrijding van de wereldlijke en materialistische aantrekkingskracht van deze wereld je vleselijke lichaam, zal jij in staat om de overwinning binnen uit te bereiken je geestelijk lichaam, zodat je je dan de overwinning van buitenaf kunt bereiken. Broeders en zusters, geen tijd voor vertraging, want de strijd begint nu! De imam Al Mahdi (Satan, Antichrist) komt binnenkort. De mensen die écht klaar zijn, zullen Kiezen voor Yeshua Messias en YHVH en degenen die vallen voor het NWO systeem en de menselijke wetten.

Openbaringen 12: 9+17.
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg (oorlog) te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Yeshua  Christus hebben.

GRIMMEN
1) Boos kijken 2) Nors kijken 3) Plaats in Europa 4) Raar kijken 5) Vervelend kijken


Leviticus 26

Gij zult ulieden geen afgoden maken; noch gesneden beeld, noch opgericht beeld zult gij u stellen, noch gebeelden steen in uw land zetten, om u daarvoor te buigen; want Ik ben de HEERE, uw God!

30 En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen uwer drekgoden werpen; en Mijn ziel zal aan u walgen.
31 En Ik zal uw steden een woestijn maken, en uw heiligdommen verwoesten; en Ik zal uw liefelijken reuk niet rieken.

 

If we were to be taken out before the testing, how would we have the opportunity to become an overcomer?

In just a moment 
I am going to ask:

What are the fruits of the rapture doctrine?Mat 7:16   Ye shall know 1921 them 846 by 575 their 846 fruits2590 3385. Do men gather 4816 grapes 4718 of 575thorns 173, or 2228 figs 4810 of 575 thistles 5146?

1Ti 4:1   Now 1161 the Spirit 4151 speaketh 3004 expressly4490, that 3754 in 1722 the latter 5306 times 2540some 5100 shall depart from 868 the faith 4102, giving heed 4337 to seducing 4108 spirits 4151,and2532 doctrines 1319 of devils 1140;

John Benefiel on It's Supernatural with Sid Roth - Baal Divorce Decree
ILLUMINATI
 GOES PUBLIC WITH NWO!! MUST SEE!! PT.1/9
[1 van 2] De Beierse Illuminati
[2 of 2] The Bavarian Illuminati
Many Military Convoys Now Moving Through the United States - CHINA 'RUSSIAN .AMERICAN TROOPS !!!
BREAKING! 2013 UN ~ NATO MARTIAL LAW USA!
FEMA Coffins On Masonic Trucks Coming To YOUR Neighborhood Soon!!! 
FEMA TRAINS ARE FOR FEMA COFFINS !!
Tons of Extra large fema trains-
Fema trains right before my eyes in ga

Zijn Vrijmetselaars en Illuminati Misdadigers?
Sinistere Plaatsen deel 05 – Astana Khazakhstan
The illuminati is not satanic, but are being used and possesed by the devil himself. They communicate directly with the fallen angels that are directing the entire conspiracy. Satan wants to destroy Christianity, just like our bible says. Now I hope you can fill in the blanks that are deliberately been tampered by the fallen angels. We are not dealing with flesh and blood but with intelligences far more advanced than humans in every possible way.


(Babylon, Farao Egypte, Satan, Mammon, nazi, SS, vrijmetselaars, NWO, illuminatie) in kinderspeelgoed, zonaanbidding (afgod).
Engelen en gevallen engelen
krachten en machten van de nacht

Jerusalem Special Report - The Building of the Third Temple (Zie de driehoek is er weer)

ILLUMINATING SECRET SOCIETIES (Youtube Friendly Edit) 


Perception
Without
Ewareness

Haarp
High Freqency Active Auroral Research Program

1 may is an important day for the illuminati.

1. Holders of the light (Lucifer) illuminati (intellectually inspired)
Money Monetary and Sex bribery (control of man in high places)
2. faculty of colleges and universities where to Cultivate the best students of the course 
3. Influentially people and specially trained students under control of the brotherhood would be placed behind the scenes of all government, religious and financial institutions and used as agents
4. the secret society would develop absolute domination at the media so that all news and information could be slanted to convince the masses that their one world government is the only solution to our many problems
5. would employ all the sources in place to initiate military coups that would overthrow all opposing governments and put the world under one global government controlled by the illuminati.
6. Infiltrate and bring down the catholic religion.


Illuminating Secret Societies: The Mind Control Agenda is a 3 hour documentary film, which took almost a full year of my life to complete. It not only exposes the Secret Society networks that covertly run the entire world, but also the Mind Control and Propaganda used to subvert the every Human Being to their way of thinking. Topics covered in this film range from
Secret Societies and Mind Control, to the deliberate dumbing down of the Educational System and finally, the birth of the New World Order. ENJOY !!!


De Uittocht uit Egypte of Exodus (naar het Grieks: ἔξοδος; exodos "weg uit") (Hebreeuws: יציאת מצרים, Jetsi'at Mitzrajiem) is het Bijbelverhaal van het vertrek van de Israëlieten uit het oude Egypte. In de strikte betekenis van het woord heeft de term alleen betrekking op het vertrek uit Egypte zoals het Bijbelboek Exodus beschrijft; in bredere zin heeft de term ook betrekking op het verblijf in de woestijn tussen Egypte en Kanaän en de wetgeving, zoals beschreven in de Bijbelboeken Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Tegenwoordig neemt men veelal aan dat het uitgebreide verhaal gevormd is tijdens of na de Babylonische ballingschap (6e, 5e eeuw voor Christus), maar dat de kern van het verhaal ouder is, daar zijn al sporen van in de 8e en 7e eeuw voor Christus, in de tekst van de Deuteronomist (de boeken van Deuteronomium tot en met 2 Koningen). Sommige geleerden nemen echter aan dat de bronnen nog ouder zijn; en dat er daadwerkelijk herinneringen bewaard zijn gebleven aan het ineenstorten van de beschaving van de bronstijd in de 13e eeuw voor Christus.


Nijldelta en Sinaï
 
Het eerste Bijbelboek, Genesis eindigt met de lotgevallen van Jozef, zoon van Jacob, die als slaaf naar Egypte verkocht wordt, daar een machtig man wordt en die zijn familie tijdens een hongersnood naar Egypte laat komen, waar ze gaan wonen in Gosen, in de Nijldelta. (zie Isis) Het volgende Bijbelboek Exodus vertelt, hoe een nieuwe farao, "die Jozef niet gekend heeft" het volk Israël tot slaven maakt. De kleine jongetjes die geboren worden, moeten worden gedood. Baby Mozes wordt echter verstopt en na enige tijd als vondeling opgenomen en opgevoed door een prinses. Als hij volwassen is, slaat hij een Egyptische slavendrijver dood en moet vluchten. Terwijl hij als schaapherder werkzaam is, heeft hij een ontmoeting met God, die vertelt dat zijn naam JHWH (“Ik ben”) is en die hem de opdracht geeft naar de farao te gaan en de vrijlating van de Israëlieten te eisen. God zal de farao zo treffen met plagen dat hij uiteindelijk toe zal geven. Tien plagen zijn nodig om de Israëlieten vrij te krijgen.

Aldus sluit God zijn verbond met Israël. Mozes krijgt echter nog veel meer wetten. Onder andere over de inrichting van de draagbare tempel (tent der samenkomst) en de offerdienst. Bovendien worden de tien woorden op stenen tabletten geschreven. Voor dit alles blijft Mozes vrij lang weg. Het ongeduldige volk richt een eredienst in rondom een gouden kalf. Woedend gooit Mozes de stenen tafels met de wet kapot. Opnieuw moet hij de berg op, waar God zich op een bijzondere manier aan hem laat zien. Het boek Exodus eindigt met de inwijding van de tabernakel, waarbij de heerlijkheid van JHWH, God, zichtbaar wordt (hoofdstuk 40).

De weergave van de tekst van de Tien geboden op 18e-eeuws perkament, in het Hebreeuws, door de Amsterdamse Jekoeti'eel Sofeer
 

Het boek Leviticus bevat wetten van God.

Numeri
 vertelt hoe de Israëlieten onder leiding van God van Sinaï naar Kanaän, reizen, maar weigeren verder te gaan, omdat spionnen meldden dat er reuzen woonden. God besluit dan dat ze in de woestijn moeten blijven tot de generatie die Egypte heeft verlaten, is uitgestorven. Na een verblijf van 38 jaar in de oase Kadesh Barnea trekt de nieuwe generatie naar de grens van Kanaän.

Het boek Deuteronomium vertelt, hoe Mozes ze, met het Beloofde Land in zicht, herinnert aan hun reis en ze nieuwe wetten geeft. Hij sterft precies 40 jaar na de uittocht uit Egypte. Dit besluit het boek Deuteronomium en dit besluit de Tora.

Oorsprong van het verhaal van de uittocht
De weergave van het verhaal in de boeken Exodus, Numeri en Deuteronomium is het bekendste verslag van de uitocht uit Egypte, maar daarbuiten zijn er nog meer dan 150 verwijzingen naar te vinden in de Bijbel. De wijsheidsliteratuur, (de boeken Job, Prediker en Spreuken) is de enige categorie van betekenis die die de uittocht uit Egypte niet noemt. De oudste verwijzingen vinden we bij de profeten Amos en Hosea., die in de 8e eeuw in het koninkrijk Israël het tienstammenrijk actief waren; Micha en Jesaja 1 t/m 39, in dezelfde periode geschreven in Juda, noemen de uittocht geheel niet; het is denkbaar dat de Exodus-traditie in de 8e eeuw in noordelijke koninkrijk belangrijker werd gevonden dan in het zuidelijke Juda.

Culturele betekenis zie ook Pesach
In het Joodse Paasfeest staat de Haggadah, het relaas van de uittocht uit Egypte centraal. Bij het vertrek uit Egypte krijgen de Israëlieten de opdracht om ongezuurd brood (dat niet gerezen is, matzes) te maken, omdat ze haastig weg zullen trekken, en de deurposten met bloed van een geslacht lammetje te bestrijken, zodat de Engel des doods hen zal overslaan (vandaar de Hebreeuwse naam Pesach = overslaan, vergelijk Engels Passover) wanneer hij de eerstgeborenen van Egypte zal doden. (Sommige geleerden geloven dit bijbelse verslag niet en speculeren dat het bloed op de deurpost een magisch ritueel geweest is om demonen van het huishouden weg te houden.) De Joodse overlevering heeft nationale en individuele herinneringstekens bewaard , zoals het radicale wegdoen van al het gezuurde of gegiste brood voor Pesach en het vasten van de oudste zoon de dag voor Pesach.

Wij Christenen vieren dit feest ook.
Ontstaan
Oorspronkelijk is Isis de naam van een beschermgodin uit de Nijldelta. (zie uittocht Egypte) Zij werd vervolgens geassimileerd met Wadjet, de slangengodin (Lucifer, Duivel, slang, ...) van de beneden Nijl. Bij de vereniging van het noordelijke Beneden-Egypte en het zuidelijke Opper-Egypte was zij het die ook de identiteit van Nekhbet aannam, de giergodin van Opper-Egypte. Zij droeg op bepaalde afbeeldingen de gierenvleugels.

Diodorus van Sicilië meldt in zijn geschriften dat Isis als uitvindster van de landbouw werd vereerd, en eveneens als grote heelmeesteres. Zij was ook degene door wie (of onder wie) het eerst de wet van rechtvaardigheid in het land werd ingesteld. In dat systeem was het voorgeschreven "dat de koningin grotere macht en eer toekwam dan de koning en dat in het privé leven ook de vrouw autoriteit zou hebben over de echtgenoot, en dat de echtgenoten er in het huwelijkscontract zouden in toestemmen hun vrouw in alles gehoorzaam te zijn".
De Godin Isis was in deze landbouwstaat altijd heel sterk met de Nijl verbonden, het vruchtbare water dat volgens de jaarlijkse cyclus het land kwam bevloeien. Tempels werden er als uitkijkposten bij geplaatst, die toelieten de tekenen aan de hemel te herkennen die samenvielen met het wassende water. Deze tempels waren dan ook alle op het zuiden gericht. De belangrijkste tempel van Isis bevond zich op het eilandje Philae helemaal zuidelijk in de Nijl, namelijk daar waar men het aanzwellende Nijlwater het vroegst kon opmerken.

Genealogie
Isis
Volgens het Egyptisch scheppingsverhaal was Isis de dochter van Geb en Nut, de god van de aarde en de godin van de hemel. Isis of Aset was de zuster van haar echtgenoot Osiris (Egyptisch Oesir) en van Nephthys en Seth. Horus is haar zoon en symboliseert het jaarlijks verdwijnen en opkomen van het leven, zoals dat in de landbouw zichtbaar wordt (zie ook: Geboorte van Horus).
Het gebruik om poppen van de korengeest te maken bestaat nu nog altijd bij de Kopten. Tijdens de goede week wordt een voorstelling van Christus in de vorm van een mummie op het altaar gelegd van vrijdag tot zondag, omgeven door bloemblaadjes e.d. Vrouwen (mannen niet) vullen ook nog altijd potjes met aarde en zaaien daarin. Dit doet denken aan de tuin van Adonis.
Op Sicilië werd in het voorjaar altijd zo’n pot ("tuin van Adonis") gemaakt, die daarna werd weggegooid.
Osiris, haar geliefde, kreeg de landbouw van haar geleerd. (De landbouw ontstond ergens in het 10e millennium v.Chr. na de laatste ijstijd). Diodorus Siculus meldt dat Isis algemeen werd beschouwd als de uitvindster van de landbouw en als zodanig vereerd, maar ook als grote genezeres en arts, en verder als degene die als eerste de wet van rechtvaardigheid in het land instelde.
Voor de regeneratie van Osiris is Isis belangrijk als actieve kracht die het lichaam van Osiris, dat in 14 stukjes gesneden werd, weer één maakt. Dat is zijn wederopstanding als Horus. De symboliek is dat Osiris moet lijden en sterven opdat wij leven: koren wordt gedorst, gemalen enzovoorts en herleeft via het zaaizaad het volgende jaar. Brood speelt een grote rol in de Isiscultus evenals wijn (het bloed van Osiris).

Attributen en functie
Muurschildering van Isis (museum van Karnak in Egypte)
Isis stond bekend als vruchtbaarheidsgodin en als een meesteres van magie, die zelfs Ra om de tuin leidde in de mythe van Ra en Isis. Haar man Osiris echter werd gedood door zijn broer Seth en zijn lijk in stukken gesneden. Isis, geholpen door Anubis, de jakhals-god die het balsemen uitvond, verzamelde de stukken en wist door haar magie zwanger te worden van een zoon Horus die zijn vader zou wreken en diens plaats op de troon innemen. Osiris werd heerser over het dodenrijk en Isis was permanent op zoek naar hem. Er is (in de vierde Sallierpapyrus) een versie van de mythe van de strijd tussen Horus en Seth, waarin Isis probeerde haar broer - ondanks diens wandaden - te redden. Daarop werd Horus woedend en hakte haar hoofd af. Maar Thoth verving het hoofd van Isis door dat van een koe. De koe was het symbool van liefde.
Isis en Horus

Muurschildering van Isis (museum van Karnak in Egypte) (zie de uil die wordt gebruikt in de Bohemian Grove)


Bohemian Grove - Alex Jones

De farao's van de 1e dynastie noemden zich afstammelingen van Isis. Dit verwijst naar de oorspronkelijke functie van deze godin als Moedergodin in een samenleving die op landbouw gericht was en matriarchaal. Er komen ook vrouwelijke farao's voor. Isis en Osiris staan later model voor het Egyptische koningschap. Een koning huwde bij voorkeur met zijn zuster, bij zijn leven was hij een Horus, en schreef een van zijn namen met de Horusvalk erboven. Bij zijn overlijden werd hij een Osiris en als zodanig vereerd.
Kenmerkend voor Isis is de troon, de Mu'at. waarop zij doorgaans plaats neemt, en die op zich als symbool voor de godin geldt en in de hiëroglief van haar naam voor komt. Het is een teken van opperste macht en gezag. Ook de Isisknoop is kenmerkend. Dit is een soort wrong in het kleed waarmee de nauwe relatie tussen aarde en hemel wordt gesymboliseerd, en die ook door haar priesteressen werd gedragen.
Isis nam mettertijd de aspecten en attributen van meerdere andere godinnen over, zoals Selket, Hathor, Neith en Noet, om die te verenigen in een enkele godheid.
Attributen waarvan zij er met andere godinnen gemeen heeft zijn:
de Ankh, symbool van vruchtbaarheid en eeuwig leven;
het sistrum en het halssnoer menat van Hathor;
de zonneschijf met de stierenhoorns van Hathor;
de haarpruik in de vorm van de opgevouwen vleugels van een gier, attribuut van de hemelgodinnen, met Nekhbet als eerste;
vaak de afbeelding van de troon, symbool van de macht, boven het hoofd of als teken op zich om haar aan te duiden[1]
de was scepter en de papyrusstengel in de handen;
de Mu'at, troon als symbool in de hiëroglief van haar naam en die zij op het hoofd draagt.
Vanaf het Nieuwe Rijk is ze niet meer van Hathor te onderscheiden. Men spreekt dan van Isis-Hathor. Beiden dragen dezelfde haartooi (koeienkop met omhoornde zonneschijf die op een krans van uraeusslangetjes rust, en een pruik in de vorm van een gier.
Isiscultus
Isis
Egyptische god
Aset, Auset
Q1 t
H8
I12
Isis in hiërogliefen
Cultuscentrum Philae, Beheit el-Hagar
Gedaante Vrouw met het symbool van troon op haar hoofd, ook koeienhoorns met tussenin zonneschijf (symbool vruchtbaarheid)
Dierlijke verschijning Havik, cobra
Associatie Magie, vruchtbaarheid, mysterie, liefde
Griekse god Demeter
Isis
Isis
Portaal  Portaalicoon   Egyptologie

Bekende plaatsen van oorsprong van de Isiscultus waren Taposiris Magna in de noordelijke delta, dat verbonden was met Alexandrië door een 45 km lange processieweg, en Philae het meest zuidelijke eiland in de Boven-Nijl, waar het vruchtbare slik het eerst het land overspoelde. Plutarchus beschreef[3] hoe de sarcofaag waarin Osiris door zijn broer Seth werd opgesloten een belangrijke rol speelde in het ritueel. Het sluiten van het deksel zou symbool staan voor het verdwijnen van het water. Dit ritueel staat afgebeeld op het mozaïek van Preneste.


 
Priesteres van Isis (Romeins standbeeld 2e eeuw, Museo Archaeologico Regionale, Palermo)

Na de verovering door Alexander de Grote in 332 v.Chr. werd de Isiscultus ook naar de hellenistische wereld overgebracht. Vanaf de 2e eeuw v.Chr. begon haar cultus zich door toedoen van handelaren en zeelieden door het hele Middellandse Zeegebied te verspreiden, maar ook tot in Pannonië, Gallië tot aan de Rijn, en in Bretagne. Zoals de Demeter van Eleusis, verleende Isis onsterfelijkheid aan degenen die in de mysteriecultussen werden ingewijd. In Griekenland werd zij vaak met Demeter gelijkgesteld. Plutarchus heeft wel de meest uitgebreide beschrijving nagelaten van de mythe van Isis en Osiris, maar hij schrijft over een cultus die in de tijd van de Ptolemeeën aan veel veranderingen had blootgestaan, vooral onder Griekse invloed. Deze Griekse historicus beschrijft de godin als "Het vrouwelijke natuurprincipe". Zij werd volgens hem onder talloze namen vernoemd, aangezien zij zich vlot "in dit of het gene verandert" en "ontvankelijk is voor iedere wijze van gedaante en vorm".
In de Romeinse tijd was de cultus van Isis vanaf 80 v.Chr. tot in de 6e eeuw bijzonder populair en dus zeker niet langer beperkt tot Egypte en Griekenland. Haar cultus gold aldus Fr. Cumont "van Alexandrië tot Arles en van de uithoeken van de Sahara tot de Britse eilanden, van de bergen van Asturië tot de heuvels van de Donau".[4] In de Romeinse mysteriën werd zij aanroepen als "De Ene die Al is". Keizer Gaius (zie de serie Merlin van de BBC 2008-2012)(bijgenaamd Caligula) bouwde een tempel voor Isis. Haar eredienst ging met veel prachtige rituelen en muziek gepaard, onder andere het gebruik van sisters, een soort besnaarde rammelaar, die nu in Ethiopië nog wel gebruikt wordt.
In Rome bestonden de cultus van Isis en de cultus van Cybele naast elkaar. De Isiscultus was veel rustiger, vergelijkbaar met de cultus van Demeter. Demeter was de godin van het graan, bij de Romeinen geïdentificeerd met Ceres. Men at brood dat besmet was met de schimmel van 'moederkoren' (el-got) wat in feite LSD opleverde, vandaar extase en dansen. Zo werd ook het muziekinstrument (sistrum) symbool van Hathor. Dit instrument wordt vandaag nog steeds gebruikt in de Koptische kerk. Het sistrum kan gecombineerd zijn met een niet te hoge zuil (bijvoorbeeld Tempel van Hateh-Sut).
Isis werd vaak afgebeeld als de Moedergodin met Horus, haar zoontje, op schoot. Onderzoek houdt het voor mogelijk, dat dit beeld tijdens de kerstening door het christendom werd overgenomen als de Madonna met Kind. Heiligdommen werden omgevormd tot christelijke kerk.
In Egypte bleef haar eredienst bestaan tot 552 na Chr., toen liet keizer Justinianus de tempel sluiten.
In Beneden-Egypte had tot dan toe enkel de later gekomen Iraanse initiatiecultus van Mithras de hare in aantal volgelingen overtroffen. Deze laatste was vooral een cultus van soldaten.

Isis en andere volken
Ook buiten de Egyptische grenzen werd Isis tenslotte zeer populair en werd zij al naargelang haar aspect met andere godinnen geassimileerd. Door de Grieken werd Isis vereenzelvigd met Demeter en Aphrodite en met nog vele andere godinnen. In het oude Rome ontstond een populaire Isiscultus in de tijd van Julius Caesar, wat leidde tot verspreiding over het hele Romeinse Rijk (getuigen de talrijke terracotta beeldjes die als huwelijksgeschenk werden gegeven). In Pompeii kan een compleet opgegraven Isistempel worden bezichtigd.
Het is bekend dat ook in Engeland in de Romeinse tijd de Isisdienst werd beleden. Een Isistempel in Londen aan de oever van de Thames en een Isisaltaar in Chester getuigen van het bestaan van deze religie op de Britse Eilanden in die tijd.
Misschien heeft de Godin Danu (zie gedicht Der Ister), de goddelijke voormoeder van de Tuatha de Danaan uit Ierland (al dan niet verwant met de Romeinse Diana, de Griekse Dione en de Indische Danu), de grondslag gevormd voor de eredienst die als Heksencultus is bestempeld.
Isis ligt aan de oorsprong van heel wat mythen van de mensheid, waarrond een levendige traditie ontstond, en die in heel wat kunstwerken en literaire werken tot uiting is gekomen.

Parallellen in katholicisme en orthodoxie
Een aantal onderzoekers [5] is van mening dat de Isiscultus in laat-Romeinse tijden een invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de christelijke cultus[6] van de Moedermaagd Maria. Getuigenissen geven aan dat dit de katholieke Kerk toeliet om grote aantallen gelovigen in haar rangen te halen die voordien de Isiscultus aanhingen, en die wel bereid waren zich te bekeren voor zover een op Isis gelijkende vrouwelijke figuur beschikbaar was waar zij hun vroeger geloof konden op focussen. Iconografisch vallen in ieder geval de gelijkenissen op tussen de zittende Isis die haar zoon Horus zoogt en de talloze Madonna's, die de zittende Maria die haar zoon Jezus in de arm houdt en eventueel zoogt afbeelden. Ook is er een parallel tussen de maagdelijkheid van Isis en die van Maria. Ook van Isis werd verteld dat de conceptie niet-lichamelijk was, en dat zij dus als maagd geboorte gaf aan Horus, net zoals in de Frygische mythologie de god Attis uit de maagdelijke moeder Nana stamde.
Ook al wordt de Maagd Maria in katholicisme en orthodoxie niet aanbeden (maar vereerd), toch vertolkt zij de rol van altijd bijstaande moederfiguur op een wijze die parallellen vertoont met die in de eertijds gangbare Isiscultus.
De verering van de Zwarte Madonnas zou een late uitloper zijn van de Isiscultus in het zuidelijke Nubië, waar aanvankelijk de zwarte Isis van Philae werd vereerd.
De Mariaverering in de orthodoxe[7] en zelfs in de Anglicaanse traditie wordt vaak onderschat.[8] Traditionele iconen zijn nog steeds populair in de hedendaagse orthodoxe ritus.[9] Zie ook kerstening en syncretisme.

Remfan, de:
In den Hebreeuwsen tekst staat Chijun, waardoor sommigen verstaan den afgod Hercules, omdat de Egyptenaren, welker afgoderij de Israëlieten veel volgden, dien Chon noemden; anderen den afgod Saturnus, die van de Egyptenaren ook Refan genoemd werd, welk woord, doch veranderd in Raiphan, in de Griekse overzetting door Chijun gesteld is, die hier van Lukas gevolgd wordt, alzo dezelve in den grond met den Hebreeuwsen tekst overeenkomt. Maar in de Griekse overzetting, die Stefanus volgt, staat Raifan, hetwelk daarin in Remfan veranderd is. De Hebreën noemen een reus Refa, waarvan sommigen menen dit woord gekomen te zijn, en dat de afgod Hercules, die in eens reuzen gedaante geëerd placht te worden, daarmede betekend wordt.


Vermenging van goden en mensen
Genesis 6:1-4.
1 Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. 
2 De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. 
3 Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. 
4 In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde.
Dat zijn de befaamde helden 
(Farao´s en andere helden uit de bijbeluit het verre verleden.

Ik vind veel over Babylon en Egypte en het houdt verband met de Illuminati.
The Revelation Of The Pyramids - 
The Truth - Must Watch!!!!  Kijk bij 1:10:00 hours

Aerth born

  

More than 9 feet tall with 6 vingers and 6 toes and red hair. (Hybrid, children from humans with fallen angels) / Meer dan 9 feet = 2.7432 meters lang met 6 vingers en rood haar. 


Lost Pyramids and Other Hidden Ancient Artifacts 
Will Destroy Evolution Theory giant nephilim humans skeletons
2 Samuel 21,20
Tijdens weer een andere veldslag, ditmaal bij Gat, was er een vechtjas die aan elke hand zes vingers had en aan elke voet zes tenen: vierentwintig in totaal. Ook hij was een Refaïet.
1 Kronieken 20,6
Tijdens weer een andere veldslag, ditmaal bij Gat, was er een reus die aan elke kant zes vingers en zes tenen had: vierentwintig in totaal. Ook hij was een Refaïet.

Ik heb altijd al geweten dat we voorgelogen werden. (kijk op het eind van de clip)

Oprichter

Illuminati (Nazi, SS, vrijmetstelaars) oprichter Johann Adam Weishaupt.

ComplotThe Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy and the Evidence

The Police State Coming Soon
 - The Prophecy Club FULL LENGTH.avi


Ik vind veel over Babylon en Egypte en het houdt verband met de Illuminati.


One World Trade Centre (NY)
Zie de Driehoeken verwerkt in het gebouw. Weer de Illuminatie.

  
Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748-18 november 1830) was een Duits filosoof en grondlegger van de Orde van Illuminatie , een geheim genootschap met oorsprong in Beieren.
Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748 - 18 november 1830) was de Duitse oprichter van de Illuminati. Hij groeide op in Ingolstadt, waar hij professor in de rechten werd. In 1775 brak hij met de jezuïeten, waar hij enige tijd lid van was. Zijn kijk op de wereld werd extreem liberaal en hij pleitte voor het afschaffen van alle georganiseerde religies en alle staten.

Met behulp van baron Adolph von Knigge richtte hij op 1 mei 1776 de Illuminati op. Weishaupt nam de naam "Broeder Spartacus" aan. De structuur van de Illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan), werd later overgenomen door onder meer de Ba'ath in Syrië en Irak.
In 1777 werd Weishaupt lid van de vrijmetselaars. Hij probeerde de uitgangspunten van de Illuminati in te voeren bij de vrijmetselaars. Hij stierf in 1830 in Gotha, een district in Thüringen, nadat hij uit Beieren was gevlucht. Sommige bronnen nemen aan dat hij al in 1811 is gestorven.
Een eeuw na zijn dood werden zijn ideeën opgepikt door occultisten. Sommigen beweren dat 1 mei, de oprichtingsdatum van de Illuminati, later door de communisten is overgenomen als hun feestdag (Dag van de Arbeid).
 
He received the assistance of Duke Ernest II of Saxe-Gotha-Altenburg (1745–1804), and lived in Gotha writing a series of works on illuminism, including A Complete History of the Persecutions of the Illuminati in Bavaria (1785), A Picture of Illuminism (1786), An Apology for the Illuminati (1786), and An Improved System of Illuminism (1787). Adam Weishaupt died in Gotha on 18 November 1830. He was survived by his second wife, Anna Maria (née Sausenhofer), and his children Nanette, Charlotte, Ernst, Karl, Eduard, and Alfred.[2] Weishaupt was buried next to his son Wilhelm who preceded him in death in 1802..

Gotha
De stad werd voor het eerst als Gothaha genoemd in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 775. 
In 1640 werd Gotha residentie van het hertogdom Saksen-Gotha, in 1680 van Saksen-Gotha-Altenburg en in 1826 van Saksen-Coburg en Gotha. In 1920 ging het op in de deelstaat Thüringen.

Almanach de Gotha
De Almanach de Gotha is een almanak van adellijke geslachten die voor het eerst verscheen in 1763Het boekwerkje werd toen uitgegeven aan het hof van hertog Frederik III van Saksen-Gotha-altenburg, waar ook de stad Gotha toebehoorde. Tot 1944 verscheen de Almanak ieder jaar in een nieuwe bijgewerkte en geactualiseerde uitgave. Tot dat jaar verscheen de Almanak in het Frans.

De Almanak bestond uit twee delen:
Als eerste een groot overzicht, de zogenaamde "État actuel", van de Europese koningshuizen en gemediatiseerde families van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Ook voormalige vorstenhuizen, prinselijke families en hertogelijke families kregen in een speciale afdeling van deze almanak een plaats. 

Hierna volgde een tweede deel, de zogenaamde "Annuaire Diplomatique", met daarin van ieder land een lijst van ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders, het corps diplomatique en verschillende statistische gegevens.

Toen het Sovjetleger in 1945 de stad Gotha binnentrok, werden alle archieven van de Gotha vernietigd
(Dit is de reden waarom: in 1917 werd de tsaar van Rusland en zijn hele familie helemaal afgeslacht en uitgeroeid).


Na 1945 is de Almanak niet meer verschenen tot 1998Vanaf dat jaar werden 6 delen van de Gotha tot 2004 in Londen uitgegeven. De nieuwe editie verscheen in de Engelse taal. De uitgebreide statistieken over landen, de kalenders en posttarieven, zijn nu weggelaten.

Het gezag van de Gotha was zo groot dat men de redactie wel als de arbiter van alle kwesties en geschillen over koninklijke namen, adel, adeldom en titels zag. De redactie volgde daarbij de uitspraken van de gerechtshoven en de herauten en andere met het oordeel over het adelsrecht belaste organen. Ook nadat in Duitsland de republiek werd uitgeroepen en de Duitse wet de adellijke titels en predicaten deel van de familienaam maakten werden door de Pruisische herauten ("Preußische Heroldsamt")(1918-1920), de beoordelingscommissie voor adel ("Adelsprüfungsausschuß": 1920-1926), de erebond ("Ehrenschutzbund": 1926-1934), het racistische maar desondanks door de nationaal-socialisten verboden zelfbenoemde ("Adelsgerichtshof": 1934-1936) en de "Abteilung für adelsrechtliche Fragen" (1937-1945), een werkgroep van de Duitse Adelsbond, beslissingen genomen over het recht om een naam, wapen of titel te dragen. Deze beslissingen hadden geen juridische status maar werden door de Almanach gevolgd.

De almanak bevatte, adressen, functies, titels en onderscheidingen van duizenden leden van de hoge adel (bloed en zwaardadel). Deze groep mensen wordt daarom ook wel als de Gotha aangeduid in zinnen als: "De hele Gotha kwam bijeen op de begrafenis van prinses ..."

Nadat al eerder niet-regerende prinselijke huizen in de Almanak hun plaats kregen, groeide de wens om ook andere, lagere adel zijn plekje in de Gotha te gunnen. Om aan deze wens te voldoen werden in de loop van de tijd nog vier series gestart:
Taschenbuch der gräflichen Häuser (vanaf 1825)
Taschenbuch der freiherrlichen Häuser (vanaf 1848)
Taschenbuch der adligen (uradeligen) Häuser (vanaf 1900)
Taschenbuch der briefadeligen Häuser (vanaf 1907).

Deze series verschenen in de Duitse taal en de publicatie stopte ook in 1942.
Tussen 1998 en 2004 verschenen zes delen in Londen van een nieuwe almanak met de oude naam. Deze werd niet door iedereen met instemming begroet. Het tijdschrift The Economist viel over de vele fouten in het gebruikte Engels. De redacteur merkte verder ook op dat er maar zeven van de viertentwintig Britse hertogen in de almanak werden vermeld.
De genealoogische functie van de almanak is in 1951 overgenomen door de reeks Genealogisches Handbuch des Adels.


Johann Adam Weishaupt (6 February 1748 in Ingolstadt – 18 November 1830 in Gotha was a German philosopher and founder of the Order of Illuminati, a secret society with origins in Bavaria. 

Raad wie de Gotha heeft uitgevonden van de zogenaamde Koninklijke families en Aristocraten.
De zogenaamde Almanach de Gotha.

  
Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748-18 november 1830) was een Duits filosoof en grondlegger van de Orde van Illuminatie , een geheim genootschap met oorsprong in Beieren.
Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748 - 18 november 1830) was de Duitse oprichter van de Illuminati. Hij groeide op in Ingolstadt, waar hij professor in de rechten werd. In 1775 brak hij met de jezuïeten, waar hij enige tijd lid van was. Zijn kijk op de wereld werd extreem liberaal en hij pleitte voor het afschaffen van alle georganiseerde religies en alle staten.

Met behulp van baron Adolph von Knigge richtte hij op 1 mei 1776 de Illuminati op. Weishaupt nam de naam "Broeder Spartacus" aan. De structuur van de Illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan), werd later overgenomen door onder meer de Ba'ath in Syrië en Irak.
In 1777 werd Weishaupt lid van de vrijmetselaars. Hij probeerde de uitgangspunten van de Illuminati in te voeren bij de vrijmetselaars. Hij stierf in 1830 in Gotha, een district in Thüringen, nadat hij uit Beieren was gevlucht. Sommige bronnen nemen aan dat hij al in 1811 is gestorven.
Een eeuw na zijn dood werden zijn ideeën opgepikt door occultisten. Sommigen beweren dat 1 mei, de oprichtingsdatum van de Illuminati, later door de communisten is overgenomen als hun feestdag (Dag van de Arbeid).
 
He received the assistance of Duke Ernest II of Saxe-Gotha-Altenburg (1745–1804), and lived in Gotha writing a series of works on illuminism, including A Complete History of the Persecutions of the Illuminati in Bavaria (1785), A Picture of Illuminism (1786), An Apology for the Illuminati (1786), and An Improved System of Illuminism (1787). Adam Weishaupt died in Gotha on 18 November 1830. He was survived by his second wife, Anna Maria (née Sausenhofer), and his children Nanette, Charlotte, Ernst, Karl, Eduard, and Alfred.[2] Weishaupt was buried next to his son Wilhelm who preceded him in death in 1802..

Gotha
De stad werd voor het eerst als Gothaha genoemd in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 775. 
In 1640 werd Gotha residentie van het hertogdom Saksen-Gotha, in 1680 van Saksen-Gotha-Altenburg en in 1826 van Saksen-Coburg en Gotha. In 1920 ging het op in de deelstaat Thüringen.

Almanach de Gotha
De Almanach de Gotha is een almanak van adellijke geslachten die voor het eerst verscheen in 1763Het boekwerkje werd toen uitgegeven aan het hof van hertog Frederik III van Saksen-Gotha-altenburg, waar ook de stad Gotha toebehoorde. Tot 1944 verscheen de Almanak ieder jaar in een nieuwe bijgewerkte en geactualiseerde uitgave. Tot dat jaar verscheen de Almanak in het Frans.

De Almanak bestond uit twee delen:
Als eerste een groot overzicht, de zogenaamde "État actuel", van de Europese koningshuizen en gemediatiseerde families van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Ook voormalige vorstenhuizen, prinselijke families en hertogelijke families kregen in een speciale afdeling van deze almanak een plaats. 

Hierna volgde een tweede deel, de zogenaamde "Annuaire Diplomatique", met daarin van ieder land een lijst van ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders, het corps diplomatique en verschillende statistische gegevens.
Helena Blavatsky
Geboren als Helena Petrovna von Hahn, (12 augustus (O.S.)/31 juli 1831 – Londen, 8 mei 1891) was een Amerikaanse occultiste en publiciste van Duits-Russische aristocratische afkomst.
(Gotha) Ze wordt ook wel Madame Blavatsky genoemd. Blavatsky was de naam van haar eerste man.
Isis (Zie bij Isis, Egypte) Ontsluierd, De Geheime Leer, De Stem van de Stilte, De Sleutel tot de Theosofie.

Oog van Horus
Het ‘alziende oog’ of ‘het oog van Horus’

Dat we dit ‘oog’ steeds vaker zullen zien opduiken heeft ermee te maken dat ‘men’ (= diegenen die achter de controle maatschappij zitten = Illuminati= de NAZI), ons hiermee programmeren.

Dit heet conditionerenen d.w.z. doordat je stelselmatig telkens opnieuw met dezelfde afbeeldingen of bewoordingen geconfronteerd wordt, het ahw de gewoonste zaak van de wereld wordt. Het wordt je met de paplepel ingegoten en er is geen haan die er naar kraait. Doordat je ermee opgroeit wordt het vertrouwen gewekt. Dit is zo’n subtiele manier van programmeren dat je het nog niet eens in de gaten hebt; en de kwaaie praktijken die er achter zitten zul je al helemaal niet zien, tenzij God je de ogen opent!

Dit conditioneren is een onderdeel van de voorbereiding op de komst van de antichrist en een totalitaire ‘politie’-staat. 9/11/2001 heeft de wereld veranderd. Zij is sinds die dag niet meer hetzelfde. De Duisternis liet zich toen open en bloot zien wat nu alleen nog maar erger zal worden. Er is een wereld van angst gecreëerd (de zekerheid dat je veilig en rustig op straat rond kunt lopen is het volk weggenomen) en daar wordt heel handig op ingespeeld; de mens heeft behoefte aan veiligheid. En die komt er… althans dat denkt ‘men’ (= de argeloze burger). Meer politie, regeringen die gaan samenwerken, denk aan een verenigd Europa. Ze beloven er alles aan te doen om de terroristen te pakken…De rest is bekend denk ik: paspoorten met vingerafdruk en biometrische gegevens en weet ik wat nog meer, met uiteindelijk de Veri-chip. De werkelijke achtergronden van de huidige wereldpolitiek met haar globalistische machtsstructuren is in staat tot het scheppen van de perfecte slaaf.

Het oog van Horus

Volgens de legende die de Egyptenaren hebben uitgedragen heeft Horus zijn oog verloren in een gevecht tegen zijn oom Seth.
Seth had Osiris, de vader van Horus, vermoord en kon niet anders dan ook een gevecht aangaan met diens zoon.
In de legende worden Osiris en Horus als de goede kant gezien; Seth representeert de slechte kant. Het oog van Horus, het enige restant van de legende wordt als symbool veelvuldig door de Egyptenaren gebruikt.

De vormen van Horus' oog werden gebruikt op alle voorwerpen die van bescherming moesten genieten. Het gebruik van het oog van Horus kan zelfs enigszins vergeleken worden met het gebruik van de Katholieke Sint Christoffel, beschermheilige van de automobilisten (wie verzint dit in godsnaam??) 
Ook tijdens de begrafenissen en het mummificeren werd het oog gebruikt. Dit deed men als bijstand tijdens het reizen naar de onderwereld. 
Het Egyptische boek der doden beschrijft het gebruik van het oog tijdens de uitvaartrites. De Egyptenaren beschilderden hun mandjits (boten) met het symbool en veel mensen hadden het oog bij zich als amulet.
Ook in het hierogliefschrift neemt het oog een plaatsje in. Kortom, de Egyptenaren hielden overal wel een oogje in het zeil.


Het oog als tempel van de ziel. (Hierin kan je de zielen van God in terug vinden, wanneer iemand Satan dient dan kan hij zijn ogen niet stil houden).
De Egyptenaren hadden niet zomaar een oog getekend toen ze Horus z'n exemplaar vereeuwigden. De verhoudingen en samenhang van de onderdelen van het oog zijn net zo geproportioneerd als de zintuigen van de mens.

In het oog zijn 6 verschillende onderdelen als volgt te vinden: 


Ieder onderdeel heeft, zoals gezegd, zijn eigen proportie in het geheel:
- 1/2 hekaten reuk
- 1/4 hekaten zicht
- 1/8 hekaten gedachten
- 1/16 hekaten gehoor
- 1/32 hekaten smaak
- 1/64 hekaten gevoel

De graad waarin een zintuig aanwezig is in het oog is afhankelijk van de hoeveelheid energie die een zintuig nodig heeft om te kunnen functioneren. Het totale oog beslaat 1 hekaat. 
Een hekaat is een fractale eenheid. Als je 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 optelt, dan merk je dat je meer dan 1 hebt. Om het even simpel te plaatsen: een fractale som bevat de som van de onderdelen, maar dan in overeenstemming met elkaar. Zo kan reuk en smaak bijvoorbeeld convergeren en hoeft 1/2 + 1/32 niet gelijk te staan met 17/32.Horus had een bril nodig.
Dit is de huidige Computer van Windows Logitech. (Satans uitvinding)
Volgens de legende had Seth het oog van horus in 64 delen gehakt. Nadat Horus (voor dood achtergelaten) enigszins hersteld was kreeg hij bezoek van de god Thot. Thot speelde de locale Hans Kazan en kreeg het oog van Horus weer samen tot één geheel. Helaas voor Horus ontbrak er 1 klein stukje van het oog. Thot gebruikte magie om dit ene stukje (1/64) opnieuw aan het oog toe te voegen. In de afbeeldingen die van het oog zijn ontbreekt dat kleine stukje nog steeds. 
 
 

Net zoals de hekaat was ook de ro een Egyptische maateenheid. De 1 hekaat was 320 ro. De ro als maateenheid werd afgebeeld met een mond. Dit kan verwijzen naar de 'input' die het oog nodig heeft om te functioneren: energie of voedsel. Als we alle stukjes van het oog nogmaals naast elkaar leggen, maar dan in ro, dan zien we:
- 160 ro reuk
- 80 ro zicht
- 40 ro gedachten
- 20 ro gehoor
- 10 ro smaak
- 5 ro gevoel

In totaal komen we op 315 ro. Er ontbreekt dus 1/64 van 320. Met andere woorden: het oog stelt geen volledige hekaat voor, maar een hekaat met een klein stukje uit. Thot had zijn werk goed gedaan.

Dit zijn de dingen die Satan gebruikt:
Wiskunde
Magie

Dit is de reden waarom je vanaf nu niet meer op je zintuigen kan afgaan, want Satan gebruikt die nu om je te verleiden. Lees alleen de bijbel als betrouwbare bron. De bijbel waarschuwd je en beschermd je, want met woorden heeft GOD de aarde geschept en met woorden overwin je het kwade. Je zegt tegen de machten van de wereld:
Want er staat geschreven: Herhaal dan de woorden uit de bijbel, dat is je zwaard van God zie efeze 6 bij de wapenrusting van God.
Éfeze 6
Plichten van kinderen en ouders, dienstknechten en heren
Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.
En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.
Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus;
Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;
Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;
Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal , hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is.
De geestelijke wapenrusting
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.
Zending van den brief door Tychikus. Zegengroet
21 En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken;
22 Denwelken ik tot datzelfde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten.
23 Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus Christus.
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen.


 
Het Oog van Ra is de originele naam van het Oog van Horus. Het Oog van Ra symboliseerde in de mythologie van het Oude Egypte de vrouwelijke zon (Sekhmet), terwijl Amon het mannelijke aspect van de zon symboliseerde.

Het oog van Horus is opgebouwd uit verschillende onderdelen, en wordt dan de wadjet genoemd. Tezamen beslaan zij één heqat. De afzonderlijke onderdelen van het oog staan voor ruiken, zien, denken, horen, proeven en voelen.
Ieder onderdeel heeft, zoals gezegd, zijn eigen proportie in het geheel. 
De verdeling is als volgt:
- 1/2 hekaten reuk/ruiken
- 1/4 hekaten zicht/zien
- 1/8 hekaten gedachten/denken
- 1/16 hekaten gehoor/horen
- 1/32 hekaten smaak/proeven
- 1/64 hekaten gevoel/voelen

De graad waarin een zintuig aanwezig is in het oog is afhankelijk van de hoeveelheid energie die een zintuig nodig heeft om te kunnen functioneren. Het totale oog beslaat 1 hekaat.
Een hekaat is een fractale eenheid. Als je 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 optelt, dan merk je dat je meer dan 1 hebt. Om het even simpel te plaatsen: een fractale som bevat de som van de onderdelen, maar dan in overeenstemming met elkaar. Zo kan reuk en smaak bijvoorbeeld convergeren en hoeft 1/2 + 1/32 niet gelijk te staan met 17/32.

Het oog van Horus - het alziende oog - is een veel gezien symbool in films en boeken over het oude Egypte.
Er wordt wel gezegd dat het symbool achter op een $1-biljet, de piramide met daarboven een oog, het oog van Horus voorstelt. Complotdenkers zien dit als een verwijzing naar de Illuminati. Het gaat hier waarschijnlijk echter om een verwijzing naar de christelijke godheid (dit is een leugen van de Katholieke kerk). Het Horusoog is wel overduidelijk gebruikt op de voorkant van het album 'The Eye in the Sky' van The Alan Parsons Project.Volgens de legende had Seth het oog van horus in 64 delen gehakt. Nadat Horus (voor dood achtergelaten) enigszins hersteld was kreeg hij bezoek van de god Thot. Thot speelde de locale Hans Kazan en kreeg het oog van Horus weer samen tot één geheel. Helaas voor Horus ontbrak er 1 klein stukje van het oog. Thot gebruikte magie om dit ene stukje (1/64) opnieuw aan het oog toe te voegen. In de afbeeldingen die van het oog zijn ontbreekt dat kleine stukje nog steeds.

Net zoals de hekaat was ook de ro een Egyptische maateenheid. De 1 hekaat was 320 ro. De ro als maateenheid werd afgebeeld met een mond. Dit kan verwijzen naar de 'input' die het oog nodig heeft om te functioneren: energie of voedsel. Als we alle stukjes van het oog nogmaals naast elkaar leggen, maar dan in ro, dan zien we:
- 160 ro reuk
- 80 ro zicht
- 40 ro gedachten
- 20 ro gehoor
- 10 ro smaak
- 5 ro gevoel

In totaal komen we op 315 ro. Er ontbreekt dus 1/64 van 320. Met andere woorden: het oog stelt geen volledige hekaat voor, maar een hekaat met een klein stukje uit. Thot had zijn werk goed gedaan.


The Pink Swastika by Scott Lively.
LGBT-rechten oppositie
LGBT-rechten oppositie verwijst naar actieve oppositie tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender burgerrechten. Organisaties invloedrijk in LGBT-rechten oppositie vaak uitdagen gerechtelijke uitspraken, en wetgevende initiatieven, en geschillenbeslechting bevindingen dat seksuele oriëntatie is een onveranderlijke eigenschap. Deze groepen worden vaak aangesloten bij rechtse religieuze en sociaal conservatief politieke organisaties.
Dit bezwaar kan worden gemotiveerd door religieuze overtuiging, politieke ideologie, homofobie , of andere factoren.
De rechten en privileges die tegenstanders verwerpen ook het recht op vrije genot van interpersoonlijke en seksuele relaties, de overheid erkenning van homorechten en anti-discriminatie wetten, het homohuwelijk , burgerlijke vakbonden of samenwerkingsverbanden , goedkeuring door koppels van hetzelfde geslacht , holebi ouderschap , militaire dienst , de toegang tot kunstmatige voortplantingstechnieken technologie , en toegang tot geslachtsveranderende operatie. 

LGBT rights opposition refers to active opposition to lesbian, gay, bisexual, and transgender civil rights. Organizations influential in LGBT rights opposition frequently challenge judicial rulings, and legislative initiatives, and dispute findings that sexual orientation is an immutable characteristic. These groups are often affiliated with right-wing religious and socially conservative political organizations.
Such opposition can be motivated by religious belief, political ideology, homophobia, or other factors.
The rights and privileges that opponents reject may include the right to free enjoyment of interpersonal and sexual relationships, government recognition of gay rights and anti-discrimination laws, same-sex marriage, civil unions or partnerships, adoption by same-sex couples, LGBT parenting, military service, access to assisted reproductive technology, and access to sex reassignment surgery.
 


卐 symboolfunctie
De belangrijkste associatie is die met de zon, opkomend uit het oosten en ondergaand in het westen. Dat is op het noordelijk halfrond (en kijkend naar het zuiden) met de wijzers van de klok mee ofwel "rechtsom". In onze cultuur wordt dit als positief ervaren. (licht, dag, rechtsom) In het Boeddhisme gebruikt men bijna altijd de "sauwastika" 卍 als oorspronkelijk symbool voor de zon, leven en gezondheid. De "linksdraaiende" 卐 wordt als kwaadaardig beschouwd en is in het Boeddhisme een onbedoelde fout van de maker. Als positief symbool zie de Rode swastika en de Hebreeuwse swastika.


This is a sign of the Illuminati, look at the 5 pointed stars.


File:Five-pointed star.svg                                             File:Pentagram.svg                              File:Inverted Pentagram circumscribed.svg
A simple five-pointed star / A pentagram has strokes through the center / A pentacle is a pentagram (inverted in this image) with a circle around it.
Signs of the Satan 

The Computer is from Satan. 
Logitech heeft het ook het oog van Ra
 (Deze uitleg dat het voor de Christenen hun God is dat is ook weer een leugen).
  
Alweer een grote leugen
  
een site beheert door Satan(nist)
 
Nog een leugen.
Wie kent van Windows de 64 bit en de 32 bit zie hierin de wiskundige berekening van het oog van Ra.

   
Voorbeelden van vlaggen met sterren

 

Satan is verscholen in Amerika en Europa en Engeland zijn de twee hoorns uit de Openbaringen. (mijn eigen interpretatie)

Look at the time frame 
2:39:18 A german Boy with a hookscross (SS), red hair, MAYBE Prins Harry......remember....... hooks Cross that he was wearing at a party a few years back and a unmaried German descendant.

Kijk bij het tijdstip 
2:39:18 Een jongen met een hakenkruis (SS), rood haar, duitse afsstammeling misschien is dit Prins Harry.....Hij droeg een hakenkruis tijdens een feest een paar jaar geleden en nog ongetrouwd. Het hakenkruis bij het schilderij als armen betekent Anvil = aambeeld smeden vrijmetselaars bouwers.

 
  

Anvil [game engine] - == Techniek == Het modelleren van 3D-computergraphics voor de engine wordt gedaan via 3D Studio Max en de personages worden vormgegeven met ZBrush. De spelwereld wordt dynamisch geladen waardoor grotere spelwerelden mogelijk zijn. De engine gebruikt HumanIK, ...


Prince Philip pictured at the Nazi Funeral in 1937     
                      Prince Philip at the Nazi funeral in 1937. Prince Philip in the red circle.
 De Piramide van de ZON? De god van VUUR? Koninklijk huis.
Hoe duidelijk kan je het hebben.
Piramide =3 hoek van de illuminatie?
AFGODEN!!!
Bron:

 

  NAZI-SS


Openbaringen 16: 12
12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat; en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de 
opgang der zon komen.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit de mond de valse profeetdrie onreine geesten gaan, als kikvorsen;
14 Want het zijn geesten van duivelen, en zij doen tekenen (bewijzen), welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtigen God.
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

Bilderbergconferentie
Dit zijn de Koningen der aarde en der gehele wereld die dan door de duivel gebruikt worden in de eindtijd.
The truth of it all is we're being controlled by the world elites: 
BilderbergsRothchilds,
Rockefellers
De waarheid is dat we allemaal worden geregeerd/bestuurd door de werelds rijken der aarde. Maar Jezus overwint.

Daniël 11: 41-43. (Delen ervan)
Ook het Sieraadland (Chawila?) zal hij binnenvallen en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn.

Nu heb ik een voorspelling voor in de toekomst maar het is eigenlijk wat de bijbel en de illuminati verteld hebben:

1: 
De bijbel zegt, Openbaringen 12: 13-14.
13 En ik zag uit den mond des draaks (Magog, Bush Sjr?), en uit den mond van het beest (Lucifer), en uit de mond de valse profeet (Obama?)drie onreine geesten gaan, als kikvorsen;
14 Want het zijn geesten van duivelen, en zij doen tekenen (bewijzen), welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtigen God.2. Wat de Illuminatie (Nazi's) zouden willen voor een toekomst.
Ze willen een New World Order waarin Lucifer (hij noemt zich momenteel "Adam" God  1 baas en 1 religie).

3. Dit is wat de Bijbel over wat er momenteel zich afspeelt in deze tijd zegt: (Jesaja 48 + 59 en openbaringen 16:12)

Het vasten en de sabbat
Jesaja 58
1 Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden. 
2 Wel zoeken zij Mij dag aan dag en hebben zij een welgevallen aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet veronachtzaamt. Zij vragen Mij rechtvaardige verordeningen, zij hebben er een welgevallen aan tot God te naderen. 
3 Waarom vasten wij, als Gij er toch niet op let: verootmoedigen wij ons, als Gij er toch geen acht op slaat?
Zie, op uw vastendag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan. 
4 Zie, tot twist en tot strijd vast gij en om te slaan met snode vuist; gij vast heden niet om uw stem in den hoge te doen horen. 
5 Zou dit het vasten zijn, dat Ik verkies, een dag, waarop de mens zichzelf verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een vasten, dat een dag die de HERE welgevallig is? 
6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? 7 Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? 8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des HEREN zal uw achterhoede zijn. 9 Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, 10 wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. 11 En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. 
12 En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.
13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 
14 dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken.

4. Wie zijn de illuminati?
Ze zijn de handlangers (mensen die hun ziel hebben verkocht aan Satan) en waarvan de afvallige zonen van God en Satan (Lucifer) gebruikmaken door vermomingen/ gedaanteverwisselen. De zogenaamde aliens en vliegende schotels dat zijn zij zelf.
Ze zijn ook de Farao's van die Piramides of althans minstens hun kinderen die overleden zijn.
Ze doen aan magie en gedaanteverwisselingen net als de serie Merlin. Het oog van Ra heeft hiermee te maken. De Windows Pc en wiskunde is hier ook aan verbonden.One World Trade Centre (NY)
Zie de Driehoeken verwerkt in het gebouw. Weer de Illuminatie. 

The United Nations: A Luciferian Organization

I trust that after the reader finishes reading the last part of my essay, he/she will be compelled to come to the conclusion that the United Nations is nothing but a Luciferian institution with a very sinister agenda.

Two of the greatest influences of the United Nations are Alice Bailey and, in turn, Helena Blavatsky, both very influential New Agers.

Alice Bailey was born on June 16th, 1880 in Manchester, England. She said that being raised in an orthodox Christian family contributed to her unhappy childhood and feelings of suicide with the result she attempted suicide three times before the age of fifteen.


Her first encounter with spirits was remarkably similar to that of Aleister Crowley, them pursuing her first, both being brought up in strict Christian households and both being told they had some grand plan to fulfil. While her family was at church, she saw a man wearing a turban on his head while reading. Muted by her shock, she later described the character as being someone from the 19th century Manchester. She says what he told her in an excerpt of her unfinished biography published in 1951:

“He told me there was some work that it was planned that I could do in the world but that it would entail changing my disposition considerably; I would have to give up being such an unpleasant little girl and must try to get some measure of self-control. My future usefulness to Him and to the world was dependant on how I handled myself and the changes I could manage to make. He said that if I could achieve real self-control I could then be trusted and that I would travel all over the world and visit many countries, “doing your Master’s work all the time” … He added that He would be in touch with me at intervals of seven years apart.”

This was her first contact with her Master Koot Humi.

After divorcing her husband in 1917, she moved to the United States where she first came across the teachings of Theosophy by Helena Blavatsky. She met her second husband, Foster Bailey, then, who was a 33rd degree Scottish Freemason. She progressed through the ranks of Theosophy and soon became the editor of the American Theosophists newspaper.

She encountered her second “master” in 1919 that channelled through her in her writings by automatic writing. She suddenly heard music playing all around her followed by the voice of Djwhal Khul, asking her if she’d like to write some books for him. After turning him down, the voice said he’d return in three weeks to see if she would reconsider. Three weeks on, she did agree to write for him and began the first chapters of Initiation, Human and Solar. However, she was starting to get scared a month into the writings and refused to do anymore work for him. Djwhal Khul told her to consult her first master, Koot Humi. Koot Humi, in turn, confessed to Bailey that it had been him who had sent Djwhal Kul to contact her and gave her permission to continue writing. He proceeded to hone her telepathic communication.

Within her life-time, she produced 24 books, including an autobiography. Nineteen of these books were written by Djwhal Jhul. During these writings, she spent her time formulating “The Plan” as she called it.

Bailey believed that all religions come from the same spiritual source and when humanity realises it, the consciousness of the New Age will ensue. There will be a subsequent new world religion and finally a New World Order. All believers will cooperate with the “Great Plan”, which will be revealed to them by the spiritual leaders of the race.

The leadership shall include various masters, most importantly, a Master Jesus. This Christ is going to be great “Person”, who will emanate the energy love and his return will result in the awakening of that energy in human consciousness. Bailey thought this Christ will be “Sanat Kumara”.

Alice Bailey, along with her husband, Foster Bailey, author of The Spirit of Masonry, established the “Lucifer Publishing Company” in 1920. In 1922, however, it was changed to the “Lucis Trust” to make the Luciferian connotations less conspicuous. It has consultative status with the United Nations having a seat on the weekly sessions. It also disseminates United Nations material.

They went on to establish The Arcane School. It seeks to groom a New Group of World Servers to accomplish the work of the Hierarchy of Masters, “The Christ” being the head. The Arcane School is managed by Lucis Trust as well as World Goodwill. World Goodwill, in turn, is represented at regular briefing sessions at the United Nations in New York and Geneva, being a partner of the United Nations. Several partners of World Goodwill are the United Nations Association, Buddhist Society, New Economics Foundation, World Health Organization, Peace Through Unity, World Wildlife Fund, UNICEF, US Mission of the United Nations, Better World Society (CNN founder Ted Turner), Fellowship and Prayer, Tibetan Buddhist Learning Centre.

I picked out these examples of many to give the reader an idea of the extent to which New Age has infiltrated the world.

Quite startling is the fact that the Lucis Trust used to be situated at 666 United Nations Plaza. It is now currently situated on Wall Street, New York.I’d like to give you a quote from Madame Helena Blavatsky, of whom Alice Bailey is a student:

“Stand in awe of him, and sin not, speak his name with trembling … It is Satan who is the god of our planet and the only god. … When the Church, therefore, curses Satan, it curses the cosmic reflection of God.”

This is from the woman who inspired Bailey, who in turn has a company which has weekly sit in sessions with the United Nations. Is this not incredible?

THE UNITED NATIONS

Now that I have provided the background to what inspires the United Nations, I will concentrate on the United Nations itself.

Can the United Nations be considered a spiritual body? What if its purpose is not to help countries in need and be peace-keepers but rather its purpose is to usher in Alice Bailey’s “Great Plan”?

Consider what former United Nations Assistant Secretary General, Robert Muller, says:

“I would never have thought that I would discover spirituality in the United Nations! Perhaps spirituality is such a fundamental human need that it always reappears in one form or another in life and throughout history and that we are about to witness now its renaissance in a global, planetary context.”

“The religions are working together to make a world spirituality organization — we will talk together …. study …. inspire each other to re-in-store a global spirituality. All cooperations will unite in a global cooperative to preserve nature and humanity. … We should have a second United Nations. … I will continue to fight for a basic reform of the United Nations. And if the United Nations is not reformed I will recommend that the European Union which has now so many countries from even outside of Europe that the European Union should become the World Union. …. Switch on and keep on the positive buttons within yourself … meditative, smile, laugh, dance, sing … We need a new type of world … Let us make paradise earth.”

Robert Muller, “My Dream 3000″

Why is the United Nations bothering itself with a one world religion? Does religion have any business in the United Nations?

There is group of St John’ Cathedral, which is attempting to create a New World religion. It is called the Temple of Understanding. The Temple’s purpose is to facilitate the one world religion, through the promoting and acceptance of all religions, beliefs and rituals. I find this to be a massive contradiction. How can the purpose be to unite all religions when New Agers detest the Abrahamic religions? In fact, the New Age agenda includes eliminating Christianity. This clearly is what the Temple of Understanding wants the public to believe because it does not adhere to their real objectives.

There is something called the “Procession of the Ghouls” that takes place at this Masonic Temple-Cathedral that takes place at Halloween. These are pictures of what this entails:

Source: Procession of the Ghouls

This Temple has received full accreditation from the United Nations. There are twelve members listed as Directors or advisors. They also happen to be members of the U.N’s Global Forum councils. Various speakers have spoken about the worship of “Mother Earth”. One such speaker, James Lovelock, says that the Mother Earth, who is actually named Gaia, was the giver of life and had the capacity to heal herself. However, he says that humans are like a cancer to her, being too overwhelming for her to cope with and thus she cannot heal herself. This kind of mentality would explain why the Global Elite so desperately want to keep the population down. I mean, why save those poor Haitians when they are a burden to Gaia?

It also explains why nauseating Al Gore harps on about global warming. His poor goddess can’t cope. He, too, has been a guest several times at the Cathedral of St. John the Divine where he said, “God is not separate from the Earth.” A member of the board of directors of the Temple of Understanding, Thomas Berry, believes that the world is being called to a new, “post denominational”, a post Christian belief system, that will acknowledge the earth as a living being and people being her consciousness. This is in direct contradiction to their aim of merging all religions together. The truth is they want to toss out all religions in favour of New Age.

At the Temple Cathedral’s Lindisfarne Centre, New Age guru, David Spangler says:

“Lucifer, like Christ, stands at the door of man’s consciousness and knocks . . . He becomes the being who carries that great treat, the ultimate treat, the light of wisdom.”

If you wonder why the United Nations takes too slow to respond to disasters, know it is because they are too busy worshipping Lucifer.

To top it off, Sri Chinmony, the United Nations’ Meditation Master said:

“The United Nations is the Chosen Instrument of God, a divine messenger, carrying the banner of God’s inner vision and outward manifestation.”

THE ONE WORLD RELIGION

So what exactly does this one world religion entail apart from the obvious worshipping of Lucifer? It will entail the “Gaia Hypothesis” or “Gain world views”. That is a pantheistic perspective which implies that the earth, as a deity, will have to be worshipped. Apparently Lucifer comes in many forms, clearly, or else these New Agers are smoking something really bizarre. The United Nations considers itself the medium through which the goddess, probably Lucifera, Satan being the bisexual deity that he is, will dictate our forms of devotion.

Dr. Norman Myers from Gaia Atlas of Future Worlds and has been the advisor to the United Nations, states the basic tenets of the Gaian religion, saying there is no longer any “we” or “they”:

“For the first time, and for all time, there is only ‘us’ – all of us humans, together with all our fellow species and other members of the Gaian community.”

In this New Age, there will be no individuality. Everybody will just be part of the “consciousness” and with that, there will be no rights for people.

The September/October 1994 issue of The Futurist magazine reported, “Religions are now headed toward what may ‘eventually form a United Religions Organization (URO), structured in much the same way as the United Nations and with the same goals.” Once created, the URO would be given the task of creating a “new covenant’ for the planet: “The URO will discern the nature of that covenant and with it the responsibilities, rather than the rights, of planetary citizenship.”

This new world ethic will be recognised as imperative by world institutions.

On January 25, 1993, a collection of religious leaders assembled around the “Peace Altar” at the UN’s Temple of Understanding to inaugurate the “Year of Inter-religious Cooperation and Understanding.” “The Declaration of a Global Ethic” document was unveiled and signed by scores of religious leaders.

This document contains an alternative framework for religion to which people will be held accountable. Does anyone get the feeling our freedom of religion will be encroached upon? The document dictates an irrevocable norm for all areas of life, for families and communities, nations, races and religions.

Worse still is the fact that the document states that there will be no individual freedom. We can only do things that are approved by a global government. One of the directives state that there will be severe punishment for those religious leaders who preach “intolerance”. We can assume that these religious leaders will be rebelling against the New World Order. They will have their congregations confiscated from them.

The United Nations meditation room

There is something called the United Nations Meditation Room. Yes, they do have one. They can’t seem to make decisions without consulting Lucifer first. Former Secretary General of the U.N and follower of Alice Bailey, Dag Hammarskjold, said that the lodestone altar in it is dedicated to the God whom man worships under many name. Hmmm. To think that Kofi Annan was married in the U.N Meditation room…

Along with Hammarskjold, it was also U Thant, another former Secretary General of the United Nations, Dr Robert Muller and Barbara Marx Hubbard, who were involved with the conception of the United Nations Meditation Days. She is the author of the 1983 book, “Revelation: The Book of Co-creation”. She called for a “planetary Pentecost” which would alter the world’s state of consciousness”. This is the process called “The Black Awakening”, which includes a mass extermination of Christians who will be rebelling against the New World Order.

So what exactly do they do in the United Nations Meditation room? Well, regular meditation meetings take place there and it always starts off with a recital of Alice Bailey’s Great Invocation. Here is how it goes:

“From the point of Light within the Mind of God, Let light stream forth into human minds.
Let Light descend on Earth. From the point of Love within the Heart of God. Let love stream forth into human hearts. May the Coming One return to Earth. From the centre where the Will of God is known let purpose guide all little human wills – The purpose which the Masters know and serve. From the centre which we call the human race let the Plan of Love and Light work out. And may it seal the door where evil dwells. Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.”

International participants sit quietly for a few minutes and “link mentally with other members of their triangle”. They invoke the energies of light and goodwill, visualizing these energies as circulating through three focal points of each triangle and pouring through the networks of triangles surrounding the planet. Simultaneously, they repeat the Great Invocation.

Interestingly enough, the Great Invocation was recited during the opening ceremonies in 1992 at the U.N’s Earth Summit in Rio.

Ida Urso of Lucis Trust Arcane School said in 1995:

“It is no coincidence that we are celebrating both the 50th anniversary of the Great Invocation and the United Nations. Both in different ways are pivotal to the Plan… let us together complete the triangle of light… let us contemplate that world body–’the hope of humanity’–which was conceived just 50 years ago under the impulse of the three spiritual Festivals (falling on March 28th, April 27th and May 26th)… It was on April 25, 1945 two days previous to the full moon of Taurus and the Festival of Wesak [note: the best time to recite the Great Invocation, according to Lucis Trust, as the energies of the Hierarchy are in alignment with the Earth] that delegates from 50 nations, met in San Francisco for a conference known officially as the United Nations Conference on International Organization… On this period the Tibetan Master tells us: ‘Not for nothing is this conference being held during the five days of the Wesak Full Moon. It will be a time of supreme difficulty, in which the Forces of Light will face… the forces of selfishness and separativeness.’”

I’m sure most people did not know this about the United Nations. A current motif is the emphasis of love, tolerance and compassion and goodness, yet this is not the impression I get from the United Nations. Take a look at this:

U.N. Finally Forced to Probe Its Pedophilia Scandal

NewsMax.com Wires and NewsMax.com

Tuesday, May 7, 2002

GENEVA, Switzerland – The United Nations’ massive pedophilia scandal has not received 1 percent of the media attention given to the Catholic Church’s homosexual priest scandal. Finally some attention is being paid, now that the U.N.’s cover is blown.

As world leaders converge on New York for the controversial conference on children this week, U.N. investigators and relief agencies say they are finally trying to stop recurrence of sexual abuse against West African refugee children by U.N. “peacekeepers” and aid workers.

Be warned: The United Nations is a wolf in sheep's clothing.Description: The UN, Lucis/Lucifer Trust, World Goodwill, The Earth Charter, & Maitreya.

Scott's Homepage -
Scott's Forum -

A lie from the Illuminati

16th March 2008

The Lucis Trust is the Publishing House which prints and disseminates United Nations material. It is a devastating indictment of the New Age and Pagan nature of the UN. Lucis Trust was established in 1922 as Lucifer Trust by Alice Bailey as the publishing company to disseminate the books of Bailey and Blavatsky and the Theosophical Society. The title page of Alice Bailey's book, 'Initiation, Human and Solar' was originally printed in 1922, and clearly shows the publishing house as 'Lucifer Publishing CoIn 1923.' Bailey changed the name to Lucis Trust, because Lucifer Trust revealed the true nature of the New Age Movement too clearly. At one time, the Lucis Trust office in New York was located at 666 United Nations Plaza and is a member of the Economic and Social Council of the United Nations under a slick program called 'World Goodwill'. To this end, the Lucis Trust started 'World Goodwill' - an official non-governmental organization within the United Nations. The stated aim of this group is: 'to cooperate in the world of preparation for the reappearance of the Christ'. They go on to say: Today the reappearance of the World Teacher, the Christ, is expected by millions, not only by those of Christian faith but by those of every faith who expect the Avatar under other names -- the Lord Maitreya, Krishna, Messiah, Imam Mahdi and the Bodhisattva. We will also be taking and extensive look at the UN Meditation Room and the Earth Charter and the blasphemous Ark of Hope.


 

Occult secrets dutch dance
Lucifer Rising part 1/10 - The Satanic Illuminati Conspiracy
Lucifer Rising part 2/10 - The Satanic Illuminati Conspiracy
Lucifer Rising part 3/10 - The Satanic Illuminati 
Conspiracy


First time that GHW Bush Sj. mentioned the `New World Order` was 1991, 11 th September
(1991 119)
www.youtube.com/watch?v=ZXvY0jXt6n4
Draai dit onderste boven. 6III66I/I66III6 Het ligt eraan hoe je de datum opschrijft. Zie je de code van de Satan.


"What is at stake, is more than one small country, it is a big idea, a New World Order." (GHW Bush)
Did you see the schmuck on his face. The idiot. Jesus Rules.

Lucifer Rising part 4/10 - The Satanic Illuminati Conspiracy
Lucifer Rising part 5/10 - The Satanic Illuminati ConspiracyLucent Technologies  (Lucent = Lucifer)
666 5th AVE
New YORK, NY 10103
The Biggest, largest Warehouses in the USA is owned by this company.
It is the serpent biting his tale an old cymbol for Lucifer. They made the chip that they want to put in your forhead in the hearline or your right hand between your thumb and forefinger. (Most people are right handed) Their end goal is everybody to be chipped.

Lucifer Rising part 6/10 - The Satanic Illuminati Conspiracy


"Justice and cruelty have always been at war. And we know that God is not neutral between them". (George W. Bush).

The Satanic Illuminati Conspiracy part 7.avi


This is the reason why we only may bown down for Jezus Christ. He WON from Satan and this is his reward that he deserves. He is the one and true saviour and ruler of our world and in the spirit world as well. Amen.

Everything they do, has to do with numbers and symbols. That is why mathematics is so important.

Openbaringen 17: 4.
En de vrouw (de katholieke kerk) was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.

Nu snap ik waarom ik als kind daar 6 jaar hel bij die Katholieke nonnen klooster heb gehad. Satan wilde mij, van mijn moederschoot geroepen, terug proberen te krijgen. Maar ik riep tot God en ik werd daar weggehaald. Satan heeft mij verschillende malen geprobeerd te krijgen, maar iedere keer mislukte het hem.

1 keer had ik een familie die
winti deed ineens onder mij wonen (een woning onderverhuurd) terwijl ik probeerde God te vinden door veel bijbel te lezen. Het moment dat ik zei als dit niet van U is Jezus dan laat ze verdwijnen. De volgende dag waren deze mensen verdwenen. Mijn kinderen zijn halfbloedjes. vandaar dat ik deze duistere macht moest verslaan in Jezus Christus naam.


Mijn familie zijn Rooms Katholieken ik niet meer sinds ik weg ben van dat klooster. Ik heb toen aan Jezus gevraagd mij te tonen naar welke kerk ik moest gaan.
Hij stuurde mij twee mensen die elkaar niet konden op mij af die allebei in de pinkstergemeente zaten. Zo wist ik dat de HG het allerbelangrijkste bezit is voor jou ziel en geest.
Dat wil niet zeggen dat ik de pinstergemeente goed vindt maar dit standpunt van hun heeft mij geleid naar het juiste geloof.

Ik weet dat in iedere soort christelijke kerk maar heel weinig echte gelovige mensen zijn. Op een Geestelijk niveau gezien ken ik er persoonlijk nog maar 2 mensen, beide vrouwen gehuwt met kinderen, die aan de regels van Jezus voldoen. Wij onderling herkennen elkaar in de Geest.

The Satanic Illuminati Conspiracy part 8
The Satanic Illuminati Conspiracy part 9
The Satanic Illuminati Conspiracy part 10.avi

The dollar bill says "In God we trust". But that same dollar has the sign of the devil in it. Money is not from Jesus Christ it is from satan.


ILLUMINATING SECRET SOCIETIES 
(Youtube Friendly Edit) 

Perception
Without
Ewareness

Haarp
High Freqency Active Auroral Research Program

1 may is an important day for the illuminati.

1. Holders of the light (Lucifer) illuminati (intellectually inspired)
Money Monetary and Sex bribery (control of man in high places)
2. faculty of colleges and universities where to Cultivate the best students of the course
3. Influentially people and specially trained students under control of the brotherhood would be placed behind the scenes of all government, religious and financial institutions and used as agents
4. the secret society would develop absolute domination at the media so that all news and information could be slanted to convince the masses that their one world government is the only solution to our many problems
5. would employ all the sources in place to initiate military coups that would overthrow all opposing governments and put the world under one global government controlled by the illuminati.
6. Infiltrate and bring down the catholic religion.


Illuminating Secret Societies: The Mind Control Agenda is a 3 hour documentary film, which took almost a full year of my life to complete. It not only exposes the Secret Society networks that covertly run the entire world, but also the Mind Control and Propaganda used to subvert the every Human Being to their way of thinking. Topics covered in this film range from Secret Societies and Mind Control, to the deliberate dumbing down of the Educational System and finally, the birth of the New World Order. ENJOY !!!


 

Ultima VII Part Two: Serpent Isle/Runic Alphabets

From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
 


Druidic Runes
There are two character sets used during the events of Ultima VII parts I and II. Note that casting Translation or using a Translation scroll will display the writings in English characters, however they are still written in English even before translation.
Ultima Druidic Runes.png

Druidic Runes are found on buildings, gravestones and roadsigns throughout both Britannia and the Serpent Isle.

In Britannia, Druidic Runes are slowly going out of style just like the Virtues; new and renovated buildings such as Fellowship halls have signs using English characters. Additionally no books are written using these runes, further lessening the frequency of their use.


Ophidian Runes

Ultima Ophidian Runes.png

As well as various serpent motifs and artifacts, the Ophidians used a serpent-based writing system. It is used exclusively on works found in or originating from their ruins. Unlike the Britannians, their books were also written in the runic script.


 

Who is the New Osiris?

The Osiris myth is the most influential story in ancient Egyptian mythology.  Who was Osiris and does he have any relevance today?  And who is the New Osiris?

Osiris and Set

Of all of Egypt’s gods and goddesses, Osiris, and his female consort, Isis, are the most readily remembered. In fact, it might be true to say that they have become the embodiment, in most minds, of all other Egyptian divinities. Were Osiris and Isis mythological deities, or did the myths arise from the deeds of some actual persons?

The most common source of the Osiris story arises from the Egyptian funerary texts and the Pyramid Texts found in the burial places of the pyramids in the 25th century BC at the end of the Fifth Dynasty.

The brutal murder of Osiris by his brother Set, in which the pieces of his body were scattered throughout the land of Egypt, is the basis of this myth.  Set assumed the throne in his dead brother’s place. Isis, sister and wife of Osiris, retrieved the body parts – all but the penis – which she reconstructed by some magical process and, in the form of a kite, fanned Osiris with her wings and, momentarily, restored life to his body.  In this way, the goddess came together with Osiris and conceived.  Ultimately, Horus, the son born of this union,  defeated Set and regained the kingdom.

Osiris, Isis and Horus

Osiris, Isis and Horus

Although the story varies and encounters certain embellishments and deviations along the way, the essence of regicide, and posthumous conception remain the common thread.

But the question remains, was Osiris a real or a mythological character?  In the book, The Two Babylons, Alexander Hyslop makes a very good case for the emanation of all the gods and goddesses of mythology from one source – Nimrod and his wife, Semiramis.  Other writers, through their study of Egyptology have drawn the links between Assyria and ancient Babylon, and things Egyptian.  At Saqqara, Pharaoh Djoser’s funerary complex, there are echoes of Babylonian reed building methods, cast in stone.  A conundrum for the observer.

Is there a case for the Nimrod Connection, or is the Osiris link tenuous?  I believe the answer lies among the stars where Osiris is said to have found his final resting place. The Orion constellation was somehow seen and known by certain Egyptians, and it is likely that this knowledge emanated from Babylon.  The Giza Pyramids were intended to carry this knowledge through the ages and to transmit it to the Illuminated.  At the heart of this secret, is a person.  I have written in more depth on the Orion mystery in another post.  Read it there.

From the Orion Constellation, which is its fiery depths displays the Running Man of the Egyptian heb sed ritual, (more is revealed in Opus Dei) is suggested a mighty god of the past – and another who will arise in his image.  The great alpha star, Betelgeuse, is a fading red – but at the foot of Orion is another bright star, Rigel – this represents the coming god of the future – one in the likeness and image of Nimrod/Osiris.

It is not unusual to hear these days of Christ with the three stars at his belt – an attempt at aligning Jesus Christ with the Egyptian god, Osiris.  Many know that Christians expect the soon return of Christ. By giving Christ an Egyptian “face” it suggests that Christ/Osiris is one, and that Christ in the form of Osiris – or visa versa – will return.

This is not the Biblical Christ, of whom God said, “I have called my son out of Egypt.”  The Osiris/Christ will be one in the likeness of Nimrod.  We can expect him to enter the world scene soon. His way has been intricately prepared and multitudes will follow him.

Read Nimrod Twice Born and Opus Dei by Lyn J Pickering.  In these novels the conspiracy is revealed and the person exposed.  Both books are available in E books on this site.


The Reptilian Manipulation of Humanity - The FULL STORY (1/8) - David Icke (Hij is geen Christen) 


Satan op aarde geworpen

  1. Michaël en de draak (Opb.12:7-18)
  2. Schepping van satan
  3. Satan maakt zijn keuze
  4. Satan verliest zijn positie en wordt vernederd
  5. Wanneer zal de satan op aarde worden geworpen?

Michaël en de draak (Opb. 12:7-18)

 En er werd krijg in de hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager onzer broederen, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe.

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee hun, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft. 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het mannelijke kind gebaard had. 14 En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd, buiten het gezicht der slang.

15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. 17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 18 En ik stond op het zand der zee.

Back to Top

Schepping van satan

Johannes kreeg van God de opdracht te profeteren over wat zou komen. Niet alleen de periode van de eindtijd, maar ook de tijd na de dag van Jezus' wederkomst, 1000 jarig vrederijk en de nieuwe aarde en hemel.

Wat hij toen opschreef was datgene dat hij door visioenen zag.  

In het bovenstaande lezen we over de strijd tussen Michaël en de draak. Ik weet dat heel veel mensen geloven dat satan al lang op aarde is geworpen. Toch is het raadzaam om te kijken wat de bijbel daar zelf over zegt. En om te kijken naar de betekenis van Gods woord. 

Voordat God begon met scheppen, was er niets. Alleen God was er. Dit is iets wat ik niet begrijp en zolang ik hier op aarde ben, zal ik nooit in staat zijn dat te begrijpen. Maar ik geloof het wel. 

Kort gezegd schiep God toen de Aarde en de Hemelen. En zij die de aarde en de hemelen bewonen. Dus ook de engelen, in allemaal verschillende maten, karakters en heerlijkheden. En gaf Hij engelen, net als de mensen de keuze vrijheid. Vrijheid om zelf te kiezen. Nu, dit is God!!! Als u dit door en door begrijpt, begrijpt u God al vrij goed op de manier hoe Hij zich wil laten begrijpen.

Keuze vrijheid! Een heel belangrijk aspect van God. De engelen werden geschapen in de hemel, kregen automatisch deel aan Gods krachten, machten en heerlijkheden. De een wat meer dan de ander. En God vergelijkt Zijn engelen met sterren aan de hemel, die ook een hemelse positie hebben en allemaal van elkaar verschillen qua grootte en helderheid.

De mooiste engel van allen was lucifer. Jesaja zegt over Lucifer, dat hij een morgenster was. Een morgenster! Ik heb heel vaak nachtdiensten gedraaid en als ik 's ochtends de duisternis van de nacht zag weg glijden, dan gingen de sterren langzaam één voor één weg / uit. Behalve één, de morgenster, die zo sterk is en zoveel licht geeft dat hij nog met het blote oog zichtbaar is op het moment dat de zon opkomt. De morgenster: de helderste van allen.

Back to Top

Satan maakt zijn keuze

De engelen zijn altijd bij God en hebben een hemelse positie. Een hemelse positie betekend dat hun plaats de hemelen zijn en dat zij dus in een voor ons hogere, niet zichtbare dimensie verblijven.

Als er dan van Lucifer wordt gezegd dat hij de morgenster is onder de engelen, dan is het dus niet moeilijk te raden in welke hemel hij geschapen is en waar hij hoort. Namelijk heel dicht bij God. Dus in de hoogste of één na hoogste hemel.

Maar omdat hij zelf keuzes kon maken, koos hij om zich boven God te stellen en er werd in hem zonde gevonden. Daardoor is er ook een smet gekomen in de hemel en zal God deze hemel vervangen voor een nieuwe. De satan die in de hemel nog steeds verblijft en daar bij God de broeders van Christus aanklaagt, blijft door gaan tot het moment dat hij uit de hemel wordt geworpen. 

Ik geloof dat satan nog in de hemel is en dat hij op de dag van vandaag de broeders van Christus bij God aanklaagt. Satan zal zijn hemelse positie gaan verliezen. Maar wat betekent dit nu precies. 

Ik heb er al vaker over geschreven. Het belangrijkste is om te weten wat deze uitwerping nu inhoud. Over de gevolgen daarvan, kunt u lezen over de openbaring van de antichrist en UFO's en Christen-zijn, op mijn website.

Jezus was de eerste die vrijwillig de hemel verliet en naar de aarde kwam. Dit betekent dat Christus die bij de Vader was en die toen al deel uitmaakte van de drie enige Godheid zichzelf enorm vernederde door die positie te verlaten en mens te worden. Een mens! Zonder de hemelse heerlijkheid van Zijn Vader. 

Veel mensen vergeten dat deze vernedering groter is, dan de vernederingen die Hij op aarde moest doorstaan. Nu zegt de bijbel dat satan vernederd zal worden om zijn daden. Hij zal de hemel niet vrijwillig willen verlaten, waardoor er tegen hem en zijn engelen gevochten moet worden. Maar Jezus heeft satan al overwonnen, onttroond van wat hij zich had toegeëigend. Dus op het moment dat satan er echt uit word geworpen en zijn hemelse dimensie hem ontnomen word, betekend dit op de eerste plaats dat hij verlaagt wordt tot het laagste van de dimensies door God geschapen. En dan zal hij zichtbaar zijn voor iedereen. En de gedaante van een mens hebben.

Back to Top

Satan verliest zijn positie en wordt vernederd

Dus als u zegt, satan is al op aarde geworpen, dan zegt u dus dat satan zichtbaar is. En dat is naar mijn mening niet het geval. De bijbel spreekt wel over waaraan we zijn macht kunnen herkennen. Dat wil zeggen en dat onderschrijft de bijbel ook, dat hij geestelijk gezien al in de wereld is. (2 thess. 2) En dat hij al bezig is met de voorbereiding van zijn komst. Maar wanneer Jezus spreekt over dat Hij satan zag vallen, 

Lucas 10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan, als een bliksem, uit de hemel vallen.  

zegt Jezus dat dit zal gebeuren, ondanks dat het hier in de verleden tijd staat. Ik weet zeker dat de discipelen dan hier een beschrijving van hadden gegeven. Immers, dit is een belangrijke gebeurtenis, omdat de vernedering van satan in verband staat met de verheerlijking van Christus.

Ook zouden de discipelen een signalement hebben gegeven om de gelovigen te waarschuwen voor deze man. Wij kennen allemaal de signalementen die de politie verstrekt als er gewaarschuwd wordt voor een zeer gevaarlijke man. Dan zullen de discipelen toch op zijn minst ons een signalement geven van de satan, de grootste misleider en mensenmoordenaar van het begin!

Dit is niet gebeurd, omdat satan nog niet zichtbaar is en omdat hij nog niet uit de hemel is geworpen. Het is moeilijk te bevatten, maar als u maar begrijpt dat de uitwerping van de satan op aarde direct in verband staat met de verheerlijking van Christus, begrijpt u het hopelijk wel. U begrijpt hopelijk wel, dat elke gebeurtenis waarbij het gaat om de verheerlijking van Christus, dat dit minstens uitgebreid beschreven wordt. 

Maar Jezus kwam niet naar de wereld om verheerlijkt te worden, maar om vernederd te worden. Maar als Hij weer komt, dan zal de verheerlijking er zijn. En zal elke knie voor Hem buigen en elk oog zal Hem zien in al Zijn heerlijkheid. Waarbij men zal vluchten voor Zijn verschijning. De meest belangrijke gebeurtenis waarop wij wachten. Jezus' wederkomst! Wij zullen bij die gelegenheid verzameld worden vanuit alle windstreken van de hemel, zodat we bij die gebeurtenis onze Redder en Verlosser alle eer en dankzegging kunnen brengen, waarbij de verheerlijking van onze Messias nog meer benadrukt zal worden.

Back to Top

Wanneer zal de satan op aarde worden geworpen

Dit zal gebeuren, wanneer wij, door Jezus zullen worden opgenomen in de hemel. Dat is de plek waar God ons wil hebben, omdat God ons een hemelse positie heeft voorbereid. En als God ons heeft veranderd en wij bij hem zijn, dan moeten we als eerste af van de satan en zijn volgelingen. Die willen we niet op het feest hebben. Of ze nu willen of niet, samen met Christus gooien we ze er uit. En vanaf de hemel zullen we met Jezus JUICHEN!!!! Het is dan echt feest. En dat voor een periode van 7 aardse jaren. Hem alleen maar aanbidden en hem danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. We zullen geen moment vermoeid zijn. En er zullen geen commercials er tussen door de pret verstoren. Onafgebroken zullen wij hem aanbidden.

Back to Top


 
 


Foul anchor with snake, Nunhead Cemetery

Curious. Buried here is Mr Henry Daniel, Mason, and his family. It seems he was long connected with Highgate and Nunhead cemeteries, so we may assume that means stonemason, not freemason, hence perhaps this elaborate work - perhaps he carved it himself before his death.

The foul (or fouled) anchor with the rope entwined is a common nautical symbol, used on flags and badges of rank by many navies. It is also quite common by itself in this cemetery* - but the snake that forms the other half of the double helix is not, and is quite enigmatic, I have not seen this symbolism before.

*Interestingly, in the big London cemetery I know best, Abney Park, there are plenty of anchors, but none are foul anchors.


Vertaling google (moet ik nog zelf  bewerken)
Foul anker met slang, Nunhead Cemetery

Nieuwsgierig. Hier begraven is de heer Henry Daniel, Mason, en zijn familie. Het lijkt erop dat hij lang verbonden met Highgate en Nunhead begraafplaatsen, dus we mogen aannemen dat betekent steenhouwer, niet freemason dus misschien is dit uitgebreide werk - misschien dat hij sneed het zelf voor zijn dood.

De fout (of vervuild) anker met ineengestrengelde het touw is een veel voorkomende nautische symbool, gebruikt op vlaggen en insignes van rang door vele marines. Het is ook heel gebruikelijk op zich op deze begraafplaats * - maar de slang die de andere helft van de dubbele helix vormt, is niet, en is vrij raadselachtig, ik heb niet deze symboliek gezien.

* Interessant is dat in de grote Londense begraafplaats ik het beste ken, Abney Park, zijn er tal van ankers, maar geen enkele fout ankers.


Door dit verhaal hierboven aan de pagina. kom ik dus tot de conclusie:

Katholieke kerkenDie hebben Gothische kerken gebouwd met behulp van "Free Masons".
Monargie: heeft de  "Gotha" die hebben ze van Illuminati (Nazi, SS) oprichter Johann Adam Weishaupt.
Onwetende burgers die gebruikt worden en Satan aan hangers:
 Gothic


In the 1950s [ ? ] the company that owned both the Nunhead Cemetery and Highgate Cemetery in north London went bankrupt. Highgate is where Karl Heinrich Marx is buried.The cemeteries were left to splendid ruin and overrun with weeds and trees. Headstones fell down and paths went unmended. The two cemeteries morphed from Victorian neatness to spooky Gothic wildness.

 
Karl zijn handgebaren dat zijn freemasons (vrijmetselaar) gebaren. (m.a.w. Nazi, SS, Illuminati)


Marx' ouders waren oorspronkelijk Joods en stamden beiden uit rabbijnengeslachten. Heinrich Marx heette voorheen Hirschel Mardochai, maar bekeerde zich tot het protestantisme en veranderde zijn naam omdat het, nadat het voordien tot Napoleons keizerrijk behorende Trier in 1815 bij het reactionaire Pruisen kwam, als jood voor Heinrich onmogelijk werd in staatsdienst te blijven werken. De bekering was voor vader Marx geen grote stap; hij was liberaal, beïnvloed door de Franse Revolutie, geen belijdend jood en achteraf waarschijnlijk ook geen belijdend christen.

Valt je niet op dat beide Mr Henry Daniel (Mason) en zijn familie en 
Karl Heinrich Marx  op dezelfde begraafplaats liggen.

Zie het alziend oog (Horus, oog van Ra) in het midden boven de gordijn aan de muur. (kijk op een andere pagina van mijn website).

Grote tempel of werkplaats ingericht voor een inwijding bij de Loge "L'Union Provinciale".

De Loge "L'Union Provinciale" is de oudste vrijmetselaarsloge van Groningen, waarin in 1843 de van origine Franse vrijmetselaarsloge "L'Union Maçonnique" is opgegaan. "L'Union Provinciale" is opgericht in 1772 en heeft het logenummer 17 gekregen. Met de oprichting werd de vrijmetselarij in het Noorden van Nederland geïntroduceerd.

Het oog van Horus - het alziende oog - is een veel gezien symbool in films en boeken over het oude Egypte. ( Dat zijn de films die allemaal uit Hollywood komen).
Dit alziend oog gebruikt ook de Illuminati (nazi's, SS).


Kijk goed naar de cymbolen hierin dit plaatje. Dat zijn ook dezelfde cymbolen die ze gebruiken, al dan niet aangepast, in het dagelijks leven onder ons. In de reklame, films, muziek clips, boeken en scholen. Vooral het oog, de driehoek, cirkel (met of zonder punt in het midden of dubbele cirkel) en halve maan gebuiken ze veelvuldig.


Inleiding

De Gemeente leeft in een geestelijke nacht. Gelovigen mogen als kinderen van de dag het licht laten weerkaatsen in de duistere nacht. Het licht is niet van onszelf, maar van Jezus Christus. De Bijbel waarschuwt dat we de gehele wapenrusting aan moeten doen, omdat we in de nacht van deze tijd te maken hebben met de listige omleidingen van de duivel, met de geestelijke boosheden in de lucht. “De geest der wereld”, “de overste van de macht der lucht”, een rijk heeft. De Bijbel spreekt dan ook niet voor niets over “de duivel en zijn engelen”, en over de “overste der duivelen”. In deze studie staan we verder stil bij de geestelijke wereld van de nacht.


Gods dienaren: Cherubs, Serafs en engelen

Er is dus grofweg een tweedeling te maken in de geestelijke wereld. Aan de ene kant is er de “Geest, Die uit God is”, en aan de andere kant is er de “geest van de wereld”, oftewel: de geest van de nacht. Gelukkig zijn er ook geestelijke wezens die God volgen en dienen, en voordat we verder gaan met het bestuderen van het nachtelijk gespuis, zullen we eerst kijken naar Gods dienaren. We zagen reeds dat er Cherubs zijn: gevleugelde, geestelijke wezens rond de troon van God. Ook zagen we dat er een gevallen cherub is, de duivel. Zo beschrijft de Bijbel ook het bestaan van Serafs, die wel enigszins lijken op Cherubs (Jes. 6 : 2 – 7). Ook deze Serafs zijn gevleugeld en komen voor in de hemel bij de troon van God. Verder geeft de Bijbel niet veel informatie over Serafs. Waar de Bijbel wel veel informatie over geeft, zijn engelen. Engelen zijn ook geestelijke wezens, die ook nog eens op aarde kunnen verschijnen.


Engelen: dienende geesten

In de Psalmen staat: “Hij maakt Zijn engelen geesten” (Psalm 104 : 4). Hebr. 1 : 14 zegt: “Zijn zij (= de engelen van vers 13) niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen?”.Engelen zijn dienende geesten, en zij zijn door God geschapen.

Wanneer men alleen “de grondtekst” gebruikt om de betekenis van “engel” te achterhalen, dan zegt men dat een engel een “bode” of “boodschapper” is. Maar in dat geval geeft men het woord “engel” een veel te nauwe omschrijving. Woordstudies leveren niet de juiste betekenis, maar wanneer we Schrift met Schrift vergelijken, andere Schriftplaatsen over engelen opzoeken, dan komen we erachter wat de Bijbelse betekenis van “engel” is. De Bijbelse definitie is “gedienstige geesten” (Hebr. 1 : 14), dat is veel ruimer, en dat blijkt ook uit de rest van Gods Woord. Inderdaad zijn er engelen die boodschappen van God overbrengen. Denk aan de engel die de geboorte van Johannes de Doper en van de Heere Jezus Christus aankondigde (Lukas 1). We vinden een engel die Filippus er toe leidde om de Ethiopische kamerling te ontmoeten (Hand. 8 : 26), we vinden engelen die ondersteunen en dienen (Daniël in Dan. 6 : 23; de Heere Jezus in Luk. 22 : 43, etc), we vinden engelen die overleden gelovigen naar de hemel brengen (Luk. 16 : 22), en we vinden, in bijvoorbeeld Openbaring, engelen die Gods oordelen uitvoeren, en zo zijn er nog wel meer taken van engelen in de Bijbel te vinden. Nogmaals, engelen zijn dienende geesten!

Engelen zijn krachtige wezens. In 2 Kon. 19 : 35 lezen we dat één engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten doodde. In 2 Sam. 24 : 15 en 16 vinden we één engel die 70.000 Israëlieten doodde. Eén engel rolde de steen van het graf van de Heere Jezus weg (Matth. 28 : 2 – 4). En het is een engel die op een dag, vóór het Duizendjarig Vrederijk, de satan zal grijpen en hem zal binden in de afgrond voor duizend jaar (Openb. 20 : 1, 2). Er staat niet voor niets in Psalm 103 : 20 geschreven: “Looft de Heere, Zijn engelen! Gij krachtige helden,…”.


Engelen: mannelijke verschijningen zonder vleugels

Elke engel, die in de Bijbel verschijnt, verschijnt als een man. Dit wordt helaas in bijna geen enkel Christelijk boek over engelen gevonden. Bijna altijd wordt van engelen verteld dat het geslachtsloze wezens zijn. In een toch best Bijbelgetrouwe uitgave als de Scofield-studiebijbel vinden we bij Gen. 6 : 4 o.a. de volgende toelichting: “Angels are spoken of in a sexless way. No female angels are mentioned in Scripture, and we are expressly told that marriage is unknown among angels (Matth. 22 : 30)”. Vertaald staat er: “Van engelen wordt gesproken op een geslachtsloze wijze. Er worden geen vrouwelijke engelen genoemd in de Schrift, en er wordt uitdrukkelijk verteld dat engelen geen huwelijk kennen (Matth. 22 : 30)”. Dus, omdat er geen vrouwelijke engelen zijn, en er geen huwelijk is onder engelen in de hemel, zijn engelen volgens Scofield geslachtsloos! Maar dat is on-Bijbels! Engelen worden door de Heere in Zijn Woord namelijk ‘mannen’ genoemd. Ze zijn nooit geslachtsloos! In Genesis 18 : 2 komen drie mannen bij Abraham om hem de geboorte van zijn zoon aan te kondigen. Abraham spreekt ze aan met: “Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij” (Gen. 18 : 3). Abraham heeft door dat hij te maken heeft met de Heere. Zo blijkt dan ook, wanneer de drie mannen naar Sodom gaan (Gen. 18 : 16, 22) om Lot te waarschuwen voor het oordeel, dat er maar twee in Sodom aankomen (Gen. 19 : 1). Deze twee mannen worden daar engelen genoemd: “En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond;…”. De Derde is namelijk bij Abraham achtergebleven. Deze Derde is de Heere Zelf, de Engel des Heeren, zoals we nog zullen zien. In Genesis 18 : 22 lezen we namelijk: “Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren.” Verder lezen we dat de Heere uiteindelijk van Abraham weggaat (Gen. 18 : 33), en van de andere twee engelen lezen we dat ze in Sodom aankomen (Gen. 19 : 1). Deze twee engelen worden ook in Sodom vervolgens herkend als twee mannen (Gen. 19 : 5). Wanneer u voor uzelf de Bijbelgedeelten in Genesis 18 en 19, Richteren 13 en Lukas 24 : 4 en 23 bestudeert, zult u erachter komen dat er nergens geslachtsloze engelen voorkomen. Iedere keer, wanneer er engelen verschijnen in de Schrift, verschijnen zij als mannelijke wezens. Evenzogoed komt er nergens in de Bijbel een engel voor, die vleugels heeft. De engelen worden niet voor niets herkend als mannen. Zowel Cherubs als Serafs hebben vleugels, en zijn dus geen engelen – zoals u in veel commentaren wél kunt lezen – want engelen hebben geen vleugels! De satan heeft als gevallen cherub vleugels, maar kan zonder vleugels verschijnen, want hij verschijnt als engel des lichts! Engelen verschijnen als man!

Hoe komt men er dan bij om te zeggen dat engelen geslachtsloos zijn? Dat kan maar op één (soort) Bijbeltekst gebaseerd zijn, maar deze tekst wordt dan wel verkeerd uitgelegd. Het gaat om Matthéüs 22 : 30, waar staat: “Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel” (zie ook Mark. 12 : 25 en Luk. 20 : 35, 36). Dat er niet gehuwd wordt in de hemel, dat er dus geen voortplanting plaatsvindt in de hemel, wil niet zeggen dat deze geestelijke wezens geslachtsloos zijn. De Bijbel Zelf heeft, zoals we gezien hebben, het tegendeel bewezen. In de hemel zijn zij “als engelen”. Zij zijn mannelijk, en, volgens Gods Woord, mannen onder elkaar huwen niet! Ondanks dat onze maatschappij natuurlijk het tegendeel beweert (maar nageslacht zullen deze mannen nooit krijgen)! Ook de Heere Zelf is namelijk niet geslachtsloos. Hij is de Vader in de hemel, Die Zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon Jezus Christus: allemaal mannelijk!


Gelijk de dagen van Noach: gevallen engelen

Waarom is dit zo belangrijk om te weten? In Matth. 24: 37–39, vinden we het volgende: “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, waarin Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.” Met wie werd er getrouwd, en aan wie werd ten huwelijk uitgegeven? Dat kunnen we in Genesis 6 lezen. Gen. 6: 2: “Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.” (Gen 6: 4). Wat zijn Gods zonen? Gods zonen blijken in het Oude Testament engelen te zijn! In het Oude Testament, na de zondeval, bestond er nog geen wedergeboorte, mensen konden daarom nog niet in Christus gedoopt worden door de Heilige Geest (1 Kor. 12: 13). Deze mensen konden daardoor dus ook géén kinderen, of zonen Gods worden! Dat is aan de Gemeente van Jezus Christus voorbehouden. “Zonen Gods’” kan hier dus geen betrekking hebben op mensen (Adam is daarop uitgezonderd, vóór de zondeval was hij door God Zelf naar Gods beeld geschapen, Luk. 3: 38). Wel komen we inJob 1: 6 het volgende tegen: “Er was nu een dag, toen de kinderen Gods kwamen, om zich voor de Heere te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam” (Een zelfde gedeelte vindt u bijvoorbeeld in Job 2: 1). De King James 1611, zegt hier: “Gods zonen”! Wanneer we de Kanttekeningen bij de Statenvertaling erbij pakken, dan blijkt dat de King James 1611 en de Statenvertaling dezelfde bron gehad hebben. Want bij Job 1: 6 staat dat “kinderen” vertaald is voor het Hebreeuwse woord wat voor “zonen” staat. “Gods zonen” staan hier voor engelen, ook zij zijn door God geschapen! Te midden van God in zijn vergadering van engelen komt de satan zijn beklag doen in het boek Job. Deze engelen zijn bij God in de hemel, zij huwen niet (Matth. 22: 30). In Genesis 6 hebben we te maken met engelen die niet meer bij God zijn, het zijn gevallen engelen. En zo komen we van Gods engelen, bij de engelen van de duivel; zoals de Bijbel spreekt over “de duivel en zijn engelen” (Matth. 25: 41). Weet u waar dat tevens uit blijkt? 2 Petr. 2: 4–5 zegt het volgende: “Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht.” Judas 6 zegt dan nog over de gevallen engelen: “En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.” Deze engelen verschenen op aarde en hadden contact met de dochters der mensen (Gen 6: 2). Daarvoor hebben zijn hun eigen woonstede (hun geestelijke lichaam) verruild voor een aards lichaam. Zij verschenen als mannen, en vermengden zich met de dochters der mensen. Mogen we de woonstede inderdaad verklaren met lichaam? Ja, want ook Paulus vergelijkt zijn lichaam met een tent, en het opstandingslichaam met een woonstede: “Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit de hemel is, overkleed te worden. (…) Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; aangezien wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worde” (2 Kor. 5: 2, 4). Paulus noemt hier het ‘verwisselen van het aardse lichaam voor het geestelijke’, het ‘verwisselen van tent, van woonstede’! De gevallen engelen deden het alleen andersom. Zij verwisselden van tent, van soort lichaam, en vermengden zich met de dochters der mensen. En daaruit voort kwamen reuzen, een extreem goddeloos geslacht (Gen. 6: 4 en 5). U begrijpt nu dat bijvoorbeeld de Griekse mythologie van goden en half-goden niet op totale verzinsels berust (Zeus, Olympus e.d.). Echter dat wat de mens als goden is gaan verheerlijken (mythologie), was een vermenging van mensen met onderdanen van de duivel. Vandaar de reuzen, vandaar de extreme goddeloosheid en boosheid in die dagen. En God moest oordelen.


De geestelijke wereld manifesteert zich op aarde, ook nu!

De dagen van Noach werden dus gekenmerkt door contact met het bovennatuurlijke! Door contact met de geestelijke wereld, die zich op aarde manifesteerde! Vandaar dat de eindtijd ook wel omschreven wordt als “gelijk de dagen van Noach waren” (Matth. 24: 37). Hetzelfde komen we nu namelijk weer tegen!

Belangstelling voor het bovennatuurlijke is heel modern. Kijk maar in de boekhandel. Boeken over tarot kaarten, sterrenbeelden, hekserij, UFO’s, etc., ze zijn veelvuldig te vinden. Een film op TV kan al bijna niet meer zonder magie en toverij. Hoe meer magie hoe beter! En dat terwijl de Bijbel waarschuwt tegen alles wat met toverij te maken heeft (Deut. 18 : 10 – 12a; Hand. 19 : 17 – 20)!


…engelen-verschijningen

Ook is het erg ‘in’ om met engelen in contact te treden. In de wereld… maar ook binnen de Christelijke wereld is men veel gericht op engelen-verschijningen. De EO heeft lange tijd een serie uitgezonden dat “Touched by an Angel” heet. Wat in de serie ten eerste al opvalt, is dat de meeste engelen vrouwen zijn! Daar gaat deze serie al mank. Want engelen zijn mannelijke verschijningen volgens Gods Woord! Dan laten we de verdere inhoud van deze serie nog maar even buiten beschouwing.

En dan het volgende: We vinden in de Bijbel best veel dingen over engelen! Echter in de brieven van Paulus aan de Gemeente van Jezus Christus vinden we nergens dat we gericht moeten zijn op engelenverschijningen, of dat we het van engelen moeten verwachten. Wij hebben in deze tijd de wapenrusting van God gekregen, en daarin staan met name geloof, Gods Woord en gebed centraal (Efeze 6)! Maar Hebr. 1: 14 dan, daar staat toch: “Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen”? Echter, de Hebreeën-brief is leerstellig in de eerste plaats aan de Joden in de Grote Verdrukking geschreven, en niet aan de Gemeente! Wat zien we in dit vers? De engelen worden ten dienste uitgezonden van hen “die de zaligheid beërven zullen”! Dat is dus toekomst (“zullen”). En het gaat hier om behoud! Maar de gelovige in de Gemeente-bedeling is behouden! De behoudenis is een genadegift voor de wederom geboren gelovige van deze tijd, een cadeau van God! In Rom. 6: 13 staat: “Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere”. Wanneer u Jezus als Verlosser hebt aangenomen, dan bent u reeds behouden. Maar in de Grote Verdrukking spelen werken weer een zekere rol bij het behoud. Men mag bijvoorbeeld niet het merkteken van het beest aannemen. Doet men dat wel, dan is men alsnog verloren. Voor mensen in de Grote Verdrukking, maar ook voor mensen in het Duizendjarig Vrederijk is behoud wel een te verdienen erfenis! De tekst, Hebr. 1: 14, slaat dus niet op de Gemeente van Jezus Christus!

Natuurlijk kan God engelen zenden om Zijn kinderen te helpen. Uiteindelijk zien we dat Jezus in Gethsémané versterkt wordt door een engel (Luk. 22: 43). Uiteindelijk zien we dat Paulus bemoedigd wordt door een engel in Hand. 27: 23. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden in Gods Woord te vinden. Maar… Ondanks dat Paulus dit heeft meegemaakt, vinden we nergens in zijn brieven aan de Gemeente dat we moeten vertrouwen op de bescherming van engelen! Daar waar engelen centraal komen te staan in de boodschap, gaat er dus iets mis!

Vervolgens is de boodschap van Gods Woord aan de Gemeente geen boodschap van aanschouwen. Het ‘aanschouwen’ is nu nog toekomst. We hebben echter wel de waarschuwing gezien dat de duivel “als een engel des lichts” verschijnt. Wanneer we dan denken aan de on-Bijbelse basis van bijvoorbeeld het programma “Touched by an Angel”, dan weten we dat mensen vandaag de dag verleid worden, en voorbereid worden, om steeds meer contact te hebben met geestelijke wezens, net als in Genesis 6, die niet van God afkomstig zijn, al zegt men van wel! We zien in Openbaring 12: 9 dat in de Grote Verdrukking inderdaad weer gevallen engelen op aarde geworpen worden: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.” Dat is wat nog moet gebeuren in de Grote Verdrukking, en de mensen worden nota bene door onder andere zogenaamde Christelijke instellingen voorbereid om contact te hebben met gevallen engelen!

Hierbij horen ook de vele programma’s op bijvoorbeeld Discovery Channel over buitenaards leven, UFO’s en dergelijke. Ook daar spreekt men over verschijningen en over contact met buitenaardse wezens. De mensheid wordt door de vijand van God voorbereid op de eindstrijd! “Gelijk de dagen van Noach waren…See between this timeline of this video PLANET EARTH 2012 documentary by WOLVOMAN80 1:27:08-1:29:35 The man behind the senater is a Soulless shell. 
Look at this video 
Soulless shells in the time line 6:30-8:13 Look at Clinton and Bush. They sold their soul to satan. Look at the lizard eyes from Bush at the end. <><

2012 Revolution - World Awakening (2011 Full Documentary)

Look at the timeline 33:37 Look at the serie they put on tv this month (Revolution onn CNBC october 2012) I think that is a warning of what will come next by the illuminati See the time frame 2:31 It is not a tent it is the sign of the uluminatie (triangle)

Jordan Maxwell


Zoals ik het al eerder heb verteld: the Illuminati laat zichzelf herkenbaar maken in de media. Dat kan zijn muziek, films en andere entertainment. Laten we eens leuk beginnen door de wereldbekende film The Matrix te laten zien. Wie zou nou eens weten dat die ”fictie” film eigenlijk de realiteit weergeeft? Er zijn ook gewoon andere films, maar ik koos the Matrix omdat iedereen deze film kent.

http://www.youtube.com/watch?v=te6qG4yn-Ps
Begin v.a. 1:18
Even de belangrijkste stukken van het gesprek tussen Morpheus en Neo citeren.
Mo: ”Let me tell you why you are here. You are here because you know something. What you’ve know can’t you explain, but you feel it. You felt it your life”
Na 1:45 heeft Mo het over The New World Order. Dit is wat hij zegt:
Mo: ”It is all around us. Even now in this room. You can see it when you look out your window. When you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that have been pulled over your eyes. Even the truth. ”
Neo: ”What truth?”
Mo: ”That you are a slave, Neo. You like everyone else, born in the bondage. The prison which you cannot smell, taste or touch. A prison for your mind.
The New World Order
De NWO is een wereld gebouwd op illusie en materialisme.
”Live the American dream.”
”The Land of Oppertunity”
”fast food”
”fast life”
”its just business”
”its just politics”
Oftewel, een materialistische wereld vol wereldse genoegens, die je nooit kan begrijpen. Door de bedrog van ”Dajjal” zul je je gehele leven wijden om dit te bereiken. Om ”het” te bereiken moet je deel uitmaken van het systeem. Je moet het systeem dienen. En wat ben je dan? Een slaaf. Net zoals Morpheus het ook vertelde.

07:00> Je wordt wakker
08:00> Je gaat uit huis
08:30> Trein gepakt
09:00> Werken
10:00> Werken
11:00> Werken
12:00> Werken
13:00> Werken
14:00> Werken
15:00> Werken
16:00> Werken
17:00> Werken

Volgende dag weer: werken, werken, werken.
Volgende dag weer: werken, werken, werken.
Volgende dag weer: werken, werken, werken.
Dat is nou de 9-5 mentaliteit, elke dag opnieuw. Je houdt zo de economie staande. Je werkt voor het systeem.
Om te eten moet je voedsel kopen. Je gaat naar de supermarkt of McDonalds. Koopt wat je wilt. Geld gaat terug naar de eigenaar. Daarna ga je weer werken. Je krijgt geld. Je hebt honger, weg geld. Weer werken, je krijgt geld. Je hebt honger, weg geld.
We werken elke dag voor het systeem, maar met het ietsiewat geld die we krijgen spenden we uit aan onze primaire behoeftes. Dat geld krijgt de eigenaar weer binnen. Besef je het al een beetje? We zijn een (moderne) slaaf.


Muziekindustrie
Er zijn veel opties om het systeem van Dajjal/antichrist actief te houden. Sommige delen hebben we al besproken, maar om het genuanceerd te houden zal ik hier later op terugkomen. Een van de meest effectieve instrumenten , is degene waarop we hebben gekozen om te concentreren. De indoctrinatie van de volkeren via de media. De voor-de-hand-liggende- berichten worden telkens op het nieuws geplaatst.
Weinig mensen weten dat er subliminale boodschappen in muziek , reclame, films , cartoons en tv-shows geplaatst worden. Langzaam maar zeker brengen de beroemdheden deze boodschappen over, als ze het weten of niet. Dat wil zeggen dat niet iedere celebrity ervan op het hoogte is dat zij of hij negatieve boodschappen overbrengt. Binnen no time krijgt deze celebrity fans, dus hij/zij wordt een idool. Herkenbaar toch?
De enige wat het occulte hoeft te doen is deze beroemdheden en de industrieën (waar de VIP’s werken) controleren zodat het niet uit de hand loopt. Dit gebeurt al sinds de jaren ’60.


Aliens with giant skulls in Brazil & Russia and other placesFifth Avenue, nummer 666, New York City – LUCENT Technologie van de Microchip 


666 5th Avenue New York "Mark Of Beast"
Gepubliceerd op 8 aug 2012 door paulbegley34

Pastor Paul Begley van Indiana bezoekt Lucent Technologies! De maker van de 666 "Microchip" in New York City!

 
Huisnummer 666
Het nummer – 666 – is overal, zelfs in het adres, waar deze RFID-chip technologie werd ontwikkeld, de technologie van het Merkteken van het Beest! Lucent heeft het patent op deze biochip.

We weten allemaal wat LUCENT betekent of vanaf geleid is… LUCIFER. Het betekent ook: Licht doorlatend, doorschijnend, Illumina…

En hun bedrijfssymbool zegt ook iets over wat zij zijn:

Komt het je niet bekend voor…?
Het is het aloude Ouroborus symbool, het symbool voor slang aanbidding
De naam Ouroboros komt uit het Grieks ("ουροβóρος") en betekent staart-eter. Het is een symbool uit de alchemie, en een van de oudste mythische symbolen ter wereld. Het komt voor in de Azteekse mythologie, de Chinese mythologie en in vele andere. Het is een afbeelding van een slang of een draak, die in zijn eigen staart bijt, deze opeet en op die manier een eeuwige cirkel vormt.


 


Fifth Avenue 666 is een 41-verdiepingen tellend kantoorgebouw aan de Fifth Avenue tussen 52nd en 53rd Streets in New York City. 

Wake up!

Zie ook:Illuminati Kidnapper Satanist Busted!!
Linkhttp://www.news9.com/category/116601/video-page?autoStart=true&topVideoCatNo=default&clipId=9008505
Nieuws op main stream media is nep en mensen worden eindelijke wakker en switchen naar andere bronnen.
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen