Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
666 = Bismillah = in the name of Allah
Satan = Ra = Farao = Mammon = $ = Isis = IS = Islamic State

Openbaring 13 (Statenvertaling)

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (Zie: Lukas 12)
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: Die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig (666 χξϚ = ongetrouwd, ongehuwd, single).

Revelation 13
 (KJV)
16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

Revelation 13 (Greek)
13:16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους ἵνα δώσῃ αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μέτωπων αὐτῶν

Revelation 13 (KJV)
18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six

Revelation 13 (Greek)

13:18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ὁ ἔχων τὸν νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.

A mark
 
 = Strong's (G5480) - charagma / χάραγμα
 • a stamp, an imprinted mark, of the mark stamped on the forehead or the right hand as the badge of the followers of the Antichrist
666 /  χξϚ = Strong's  (G5516) - chi-xi-stigma / χάραγμα
 • six hundred and sixty six, the meaning of which is the basis of much vain speculation
Rood word = Strong's (G22) - agamos / ἄγαμος
 • unmarried, unwedded, single
Rood word = Strong's  (G1) - alpha = Of Hebrew origin
 • first letter of Greek alphabet
  Christ is the Alpha to indicate that he is the beginning and the end
Rood word = Strong's  (G1062) - gamos / γάμος 
 • a wedding or marriage festival,
 • a wedding banquet, a wedding feast marriage, matrimony

666 Chip = ongetrouwd, ongehuwd, single = stigma = brandmerk = litteken = schandvlek ademopening merk = Bismillah = in the name of Allah (Alah=vloek/eed) 
 
Babylon Bible Prophecy ISIS Secreats Reveiled  • Aan hun rechterhand/voorhoofden (Islam)
 • Naam of getal (symbool) van het Beest
 • Niemand mag ver-/kopen
 • Zijn naam is een titel (geloofsbelijdenis van de anti-christ)
 • unmarried, unwedded, single
 • Mohammed = the most praised one/the glorious man/the Mahdi = the enlightened one
 • The spirit from Mohammed in the Mahdi (net als Jay Z, Byonce, Nicki Minaj enz...) Zij noemen zich possesed by the spirits. Dat zijn de demonen.
 • GREEN COMMUNICATION: WHERE CAN IT REALLY HELP AND HOW IT IS RELATED TO RFID (PDF)
 • In particular, the passive, battery-less RFID systems have potential to map the physical world to the virtual one and drive actions back from the virtual to the physical world with positive
 • carbon balance, i. e. the carbon emissions saved by those actions are larger than the carbon emissions caused to operate the RFID systems. Motivated by that observation, we list several example green applications of the RFID systems.

Dit is de Chip die je krijgt van de NWO waarvan de bijbel zegt dat je het niet nemen mag. Neem die chip of wat het ook mag wezen niet in je hand of voorhoofd. Vertrouw op God, het Woord en de Heilige Geest en laat Jezus Christus zijn bloed je beschermen. Je krijgt dan net als Jezus je eten en drinken en kleding en een slaapplaats van God onze Vader net als de dieren en planten in de natuur.

Matthew/Mattheus 12
18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon G1909 him, and he shall shew judgment to the Gentiles.
18 Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.

Revelation 13
16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

13:16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους ἵνα δώσῃ αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μέτωπων αὐτῶν

InterlinearReverse Interlinear
English (KJV)   [?] Strong's Root Form (Greek) Parsing
 

And

 

g2532   

καί kai

 

he causeth

g4160   

ποιέω poieō

all

 

g3956   

πᾶς pas

 

both small

g3398   

μικρός mikros

 

and

 

g2532   

καί kai

 

great

 

g3173   

μέγας megas

 

 

g2532   

καί kai

 

rich

 

g4145   

πλούσιος plousios

 

and

 

g2532   

καί kai

 

poor

 

g4434   

πτωχός ptōchos

 

 

g2532   

καί kai

 

free

 

g1658   

ἐλεύθερος eleutheros

 

and

 

g2532   

καί kai

 

bond

 

g1401   

δοῦλος doulos

 

to

 

g2443   

ἵνα hina

 

 

g846   

αὐτός autos

 

receive

 

g1325   

δίδωμι didōmi

a mark

g5480   

χάραγμα charagma

 

in

 

g1909   

ἐπί epi

 

their

 

g846   

αὐτός autos

 

right hand

g1188   

δεξιός dexios

 

 

g5495   

χείρ cheir

 

or

 

g2228   

 ē

 

in

 

g1909   

ἐπί epi

 

their

 

g846   

αὐτός autos

 

foreheads

 

g3359   

μέτωπον metōpon

 


Lexicon :: Strong's G5480 - charagma

χάραγμα

Transliteration
charagma
Pronunciation
khä'-räg-mä (Key) 
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
From the same as χάραξ (G5482)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 9:416,1308

KJV Translation Count — Total: 9x
The KJV translates Strongs G5480 in the following manner: mark (8x), graven (1x).
Outline of Biblical Usage [?]
 1. a stamp, an imprinted mark

  1. of the mark stamped on the forehead or the right hand as the badge of the followers of the Antichrist

  2. the mark branded upon horses

 2. thing carved, sculpture, graven work

  1. of idolatrous images

Revelation 13
18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six

13:18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ὁ ἔχων τὸν νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
InterlinearReverse Interlinear
English (KJV)   [?] Strong's Root Form (Greek) Parsing
 

Here

 

g5602   

ὧδε hōde

 

is

 

g2076   

ἐστί esti

wisdom

 

g4678   

σοφία sophia

 

Let him that hath

g2192   

ἔχω echō

understanding

 

g3563   

νοῦς nous

 

count

 

g5585   

ψηφίζωpsēphizō

the number

g706   

ἀριθμόςarithmos

 

of the beast

g2342   

θηρίονthērion

 

for

 

g1063   

γάρ gar

 

it is

g2076   

ἐστί esti

the number

g706   

ἀριθμόςarithmos

 

of a man

g444   

ἄνθρωποςanthrōpos

 

and

 

g2532   

καί kai

 

his

 

g846   

αὐτός autos

 

number

 

g706   

ἀριθμόςarithmos

 

is Six hundredthreescore and six

g5516   

χξϚ chi-xi-stigma

Lexicon :: Strong's G5516 - chi-xi-stigma

χξϚ

Transliteration
chi-xi-stigma
Pronunciation
khī ksē stēg-ma (Key) 
Part of Speech
numeral
Root Word (Etymology)
The ἄγαμος (G22)dἀγαθοεργέω (G14)th and an obsolete letter (4742 as a cross) of the Greek alphabet (intermediate between the ἀββα (G5)th and Ἄβελ (G6)th), used as numbers
KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strongs G5516 in the following manner: six hundred threescore and six (1x).
Outline of Biblical Usage [?]
 1. six hundred and sixty six, the meaning of which is the basis of much vain speculation

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
χξϛ chx stigma, khee xee stig'-ma; the 22nd, 14th and an obsolete letter (G4742 as a cross) of the Greek alphabet (intermediate between the 5th and 6th), used as numbers; denoting respectively 600, 60 and 6; 666 as a numeral:—six hundred threescore and six.

Lexicon :: Strong's G22 - agamos

ἄγαμος

Transliteration
agamos
Pronunciation
ä'-gä-mos (Key) 
Part of Speech
adjective
Root Word (Etymology)
From ἄλφα (G1) (as a negative particle) andγάμος (G1062)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strongs G22 in the following manner: unmarried (4x).
Outline of Biblical Usage [?]
 1. unmarried, unwedded, single

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἄγαμος ágamos, ag'-am-os; from G1 (as a negative particle) and G1062; unmarried:—unmarried.
1Corinthians 7:8
I say therefore to the unmarried G22 and widows, It is good for them if they abide even as I.

1Corinthians 7:11
But and if she depart, let her remain unmarried, G22 or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife.

1Corinthians 7:32
But I would have you without carefulness. He that is unmarried G22 careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord:

1Corinthians 7:34
There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman G22 careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
 
 

Lexicon :: Strong's G1062 - gamos

γάμος

Transliteration
gamos
Pronunciation
gä'-mos (Key) 
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
Of uncertain affinity
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:648,111

KJV Translation Count — Total: 16x
The KJV translates Strongs G1062 in the following manner: marriage (9x), wedding (7x).
Outline of Biblical Usage [?]
 1. a wedding or marriage festival, a wedding banquet, a wedding feast

 2. marriage, matrimony

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
γάμος gámos, gam'-os; of uncertain affinity; nuptials:—marriage, wedding.
 

Lexicon :: Strong's G1 - alpha

ἄλφα

Transliteration
alpha
Pronunciation
ä'l-fä (Key) 
Part of Speech
indeclinable noun
Root Word (Etymology)
Of Hebrew origin
Dictionary Aids

TDNT Reference: 1:1,*

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strongs G1 in the following manner: Alpha (4x).
Outline of Biblical Usage [?]
 1. first letter of Greek alphabet

 2. Christ is the Alpha to indicate that he is the beginning and the end

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
Α A, al'-fah; of Hebrew origin; the first letter of the alphabet; figuratively, only (from its use as a numeral) the first:—Alpha. Often used (usually ἄν án, before a vowel) also in composition (as a contraction from G427) in the sense of privation; so, in many words, beginning with this letter; occasionally in the sense of union (as a contraction of G260).
 
 
Revelation 20
4 And I saw thrones, and they sat upon G1909 them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon G1909 their foreheads, or in G1909 their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years. 
 

HET MERKTEKEN in de RECHTERHAND EN op hun VOORHOOFD


Openbaring 14:9 zowel als in Openbaring 13:16 is er sprake van twee klassen die het merkteken dragen. De ene klasse heeft het merkteken aan de rechterhand. De rechterhand is het symbool van menselijke kracht, terwijl het voorhoofd heenduidt op geestelijke en verstandelijke vermogens.

Openbaring 13

15. Dat allen die, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. (zie: Lucas 12)

16. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17. [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

18. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van een mens, en zijn getal is 666.


Openbaring 9

4. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.


Deze bijbeltekst zal de Antichrist tegen gelovigen gebruiken om hen het merkteken aan te smeren. Maar als je goed luisterd naar de Heilige Geest, dan weet je wanneer dat een valse leer is. Vraag aan die persoon of personen of Jezus hun Heer is en of de Heilige Geest in hun woont en ze willen knielen voor hem zijn troon.


Deuteronomium 6: 1-9.

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 

2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 

3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.


De HEER is de enige

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 

5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 

6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 

7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 

9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.


Dit is waarom satan je een chip in de voorhoofd en/of hand wil zetten.

Hij kopieert daarmee God. En mensen die de bijbel niet goed kennen die trappen daarin.


Lucas 12

11. Wanneer ze u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.

12. Want de heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.

15. Beëlzebul, de overste der boze geesten.


Lucas 3

3. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden

4. gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja:

De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden. 

5. Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, 

6. en alle vlees zal het heil Gods zien.

7. Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich door hem te laten dopen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? 

8. Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. Lucas 21: 10-20.

Satan komt in de vorm van een koning die op de troon in Israël gaat zitten die een geloof beleid waarbij hij een tulband om doet en hij zal zich voor doen alsof hij Jezus is.

Er staat in Ezechiël 21: 25-27.

25. En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening,

26. zo zegt de Here Here: Neem weg die tulband! zet af die kroon! Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is.

27. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal.


Staten vertaling:

25 En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid;

26 Alzo zegt de Heere HEERE: Doe dien hoed weg, en hef dien kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen dien, die nederig is, en vernederen dien, die hoog is.

27 Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij kome, die daartoe recht heeft, en dien Ik geven zal.

28 En gij, mensenkind, profeteer en zeg: Alzo zegt de Heere HEERE, van de kinderen Ammons, en van hun smading; zo zeg: Het zwaard, het zwaard is uitgetrokken, het is ter slachting geveegd om te verdoen, om te glinsteren;

29 Terwijl zij u ijdelheid zien, terwijl zij u leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen dergenen, die van de goddelozen verslagen zijn, welker dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid.

30 Keer uw zwaard weder in zijn schede! In de plaats, waar gij geschapen zijt, in het land uwer woningen zal Ik u richten.

31 En Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten, Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid blazen; en Ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs.

32 Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands; uwer zal niet gedacht worden; want Ik, de HEERE, heb het gesproken.


Dit zijn de 1290 dagen (7 jaren 2 X 3,5 jaar)


Baruch 5

2 Doe om de rok der gerechtigheid, die u door God gegeven is, en zet op uw hoofd de tulband der heerlijkheid van de eeuwige.


Hij zal deze bijbel tekst misbruiken voor zijn gerief, maar geloof hem niet, want Jezus/Yeshua komt terug in een Wolk met alle Engelen.


Openbaringen 14

14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.


De val van Babylon


Openbaring 18

23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 

24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.


Daniël 12

9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.

10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. (in de Heilige Geest)

11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.

12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

13 Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.


Johannes 5

7. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet beleiden. Dit is de misleider en de antichrist.


Daniël 11

32 En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen; maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen.

33 En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen.

34 Als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden; doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoegen.

35 En van de leraars zullen er sommigen vallen, om hen te louteren en te reinigen, en wit te maken, tot den tijd van het einde toe; want het zal nog zijn voor een bestemden tijd.

36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden.

37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken.

38 En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.

39 En hij zal de vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; dengenen, die hij kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen over velen, en hij zal het land uitdelen om prijs.

40 En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stotenen de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepenen hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.

41 En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden; doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons.

42 En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen.

43 En hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste dingen van Egypte; en die van Libië, en de Moren (Etiopiërs) zullen in zijn gangen wezen.

44 Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen.

45 En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads; en hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.

Jeremía 4

21 Hoe lang zal ik de banier zien, het geluid der bazuin horen?
22 Zekerlijk, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen, en zij zijn niet verstandig; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet.
23 Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet.
24 Ik zag de bergen aan, en ziet, zij beefden; en al de heuvelen schudden.
25 Ik zag, en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen.
26 Ik zag, en ziet, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken, vanwege den HEERE, vanwege de hittigheid Zijns toorns.
27 Want zo zegt de HEERE: Dit ganse land zal een woestijn zijn (doch Ik zal geen voleinding maken);
28 Hierom zal de aarde treuren, en de hemel daarboven zwart zijn; omdat Ik het heb gesproken, Ik heb het voorgenomen en het zal Mij niet rouwen, en Ik zal Mij daarvan niet afkeren.

microchip 666 Dr Carl Sanders PART 1 of 3 The man who designed the mark of the beast microchip

Here is proof that the chip is real and linked directly to the Bible. This recording is about 15 years old it was broadcasted on PCRL Reggae radio Birmingham UK in about 1995. I recored it on my tape cassette back then. Only recently did i come across the recording when looking through some old tapes.

Rev 13:16 + 14:9 + 16:2.

Dr Carl Sanders part 2

Uitleg van de naam van 666=stigma

brandmerk, litteken, merk, schandvlek ademopening

Dr Carl Sanders part 3

Kinderen, ouderen, zieken, socialedienst, winkelen, bankieren

The mark of the beast - 666

DE ANTICHRIST GEOPENBAARD (Evang) 

Hebreeuws voor "Barack Obama"= ברק אובמה

Reflections And Warnings - An Interview With Aaron Russo {Full Film}
16-04-2012: HET MERKTEKEN VAN DE ANTICHRIST.©BCousOpenbaringen 13:16.
Jesus Showed Me UFOs & Deception
Unusual SIGNS Pointing to Jesus' SOON Return - (Prophecy In The News with LA Marzulli) Kijk bij 11.08 min en verder. Het uithalen van implantaten in de rechter hand.
 
Openbaring 9:4.
4. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.
 
Deze bijbeltekst zal de Antichrist tegen gelovigen gebruiken om hen het merkteken aan te smeren. Maar als je goed luisterd naar de Heilige Geest, dan weet je wanneer dat een valse leer is. Vraag aan die persoon of personen of Jezus hun Heer is en of de Heilige Geest in hun woont en ze willen knielen voor hem zijn troon.
 
HET MERKTEKEN AAN RECHTERHAND EN VOORHOOFD.

Openbaring 14:9 zowel als in Openbaring 13:16 is er sprake van twee klassen die het merkteken dragen. 
De ene klasse heeft het merkteken aan de rechterhand. De rechterhand is het symbool van menselijke kracht, terwijl het voorhoofd heenduidt op geestelijke en verstandelijke vermogens.

Openbaringen 14: 9+11.
9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt
10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 
11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ 

Openbaringen 13: 1-18.
Het beest, dat uit de zee opkomt
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering.
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. (3,5 jaar).
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
9 Indien iemand oren heeft, die hore.
10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.

Het beest, dat uit de aarde opkomt
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: Die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
 
Exodus 13: 9.
Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd

Deuteronomium 6: 8.
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd

Deuteronomium 11: 18.
Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd

Ezechiël 9: 4.
De HEER zei tegen hem: ‘Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.’ 

Openbaring 7: 3.
‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ 

Openbaring 9: 4.
Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofdhadden, mochten ze kwaad doen. 

Openbaring 13: 16.
Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Openbaring 14: 1.
Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.

Openbaring 14: 9.
Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 
 
Openbaring 17: 5.
en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. 
Dit is de Katholieke Kerk bij openbaringen 17 + 19.
 
De Katholieke kerk zet de mensen met hun rug naar het westen toe richting de zon.                  Lebanon's Phalanges Party keeps Nazi Salute 2012


 

                              Nazis in Lebanon 2010                                                Nazis in Lebanon 2009

Openbaring 14: 9.
Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 

And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,

     


 

      

         De berg van YHWH is richting hun kont (respectloos).                     Mecca-black-stone

 
Buy Healthcare or go to Jail - $250,000 fine and or 5 years in federal prison for tyranny resistors

 

For those people who study both Islam and the Bible, it is clearly obvious that Allah of Islam is not YHWH, the God of the Bible and the creator God.

We shall present just ten reasons which provide an elegant sufficiency to prove that Allah is not God.

1. The Name of God

Muslims say they believe in the prophet Moses (Musa) yet they do not recognize or acknowledge the unique name that God gave to Moses.

When Moses encountered the burning bush at Mount Horeb, he was told that the name of God was YHWH forever. [Exodus 3:14-15] Jesus used the first person of YHWH when he said “I AM”. [John 8:58] The Quran makes no mention of the special name for God and uses Allah which means “the God”. There were 360 idols in the Kaaba during Mohammed’s time called Allah. Allah is just a generic name for “the God”.

The names for God can’t be reconciled. Allah is not God.

2. God’s Laws for mankind

Moses received the Ten Commandments on two stone tablets from God on the mountain top. These commandments are the basis for laws recognized by both Jew and Christian. In fact, Jesus stated that : “Do not think that I have come to abolish the Law. I have come to fulfil, and until heaven and earth pass away, not one stroke of a letter will pass from the Law”. [Matthew 5:17-18] Sharia Law which is based on the Quran and Mohammed completely rejects the Ten Commandments and Mohammed broke most of the commandments on a regular basis.

If you follow Sharia law you will certainly break the Ten Commandments and this denies the teaching of Jesus. Jesus went further and said that whoever breaks the law and teaches others to do the same is considered “the least in Heaven”. [Matthew 5:19] That makes Mohammed the least in Heaven.

Allah’s laws are contradictory to God’s laws. Allah is not God.

3. God’s Plan for Mankind

God revealed his plan for mankind through his prophets, starting with Psalm 2 about 1,000BC where he revealed the begotten son, and in Psalm 22 he revealed details of the crucifixion that Jesus would endure and then in Isaiah 48 he revealed the Holy Trinity about 700BC.

God announces a begotten Son; Allah denies a begotten Son

“You are my Son: today I have begotten you. I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession”. [Psalm 2:7-8]

But 1600 years later, the Quran denies what is written in the Psalms.

“He is the Originator of the heavens and the earth. How can He have children when He has no wife? He created all things and He is the All-Knower of everything”. [Sura 6.101]

So here Allah denies what God has stated.

God announces the Holy Trinity; Allah denies the Holy Trinity

God’s eternally begotten Son is part of the Trinity.

“From the time it came to be, I have been there, and now the Lord God has sent me and His Spirit”. [Isaiah 48:16] Here is God the Father, Jesus the Son and the Holy Spirit as spoken by the prophet Isaiah.

Yet from Sura 5:73, the Quran denounces the Trinity.

“They do blaspheme who say: Allah is one of three in a Trinity: for there is no god except One Allah”.

God announces the crucifixion; Allah denies the crucifixion 

The virgin birth [Isaiah 7:14] and birth in Bethlehem [Mica 5:2] foretold Jesus appearance. Details of the crucifixion were given in Psalm 22 and Isaiah 53, the betrayal for 30 pieces of silver in Zechariah 11 and that the sun would go down at noon was in Amos 8:9. However Allah denies all this in Sura 4:157.

“That they said (in boast), "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah";- but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them”.

God announces the sonship and describes the crucifixion about 1000BC and announces the Holy Trinity about 700BC, but Allah denies each element of God’s plan. Allah is not God.

4. God demands separation of church and state

From Abraham to Moses to Jesus, there was a strict separation of church and state. Abraham was served with wine by High Priest Melchizedek. [Genesis 14] Moses was served by High Priest Aaron and Jesus acted as the High Priest and served his disciples with wine. [Matthew 26:26-29] There is a story in 1 Samuel 13 where king Saul performed priestly duties and God removed his kingship because of this. God demanded separation of church and state. Jesus also said to “give to Caesar what is Caesar’s” enforcing the separation of church and state. Islam demands totalitarianism and also has banned wine.

God demands separation of church and state while Allah demands totalitarianism. Allah is not God.

5. God’s Holy city is Jerusalem

Jerusalem is the Holy city of God and Jerusalem is mentioned in the Torah over 660 times and in the New Testament 154 times. The book of Revelation in chapter 21 states that a new Jerusalem will arrive indicating that Jerusalem is God’s Holy city forever. Mecca is not mentioned once by name in the Bible.

Mecca is the Holy city of Allah and Jerusalem is not mentioned once by name in the Quran.
God and Allah claim two different Holy cities that can never be reconciled. Allah is not God.

6. The Dome of the Rock

In 637AD when caliph Umar captured Jerusalem he told Bishop Sophronius that they would build a shrine to Allah’s prophet on the Holy mountain. Sophronius understood a prophecy of Daniel which called this an abomination that desolates. The prophecy starts in 583BC, the 23rd year of Nebuchadnezzar of Babylon, when the last group of 745 people were taken to Babylon, and so the regular burnt offerings ceased. [Jeremiah 52:30] Now the scope of this prophecy is 1290 years of 360 days or 1271 solar years. Coming forward from 583BC by 1271 years we come to 688AD. Caliph Abdul Malik built the Dome of the Rock between 685 and 691AD, so 688AD is the midpoint of the building program.

So the shrine to Allah’s prophet is called an Abomination that Desolates by God.
Mohammed is not mentioned even once in the Bible and Jesus said that only false prophets would come after him. That makes Mohammed a false prophet. Allah is not God.

7. The Fate of Mecca

Even though Mecca is not mentioned by name in the Bible, it is referred to in allegorical language as the harlot city and the LovePeddler of Babylon in Revelation 17 & 18. Babylon the mother of whores and abominations is drunk with the blood of the saints and the witnesses to Jesus [Revelation 17:5-6]. Mecca is the spiritual head of Islam and in her name millions of Jews and Christians have been slaughtered after cries of “Allahu Akbar”, and the slaughter continues today. Mecca and Medina (Yathrib) are the two most Holy sites in Islam, yet strangely in Islamic eschatology, both are destroyed. Consider now the two relevant prophecies.

“The final battle will be waged by faithful Muslims coming on the backs of horses, carrying black banners. They will stand on the east side of the Jordan river and will wage war that the Earth has never seen before. The true Messiah who is the Islamic Mahdi, will defeat Europe, will lead this army of Seljuks. He will preside over the world from Jerusalem because Mecca would have been destroyed.” [Yawm Al-Ghadab, Safar Alhwaly]

The Prophet (peace be upon him) said: The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrib is in ruins, the ruined state of Yathrib will be when the great war comes, the outbreak of the great war will be at the conquest of Constantinople and the conquest of Constantinople when the Dajjal (Antichrist) comes forth. He (the Prophet) struck his thigh or his shoulder with his hand and said: This is as true as you are here or as you are sitting (meaning Mu'adh ibn Jabal)”. [Sunan of Abu Dawud Book 37, Number 4281: Narrated Mu'adh ibn Jabal]

God hates Mecca and will destroy it. Allah can’t stop the destruction of his holy city. 
Allah is not (the one and only true) God. (YHWH is)

Answer from a muslim:
Even though Mecca is not mentioned by name in the Bible, it is referred to in allegorical language as the harlot city and the Love Peddler of Babylon in Revelation 17 & 18. Babylon the mother of whores and abominations is drunk with the blood of the saints and the witnesses to Jesus [Revelation 17:5-6]. Mecca is the spiritual head of Islam and in her name millions of Jews and Christians have been slaughtered (Rev. 20:4) after cries of “Allahu Akbar”, and the slaughter continues today. Mecca and Medina (Yathrib) are the two most Holy sites in Islam, yet strangely in Islamic eschatology, both are destroyed. Consider now the two relevant prophecies.

During Salah Allahu Akbar is recited 666 times for 6 days
 
“The final battle will be waged by faithful Muslims coming on the backs of horses, carrying black banners. They will stand on the east side of the Jordan river and will wage war that the Earth has never seen before. The true Messiah who is the Islamic Mahdi, will defeat Europe, will lead this army of Seljuks. He will preside over the world from Jerusalem because Mecca would have been destroyed.” [Yawm Al-Ghadab, Safar Alhwaly]
 
The (False) Prophet (peace be upon him) said: The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrib is in ruins, the ruined state of Yathrib will be when the great war comes, the outbreak of the great war will be at the conquest of Constantinople and the conquest of Constantinople when the Dajjal (Antichrist) comes forth. He (the Prophet) struck his thigh or his shoulder with his hand and said: This is as true as you are here or as you are sitting (meaning Mu'adh ibn Jabal)”. [Sunan of Abu Dawud Book 37, Number 4281: Narrated Mu'adh ibn Jabal]
 
I thought this caught my eye. Even mohammad knew that both mecca and medina (supposedly islam's two holiest sites) will be destroyed while Jerusalem (the seat of the Jehovah Jireh) will FLOURISH! How strange indeed!

Jeremía 3

17 Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN (YHWH) troon; en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des HEEREN (YHWH) Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart.

At that time they shall call Jerusalem the throne of the LORD (YHWH); and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the LORD (YHWH), to Jerusalem: neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart.

How come mohammad told us that the outbreak of the "final battle" will be at the conquest of constantinople? Constantinople fell to the Ottomans in 1453AD, how come the dajjal hasn't shown up yet? But mohammad said this was as "true as you are sitting"? grin Allah is a fraud!

Openbaring 20

De eerste opstanding
En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus (YESHUA), en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
 
And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.
 
Sahih International 8:12 Koran 8:12
[Remember] when your Lord inspired to the angels, "I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike [them] upon the necks and strike from them every fingertip."

12. Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."

Sahih International 47:4 Koran 47:4
Now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks until, when ye have routed them, then making fast of bonds; and afterward either grace or ransom till the war lay down its burdens.

So when you meet those who disbelieve [in battle], strike [their] necks until, when you have inflicted slaughter upon them, then secure their bonds, and either [confer] favor afterwards or ransom [them] until the war lays down its burdens. That [is the command]. And if Allah had willed, He could have taken vengeance upon them [Himself], but [He ordered armed struggle] to test some of you by means of others. And those who are killed in the cause of Allah - never will He waste their deeds.

4. Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.


 
   
Bismillah "In the name of Allah". 666 χξϚ in Greek (Bible) = unmarried, unwedded, single
In de naam van de vloek die YHWH de slang gegeven heeft nadat hij Eva en Adam verlijdt had in het hof van Eden.
 

Genesis 3

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw (Satan: moslims) zaad en tussen haar (Israel: christenen en joden) zaaddatzelve (Yeshua) zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
 

Openbaring 13

18 Hier is de wijsheid: Die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig = In de naam van Allah. 666 χξϚ = ongetrouwd, ongehuwd, single

Rev 13:18
Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six = In the name of Allah. 666 χξϚ = unmarried, unwedded, single

Islamic Mark of the Beast - Part 1&2 Armageddon News
Geert Wilders Warning to America Part 1 of 2
Geert Wilders Warning to America Part 2 of 2
 
Shahada / geloofsgetuigenis van Islam (Moslims)
 
8. God’s enemies are Allah’s supporters
 
There are numerous places in the Bible where God names the nations who will fight against him and with the Antichrist. In the famous seventy weeks prophecy, it is the people of the Antichrist who destroy the temple in 70AD. The soldiers of the Roman legion X Fretensis under General Titus were from Turkey, Syria, Jordan and Arabia. These nations today whose people destroyed the second temple in 70AD are Islamic. In Psalm 83Isaiah 13-24 and Ezekiel 28-32 and 38, the nations named as following the Antichrist are TurkeySyriaLebanonGazaIraqIranSaudi ArabiaEgyptSudan and Libya.
 
The Bible is consistent in naming Islamic countries where people follow Allah as the followers of the Antichrist.
Allah is not God.
 
Slave of Allah - Islamic Reminder 
 

Job 40

23 Zal hij een verbond met u maken? Zult gij hem aannemen tot een eeuwigen slaaf?

9. God created mankind as equals, Allah didn’t

The Bible states clearly that all equal in God’s eyes, but this is not true with Allah.

Allah describes a hierarchy for mankind.

Arab male Muslims are the best of people (and Arabic is the language in Heaven)

White male Muslims are next in importance
Black male Muslims are next
Women Muslims are the lowest order of the believers
Non Muslims or infidels are the vilest of creatures. [Sura 8:55]
God states all people are equal, Allah does not agree. Allah is not God.

10. God hates what Allah allows

The Bible states clearly in the book of Proverbs 6:17-19 the six things that God hates.

Haughty eyes
A lying tongue
Hands that shed innocent blood
A heart that devises wicked plans
Feet that hurry to run to evil
A lying witness who testifies falsely.

God hates haughty eyes but Allah gives Muslims haughty eyes by telling them they are the best of people and unbelievers are the vilest of people;

God hates a lying tongue, but Allah allows Muslims to lie in Sura 16.106;

God hates hands that shed innocent blood yet Allah demands the killing of unbelievers, apostates, homosexuals, and even Muslims who don’t follow the true faith;

God hates a heart that devises wicked plans yet Allah approves of Muslims who want to destroy Israel, blow up infrastructure and plan to undermine western democracies through lying and deceit;

God hates feet that hurry to run to evil [/b]but Allah approves of Muslims who murder poets and filmmakers and try to kill people who draw cartoons about Mohammed;

[b]God hates a lying witness yet Allah demands that a Muslim lies to protect or advance the cause of Islam.
From these six things that God hates, we see clearly that Allah is not God.

We have presented just ten reasons why Allah is not God. There are many more but these are sufficient to prove without a doubt that Allah is not God and Islam is based on a monumental lie.


http://www.australianislamistmonitor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4394:great-lies-of-islam&catid=203&Itemid=22

Please send all mail or hate mail to tidytim@ymail.com

 

 

Openbaring 12

De strijd van Michaël met den draak
En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
18 En ik stond op het zand der zee.
  
 

Openbaring 13

Het beest, dat uit de zee opkomt
En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering.
En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg (oorlog) voeren tegen hetzelve?
En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.
En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg (oorlog) aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
Indien iemand oren heeft, die hore.
10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden.Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.
Het beest, dat uit de aarde opkomt
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: Die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
 
 
 

Lexicon :: Strong's H423 - 'alah

אָלָה

Transliteration
'alah
Pronunciation
ä·lä' (Key) 
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

TWOT Reference: 91a

Outline of Biblical Usage
 1. oath

 2. oath of covenant

 3. curse

  1. from God

  2. from men

 4. execration

KJV Translation Count — Total: 36x
The KJV translates Strongs H423 in the following manner: curse (18x), oath (14x),execration (2x), swearing (2x).
 
 

Lexicon :: Strong's H422 - 'alah

אָלָה

Transliteration
'alah
Pronunciation
ä·lä' (Key) 
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
A primitive root
Dictionary Aids

TWOT Reference: 94

Outline of Biblical Usage
 1. to swear, curse

  1. (Qal)

   1. to swear, take an oath (before God)

   2. to curse

  2. (Hiphil)

   1. to put under oath, adjure

   2. to put under a curse

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strongs H422 in the following manner: swear (4x), curse (1x), adjure (1x).
 
Handelingen 7
43 Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.
 
1 Petrus 5
13 U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Bábylon is, en Markus, mijn zoon.
 
Openbaring 14
En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
 
Openbaring 16
19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.
 
Openbaring 17
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
 
Openbaring 18
En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;
 
Openbaring 18
10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één ure gekomen.
 
Openbaring 18
21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.
 
Great / grote = Akbar

Isis (slangengodin van Egypte) = Is = Islamic State = Satan
 

Genesis 3

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw (Satan) zaad en tussen haar (Israel) zaaddatzelve (Yeshua) zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it (Yeshua) shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

 

Jeremía 25

De zeventigjarige ballingschap der Joden
Het woord, dat tot Jeremía geschied is over het ganse volk van Juda, in het vierde jaar van Jójakim, zoon van Josía, koning van Juda (dit was het eerste jaar van Nebukadrézar, koning van Babel);
Hetwelk de profeet Jeremía gesproken heeft tot het ganse volk van Juda, en tot al de inwoners van Jeruzalem, zeggende:
Van het dertiende jaar van Josía, den zoon van Amon, den koning van Juda, tot op dezen dag toe (dit is het drie en twintigste jaar) is het woord des HEEREN tot mij geschied; en ik heb tot ulieden gesproken, vroeg op zijnde en sprekende, maar gij hebt niet gehoord.
Ook heeft de HEERE tot u gezonden al Zijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde en zendende (maar gij hebt niet gehoord, noch uw oor geneigd om te horen);
Zeggende: Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en van de boosheid uwer handelingen, en woont in het land, dat de HEERE u en uw vaderen gegeven heeft, van eeuw tot in eeuw;
En wandelt andere goden niet na, om die te dienen, en u voor die neder te buigen; en vertoornt Mij niet door uwer handen werk, opdat Ik u geen kwaad doe.
Maar gij hebt naar Mij niet gehoord, spreekt de HEERE; opdat gij Mij vertoorndet door het werk uwer handen, u zelven ten kwade.
Daarom, zo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat gij Mijn woorden niet hebt gehoord;
Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; en tot Nebukadrézar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners van hetzelve, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden.
10 En Ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem de vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp.
11 En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren.
12 Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn (1947+70= 2017-3,5 = juni 2013 [Isis])dan zal Ik over den koning van Babelen over dat volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgaders over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen.
13 En Ik zal over dat land brengen al Mijn woorden, die Ik daarover gesproken heb; al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremía geprofeteerd heeft over al deze volken.
14 Want van hen zullen zich doen dienen, die ook machtige volken en grote koningen zijn; alzo zal Ik hun vergelden naar hun doen, en naar het werk hunner handen.
De beker van des HEEREN toorn aan alle volken toegediend
15 Want alzo heeft de HEERE, de God Israëls, tot mij gezegd: Neem dezen beker des wijns der grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot welke Ik u zende;
16 Dat zij drinken, en beven, en dol worden, vanwege het zwaard, dat Ik onder hen zal zenden.
17 En ik nam den beker van des HEEREN hand, en ik gaf te drinken al den volken, tot welke de HEERE mij gezonden had;
18 Namelijk Jeruzalem en de steden van Juda, en haar koningen, en haar vorsten; om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek = Alah, gelijk het is te dezen dage;
19 Faraö, den koning van Egypte, en zijn knechten, en zijn vorsten, en al zijn volk;
20 En den gansen gemengden hoop, en allen koningen des lands van Uz; en allen koningen van der Filistijnen land, en Askelon, en Gaza, en Ekron, en het overblijfsel van Asdod;
21 Edom, en Moab, en den kinderen Ammons;
22 En allen koningen van Tyrus, en allen koningen van Sidon; en den koningen der eilanden, die aan gene zijde der zee zijn.
23 Dedan, en Thema, en Buz, en allen, die aan de hoeken afgekort zijn;
24 En allen koningen van Arabië; en allen koningen des gemengden hoops, die in de woestijn wonen;
25 En allen koningen van Zimri, en allen koningen van Elam, en allen koningen van Medië;
26 En allen koningen van het noorden, die nabij en die verre zijn, den een met den anderen; ja, allen koninkrijken der aarde, die op den aardbodem zijn. En de koning van Sesach zal na hen drinken.
27 Gij zult dan tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE (YHWH) der heirscharen, de God Israëls: Drinkt, en wordt dronken, en spuwt, en valt neder, dat gij niet weder opstaat, vanwege het zwaard, dat Ik onder u zal zenden.
28 En het zal geschieden, wanneer zij weigeren zullen den beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Gij zult zekerlijk drinken!
29 Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heirscharen.
30 Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiventreders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde.
31 Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE.
32 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk tot volk. en een groot onweder zal er verwekt worden van de zijden der aarde.
33 En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn.
34 Huilt, gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van uw verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat.
35 En de vlucht zal vergaan van de herders, en de ontkoming van de heerlijken der kudde.
36 Er zal zijn een stem des geroeps der herderen, en een gehuil der heerlijken van de kudde, omdat de HEERE hun weide verstoort.
37 Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden, vanwege de hittigheid des toorns des HEEREN.
38 Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten; want hunlieder land is geworden tot een verwoesting, vanwege de hittigheid des verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid Zijns toorns.
 
David Icke: ISIS The Start of World War III?
 
 

Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

1 Johannes 2

22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.
24 Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.
25 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.
 
Soerat 27. De Mieren (An-Naml) Koran :27
82. En wanneer het Woord voor hun bewaarheid wordt, zullen Wij een dier uit de aarde te voorschijn brengen dat hen zal verwonden, omdat de mensen niet in Onze tekenen geloven.
83. En op de Dag waarop Wij van elk volk degenen zullen verzamelen die Onze tekenen loochenden, zullen zij in groepen worden bijeengehouden,
84. Wanneer zij komen, zal Hij zeggen: "Hebt gij Onze tekenen geloochend voordat gij deze trachttet te begrijpen of wat deedt gij?"
85. En het oordeel zal op hen vallen wegens hun ongerechtigheid en zij zullen niet kunnen spreken.
 

دابة الارض = Beast of the Earth / Dier (Beest) op de grond (slang)

 

Sahih International: (Koran 27:82)

And when the word befalls them, We will bring forth for them a creature (Satan) from the earth speaking to them, [saying] that the people were, of Our verses, not certain [in faith].

 

Openbaring 13

Het beest, dat uit de aarde opkomt
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: Die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
 

Openbaring 16

2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

Openbaring 17

De vrouw op het scharlakenrood dier
En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.
En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.
En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest.
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.
 

Openbaring 20

De eerste opstanding
En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
 
The first signs that will come is the rising of the sun, from its place or its setting: Isis is in het midden Oosten aan het beginnen met hun veroveringen van landen om het een Islamitisch land te maken.
 
De zon komt op in het oosten en gaat in het westen onder. Dat is m.u.v. de noord- en zuidpool overal zo;
Zon aanbidding, Horus, Egypte, Farao, tien plagen, uittocht uit Egypte door Moses, enz.
 
Deuteronomium 4
17 De gedaante van enig beest, dat op de aarde is; de gedaante van enigen gevleugelden vogel, die door den hemel vliegt;
 
Openbaring 13
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
 
Openbaring 13
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
 
Openbaring 13
12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
 
Openbaring 13
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
 
Openbaring 16
2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.
 
Openbaring 17
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
 
Openbaring 19
19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirleger.
 
 
    
   

And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,

Openbaring 14

En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zalgepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheiden zij hebben geen rust dag en nachtdie het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

 
 
 
 

Openbaring 13

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

 

Openbaring 20

En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

  
 
 
  

2 Thessalonicenzen 2

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel (van YHWH) Gods als een God zal zittenzichzelven vertonende, dat hij God is.
 


Daniël 12

11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
 
 
 

Matthéüs 5

34 Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;
35 Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings;
36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken;
37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.
 
 
SYRIA
 
A Syrian Christian girl was savagely tortured and mass raped nearly to death by Al Nursa Front. According to a medical source in one of Al Hasaka hospitals, the girl’s family and the town priest brought her to the hospital strongly bleeding due to a mass rape by the Islamists, her father was beaten to death too.
 
Her deep screams that barely had been heard by anyone except her tied father and mother who at that time certainly favored all kinds of death rather than watching their beloved girl being raped. Battling in their thoughts, screaming filled their ears, their girl had been raped. They moaned silently to see their prey with her brutal predators; A million questions filled their minds.
 
The echoes of her yelling swallowed by the walls but had a vivid account on her family who would silently chant agonies forever.
THIS IS THE MUSLIM WAY OF TREATING HUMANS WITH “RESPECT.”
 
The story reminds us of the wicked homosexuals who were of the tribe in Dan in Judges 19, who raped a woman to death: and they knew her, and abused her all the night until the morning: and when the day began to spring, they let her go. (Judges 19:25)
 
The horrific murder led to the infamous Gibeah War in which the righteous Israelites defeated the Benjaminites. If such a murder provoked a war in ancient Israel, what more should it provoke us to do? The least we can so is donate money for the deliverance of these poor Christians from the hands of the heretics. Remember the martyrs who are beheaded for the cause of Christ, and give to help save the lives of Christians in Syria. Syrian Christians are being killed, torutured, slaughtered, deported and their women raped nowadays in Syria by the Islamic brigades Al Nusra Front and Islamic state in Iraq andSham ( ISIS). In every second, Christians there would hope to die than to be captured by the radical Islamic criminals.
THIS IS THE PURPETRATORS THAT DID THIS TO THE CHILD- ALL IN THE NAME OF “ALLAH.”
 
Such threats and assaults are driving out the Christians en masse, from various parts of the country. This 2,000-year-old community — some members of which still pray in Jesus’ Aramaic tongue and traces their churches to St. Paul, who had experienced his conversion to the faith on the road to Damascus — is now facing extinction. Christians, have been targeted with executions, forcible conversions to Islam and expulsions from their homes as a result of actions taken by the courts of the “Caliphate of Iraq and the Levant”, the name the al Nusra Brigade and other Islamist rebels use in reference to the Syrian territory under their control. The Christians find it impossible to survive under such rule.
This savage crime of mass rape should awake the international community conscience that many wonder that how long it takes to wake up to react to such atrocities.
 
Rescue Christians is now working on the ground in Syria and Iraq as we are partners with Sister Hatune Dogan who already has saved thousands of Christians from death. We can save and protect many more Christians in Syria and Iraq with your help. Sister Hatune has been awarded the Order of Merit by the German Government for her work (equivalent to Congressional Medal of Honor).

Jozua 6

Toen zeide de HEERE tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven.
Gij dan allen, die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal; alzo zult gij doen zes dagen lang.
14 Alzo gingen zij eenmaal rondom de stad op den tweeden dag; en zij keerden weder in het leger. Alzo deden zij zes dagen lang.
15 En het geschiedde op den zevenden dag, dat zij zich vroeg opmaakten, met het opgaan des dageraads, en zij gingen rondom de stad, naar dezelve wijze, zevenmaal; alleenlijk op dien dag gingen zij zevenmaal rondom de stad.
16 En het geschiedde ten zevenden male, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: Juicht, want de HEERE heeft ulieden de stad gegeven!

1 Samuël 17

David en Goliath
En de Filistijnen verzamelden hun heir ten strijde, en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is; en zij legerden zich tussen Socho en tussen Azéka, aan het einde van Dammim.
Doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich, en legerden zich in het eikendal; en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan.
De Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene, en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde; en de vallei was tussen hen.
Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam was Goliath, van Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span. (een reus/nefelim)
En hij had een koperen helm op zijn hoofd, en hij had een schubachtig pantsier aan; en het gewicht van het pantsier was vijf duizend sikkelen kopers;
En een koperen scheenharnas boven zijn voeten, en een koperen schild tussen zijn schouders;
En de schacht zijner spies was als een weversboom, en het lemmer zijner spies was van zeshonderd sikkelen ijzers; en de schilddrager ging voor zijn aangezicht.
Deze nu stond, en riep tot de slagorden van Israël, en zeide tot hen: Waarom zoudt gijlieden uittrekken, om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn, en gijlieden knechten van Saul? Kiest een man onder u, die tot mij afkome.
Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij ulieden tot knechten zijn; maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn, en ons dienen.
10 Verder zeide de Filistijn: Ik heb heden de slagorden van Israël gehoond, zeggende: Geeft mij een man, dat wij te zamen strijden!
11 Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van den Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich, en vreesden zeer.
12 David nu was de zoon van den Efrathischen man van Bethlehem-Juda, wiens naam was Isaï, en die acht zonen had, en in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de mannen.
13 En de drie grootste zonen van Isaï gingen heen; zij volgden Saul na in den krijg. De namen nu zijner drie zonen, die in den krijg gingen, waren: Elíab, de eerstgeborene, en zijn tweede Abinádab, en de derde Samma.
14 En David was de kleinste; en de drie grootsten waren Saul nagevolgd.
15 Doch David ging henen, en kwam weder van Saul, om zijns vaders schapen te weiden te Bethlehem.
16 De Filistijn nu trad toe, des morgens vroeg en des avonds. Alzo stelde hij zich daar veertig dagen lang.
17 En Isaï zeide tot zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders een efa van dit geroost koren, en deze tien broden, en breng ze terloops in het leger tot uw broederen.
18 Maar breng deze tien melkkazen aan de overste over duizend; en gij zult uw broederen bezoeken, of het hun welga, en gij zult van hen pand medenemen.
19 Saul nu, en zij, en alle mannen van Israël waren bij het eikendal met de Filistijnen strijdende.
20 Toen maakte zich David des morgens vroeg op, en hij liet de schapen bij den hoeder, en hij nam het op, en ging henen, gelijk als Isaï hem bevolen had; en hij kwam aan den wagenburg, als het heir in slagorde uittoog, en men ten strijde riep.
21 En de Israëlieten en Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde.
22 David nu liet de vaten van zich, onder de hand van den bewaarder der vaten, en hij liep ter slagorde; en hij kwam en vraagde zijn broederen naar hun welstand.
23 Toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op; zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gath, uit het heir der Filistijnen, en hij sprak achtereenvolgens die woorden; en David hoorde ze.
24 Doch alle mannen in Israël, als zij dien man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht, en zij vreesden zeer.
25 En de mannen Israëls zeiden: Hebt gijlieden dien man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen, om Israël te honen; en het zal geschieden, dat de koning dien man, die hem slaat, met groten rijkdom verrijken zal, en hij zal hem zijn dochter geven, en hij zal zijns vaders huis vrijmaken in Israël.
26 Toen zeide David tot de mannen, die bij hem stonden, zeggende: Wat zal men dien man doen, die dezen Filistijn slaat, en den smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van den levenden God zou honen?
27 Wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord, zeggende: Alzo zal men den man doen, die hem slaat.
28 Als Elíab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Elíab tegen David, en hij zeide: Waarom zijt gij nu afgekomen, en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid, en de boosheid uws harten wel; want gij zijt afgekomen, opdat gij den strijd zaagt.
29 Toen zeide David: Wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak?
30 En hij wendde zich af van dien naar een anderen toe, en hij zeide achtervolgens dat woord; en het volk gaf hem weder antwoord, achtervolgens de eerste woorden.
31 Toen die woorden gehoord werden, die David gesproken had, en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen.
32 En David zeide tot Saul: Aan geen mens ontvalle het hart, om zijnentwil. Uw knecht zal heengaan en hij zal met dezen Filistijn strijden.
33 Maar Saul zeide tot David: Gij zult niet kunnen heengaan tot dezen Filistijn, om met hem te strijden; want gij zijt een jongeling, en hij is een krijgsman van zijn jeugd af.
34 Toen zeide David tot Saul: Uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer, en nam een schaap van de kudde weg.
35 En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem, en redde het uit zijn mond; toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, en sloeg hem, en doodde hem.
36 Uw knecht heeft zo den leeuw als den beer geslagen; alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden van den levenden God gehoond heeft.
37 Verder zeide David: De HEERE, Die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand des beersDie zal mij redden uit de hand van dezen Filistijn. Toen zeide Saul tot David: Ga heen, en de HEERE zij met u!
38 En Saul kleedde David met zijn klederen, en zette een koperen helm op zijn hoofd, en kleedde hem met een pantsier.
39 En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen, en wilde gaan; want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul: Ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht; en David legde ze van zich.
40 En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek, en legde ze in de herderstas, die hij had, te weten in den zak, en zijn slinger was in zijn hand; alzo naderde hij tot den Filistijn.
41 De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht.
42 Toen de Filistijn opzag, en David zag, zo verachtte hij hem; want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders schoon van aanzien.
43 De Filistijn nu zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden.
44 Daarna zeide de Filistijn tot David: Kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven, en aan de dieren des velds.
45 David daarentegen zeide tot den Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard, en met een spies, en met een schild; maar ik kom tot u in den Naam van den HEERE der heirscharen, den God der slagorden van Israël, Dien gij gehoond hebt.
46 Te dezen dage zal de HEERE u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger dezen dag aan de vogelen des hemels, en aan de beesten des velds geven; en de ganse aarde zal weten, dat Israël een God heeft.
47 En deze ganse vergadering zal weten, dat de HEERE niet door het zwaard, noch door de spies verlost; want de krijg is des HEEREN, Die zal ulieden in onze hand geven.
48 En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte, en heenging, en David tegemoet naderde, zo haastte David, en liep naar de slagorde toe, den Filistijn tegemoet.
49 En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit, en hij slingerde, en trof den Filistijn in zijn voorhoofd; zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde.
50 Alzo overweldigde David den Filistijn met een slinger en met een steen; en hij versloeg den Filistijn, en doodde hem; doch David had geen zwaard in de hand.
51 Daarom liep David, en stond op den Filistijn, en nam zijn zwaard, en hij trok het uit zijn schede, en hij doodde hem, en hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Toen de Filistijnen zagen, dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij.
52 Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op, en juichten, en vervolgden de Filistijnen, tot daar men komt aan de vallei, en tot aan de poorten van Ekron; en de verwonden der Filistijnen vielen op den weg van Saäráïm, en tot aan Gath, en tot aan Ekron.
53 Daarna keerden de kinderen Israëls om, van het hittig najagen der Filistijnen, en zij beroofden hun legers.
54 Daarna nam David het hoofd van den Filistijn, en bracht het naar Jeruzalem; maar zijn wapenen legde hij in zijn tent.
55 Toen Saul David zag uitgaan den Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner, den krijgsoverste: Wiens zoon is deze jongeling, Abner? En Abner zeide: Zo waarachtig als uw ziel leeft, o koning! ik weet het niet.
56 De koning nu zeide: Vraag gij het, wiens zoon deze jongeling is.
57 Als David wederkeerde van het slaan des Filistijns, zo nam hem Abner, en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul, en het hoofd van den Filistijn was in zijn hand.
58 En Saul zeide tot hem: Wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide: Ik ben een zoon van uw knecht Isaï, den Bethlehemiet.

Amos 9

Belofte van herstel
11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;
12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom (Arabië), en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet.
13 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.
15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Jesaja 46

Gedenkt hieraan, en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders!
Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;
10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
11 Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.
12 Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!
13 Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid.

Prayer from Walid Shoebat to YHWH.
In the name of the God of Abraham, Isaak and Jacob show me the truth.
And if you show me the truth I will do your will in my life I will do anything you want anything.
I will go to the end of the world, just show me the truth.
God will answer because you dialed the right number.

Psalmen 83

Gebed om bestraffing der vijanden
Een lied, een psalm van Asaf.
O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!
Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.
Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.
Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde.
Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;
De tenten van Edom (Arabië) en der Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen;
Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus (Libanon).
Ook heeft zich Assur (Assyriërs, Damaskus) bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.
10 Doe hun als Midian (arabië), als Sísera, als Jabin aan de beek Kison;
11 Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.
12 Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeëb ( ), en al hun vorsten als Zebah en als Zalmûna ( );
13 Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen.
14 Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.
15 Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;
16 Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.
17 Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o HEERE! Uw Naam zoeken.
18 Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;
19 Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.


Richteren 8

De ontevreden Efraïmieten door Gídeon tot zwijgen gebracht
Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem: Wat stuk is dit, dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riept, toen gij heentoogt om te strijden tegen de Midianieten? En zij twistten sterk met hem.
Hij daarentegen zeide tot hen: Wat heb ik nu gedaan, gelijk gijlieden; zijn niet de nalezingen van Efraïm beter dan de wijnoogst van Abi-ezer?
God heeft de vorsten der MidianietenOreb en Zeëb, in uw hand gegeven; wat heb ik dan kunnen doen, gelijk gijlieden? Toen liet hun toorn van hem af, als hij dit woord sprak.
Gídeon vervolgt den vijand
Als nu Gídeon gekomen was aan de Jordaan, ging hij over, met de driehonderd mannen, die bij hem waren, zijnde moede, nochtans vervolgende.
En hij zeide tot de lieden van Sukkoth: Geeft toch enige bollen broods aan het volk, dat mijn voetstappen volgt, want zij zijn moede; en ik jaag Zebah en Tsalmûna, de koningen der Midianieten, achterna.
Maar de oversten van Sukkoth zeiden: Is dan de handpalm van Zebah en Tsalmûna alrede in uw hand, dat wij aan uw heir brood zouden geven?
Toen zeide Gídeon: Daarom, als de HEERE Zebah en Tsalmûna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn, en met distelen.
En hij toog van daar op naar Pnuël, en sprak tot hen desgelijks. En de lieden van Pnuël antwoordden hem, gelijk als de lieden van Sukkoth geantwoord hadden.
Daarom sprak hij ook tot de lieden van Pnuël, zeggende: Als ik met vrede wederkome, zal ik dezen toren afwerpen.
10 Zebah nu en Tsalmûna waren te Karkor, en hun legers met hen, omtrent vijftien duizend, al de overgeblevenen van het ganse leger der kinderen van het oosten; en de gevallenen waren honderd en twintig duizend mannen, die het zwaard uittrokken.
11 En Gídeon toog opwaarts, den weg dergenen, die in tenten wonen, tegen het oosten van Nobah en Jógbeha; en hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos.
12 En Zebah en Tsalmûna vloden; doch hij jaagde hen na; en hij ving de beide koningen der Midianieten, Zebah en Tsalmûna, en verschrikte het ganse leger.
13 Toen nu Gídeon, de zoon van Joas, van den strijd wederkwam, voor den opgang der zon,
14 Zo ving hij een jongen van de lieden te Sukkoth, en ondervraagde hem; die schreef hem op de oversten van Sukkoth, en hun oudsten, zeven en zeventig mannen.
15 Toen kwam hij tot de lieden van Sukkoth, en zeide: Ziet daar Zebah en Tsalmûna, van dewelke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende: Is de handpalm van Zebah en Tsalmûna alrede in uw hand, dat wij aan uw mannen, die moede zijn, brood zouden geven?
16 En hij nam de oudsten dier stad, en doornen der woestijn, en distelen, en deed het den lieden van Sukkoth door dezelve verstaan.
17 En den toren van Pnuël wierp hij af, en doodde de lieden der stad.
18 Daarna zeide hij tot Zebah en Tsalmûna: Wat waren het voor mannen, die gij te Thabor doodsloegt? En zij zeiden: Gelijk gij, alzo waren zij, enerlei, van gedaante als koningszonen.
19 Toen zeide hij: Het waren mijn broeders, zonen mijner moeder; zo waarlijk als de HEERE leeft, zo gij hen hadt laten leven, ik zou ulieden niet doden!
20 En hij zeide tot Jether, zijn eerstgeborene: Sta op, dood hen; maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde, dewijl hij nog een jongeling was.
21 Toen zeiden Zebah en Tsalmûna: Sta gij op, en val op ons aan, want naar dat de man is, zo is zijn macht. Zo stond Gídeon op, en doodde Zebah en Tsalmûna, en nam de maantjes (crescent moon), die aan de halzen hunner kemelen waren.

Jesaja 46

Bel (maangod) is gekromd (buigt neder), Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten.


Joël 3

Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Jósafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;


Ezechiel 22:27
 

Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven, die een roof rovenom bloed te vergieten, en om zielen te verdervenopdat zij gierigheid zouden plegen.

Mattheus 7:15 
Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Mattheus 10:16 
Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Lukas 10:3 
Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

Handelingen 20:29 
Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen.

Jesaja 34

Strafgericht over Edom (Arabië)
    8 
Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.
En haar beken zullen in pek verkeerd worden, en haar stof in zwavel; ja, haar aarde zal tot brandend pek worden.
10 Het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal haar rook opgaan; van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan.


Psalmen 83


Mountain = Kingdom

Openbaring 17

Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen (koninkrijken), op welke de vrouw zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
 1. Egypte
 2. Assyrie/Turkije/Irak/Syrië
 3. Babylon/Irak
 4. Medo-Perzen/Iran
 5. Griekenland
 6. Rome
 7. kkl

Jesaja 19

Profetie over Egypte
De last van Egypte. Ziet, de HEERE rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen; en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van Zijn aangezicht, en het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen.
Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk.
En de geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen, en hun raad zal Ik verslinden; dan zullen zij hun afgoden vragen, en den bezweerders, en den waarzeggers, en den duivelskunstenaars.
En Ik zal de Egyptenaars besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning zal over hen heersen, spreekt de Heere HEERE der heirscharen.
En zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen en verdrogen.
Zij zullen ook de rivieren verre terugdrijven, zij zullen ze uithozen, en de gedamde stromen opdrogen; het riet en het schilf zullen verwelken.
Het papiergewas bij de stromen, aan de oevers der stromen, en al het gezaaide aan de stromen, zal verdrogen; het zal weggestoten worden, en niet meer zijn.
En de vissers zullen treuren, en allen, die den angel in de stromen werpen, zullen rouw maken; en die het werpnet uitbreiden op de wateren, zullen kwijnen.
En de werkers in het fijne vlas zullen beschaamd worden, ook de wevers van de witte stof.
10 En zij zullen met hun fondamenten verbrijzeld worden, allen, die voor loon lustige staande wateren maken.
11 Gewisselijk, de vorsten van Zoan zijn dwazen, de raad der wijzen, der raadgevers van Faraö, is onvernuftig geworden; hoe kunt gijlieden dan zeggen tot Faraö; Ik ben een zoon der wijzen, een zoon der oude koningen?
12 Waar zijn nu uw wijzen? Dat zij u nu te kennen geven of vernemen, wat de HEERE der heirscharen beraadslaagd heeft tegen Egypte.
13 De vorsten van Zoan zijn zot geworden, de vorsten van Nof zijn bedrogen; zij zullen ook Egypte doen dwalen, tot den uitersten hoek zijner stammen.
14 De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel.
15 En er zal geen werk wezen voor de Egyptenaren, hetwelk het hoofd of de staart, de tak of de bieze doen mag.
16 Te dien dage zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen; en zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des HEEREN der heirscharen, welke Hij tegen hen bewegen zal.
17 En het land van Juda zal den Egyptenaren tot een schrik zijn; zo wie het vermelden zal, die zal in zichzelven bevreesd wezen vanwege den raad des HEEREN der heirscharen, dien Hij tegen hen beraadslaagd heeft.
18 Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaänen zwerende den HEERE der heirscharen; een zal genoemd zijn een stad der verstoring.
Vereniging van Egypte, Assyrië en Israël
19 Te dien dage zal de HEERE een altaar hebben in het midden van Egypteland, en een opgericht teken aan haar landpalen voor den HEERE.
20 En het zal zijn tot een teken, en tot een getuigenis den HEERE der heirscharen in Egypteland, want zij zullen tot den HEERE roepen vanwege de verdrukkers, en Hij zal hun een Heiland en Meester zenden, Die zal hen verlossen.
21 En de HEERE zal den Egyptenaren bekend worden, en de Egyptenaars zullen den HEERE kennen te dien dage; en zij zullen Hem dienen met slachtoffer, en spijsoffer, en zij zullen den HEERE een gelofte beloven en betalen.
22 En de HEERE zal de Egyptenaars dapper slaan, en genezen; en zij zullen zich tot den HEERE bekeren, en Hij zal Zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen.
23 Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs (Syrie) den HEERE dienen.
24 Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land.
25 Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel!

Joël 3

En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken.
En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus ( ) en Sidon ( ) , en alle grenzen van Palestina ( ) ! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen.
 
17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan.  
   19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom (Arabië) zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben.
   21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Sion.
  16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.

Openbaring 17

Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest.
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen,