Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Gebed voor de kinderen

Er zijn verschillende soorten Bijbels en vertalingen: Kijk naar verschillende soorten omdat er in iedere Bijbel niet altijd alles goed vertaald is en er kunnen foutjes en leugens in kunnen staan.
Nederlandse versies: 
Bijbels online
Engelse versies, maar ook andere talen en verschillende soorten vertalingen:  
Bijbels online (KJV)

Waarschuwing van een meisje over school waarin Satan leugens in je klas verspreid:
 Understanding the Mind of the Oppressor in Satan's System of Slavery
Dit meisje is een Christen die veel filmpjes heeft waar je wat aan kan hebben: 
thepostnihilist's channel    

Waarschuwing voor geen echte Christenen (Engels) False ChristiansBidden wat is dat?

Als je aan het bidden bent dan praat je eigenlijk met God.
Bidden kun je overal doen, zelfs zonder je handen te vouwen.
Je kunt hardop bidden maar ook in je gedachten, God hoort je altijd!
Soms maak je iets mee, wat heel moeilijk is, of er is iets waar je met 
niemand over kunt praten. Dan is het heel fijn dat je toch kunt bidden,
praten met God, of Jezus dus. Jezus is dan eigenlijk je Grote Vriend.

En de Heilige Geest (de plaatsvervanger van Yeshua op deze aarde) is in jou om jou daarbij te helpen.

 

Lieve God,

Er is van alles gebeurd in mijn leven en in die van mijn zussen, moeder en broer.
Alles wat zeker en veilig was is door anderen mensen overhoop gehaald.
Heer Jezus Christus maak mij sterk om door deze problemen heen te komen.
Laat Uw Heilige Geest in mijn hartje komen wonen om mij sterk te maken en
te helpen om van deze dingen te leren en begrijpen wat U wil hierin is.
Leer mij dat ik durf op te komen voor mijzelf van alles wat onrechtvaardig (niet eerlijk)
gebeurd is in mijn leven. Leer mij hoe ik mijzelf kan beschermen tegen de leugens van andere
mensen die mij pijn en verdriet doen. En lieve Jezus laat Uw Heilige Geest in mijn hartje vertellen
welke de juiste mensen zijn die ik hierin kan vertrouwen, zodat ik echt wordt geholpen
en dat ik niet bang hoeft te zijn om problemen daardoor te krijgen, maar dat ik opkom
voor mijzelf en daarin slimmer en sterker wordt en weer snel terug mag naar mijn moeder.
Dank U God in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) naam Amen.

Gebed over de Heilige Geest:

God, U heeft ons
door de Heilige Geest te sturen,
geleerd hoe we moeten leven.
Geef dat we door de Heilige Geest,
mogen doen wat goed is in Uw ogen.

God, waar U de Heilige Geest zendt naar de mensen
wordt de wereld nieuw.
Ik bid tot U,
kom met Uw Heilige Geest in mij hart
Zodat ik zuinig ben op de mooie dingen die U hebt geschapen.
en dat ik andere mensen kan liefhebben.
Laat mij steeds opnieuw luisteren naar Uw Heilige Geest.
Dank U God in  Jezus Christus naam, 
Amen.


Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel;
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) naam Amen.

1 Petrus 5

Vermaning tot nederigheid
Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.
Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
Werpt al uw bekommernis (zorgen) op Hem, want Hij zorgt voor u. 
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.
 
Andere vertaling:
En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 
Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 
7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 
Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 

 


Foutje gemaakt:

Lieve Jezus, ik wil bekennen,
ik doe vaak iets wat niet goed is.
Ik wil graag gehoorzaam wezen,
maar toch gaat het steeds weer mis.
Wilt U mij vergeven?
en leer mij te luisteren naar U Heilige Geest, Heer. 
Amen

 


Bidden om bescherming:
Heer,als ik buiten speel met vriendjes,
zijn er veel gevaren.
Leer me steeds goed uit te kijken,
wilt U mij bewaren?
Amen.

 

Avondgebedjes:

Ik dank U voor mijn vrienden en vriendinnen
met wie ik elke dag spelen mag.
Ik ga nu slapen, want ik ben moe
maar morgen gaat een nieuwe dag beginnen,
dan ga ik weer naar ze toe.

 

Lieve Vader
aan het eind van deze dag,
kniel ik voor U neer.
Om U te vragen:
Wilt U voor ons zorgen,
tot de nieuwe morgen.
Amen.

 

Heer het is nacht
alle mensen slapen,
maar ik werd wakker.
Vindt U het goed,
als ik eventjes met U kom praten?
Wat fijn dat U nooit moe wordt, Heer,
maar altijd weer wilt luisteren.
naar wat ik vertel,
mijn Vader, dank U wel.

 

Lieve Jezus,
vergeef me alles wat ik deze dag niet goed heb gedaan.
Ik heb spijt dat ik brutaal, ongehoorzaam ben geweest,
of ruzie heb gemaakt.
Soms is het moeilijk om je de hele tijd goed te gedragen.
Help me om het morgen beter te doen.

Amen

 

Jezus, het was een fijne dag
waarvoor ik U danken mag.
Hebt U alles gezien?
Ik was niet altijd even lief misschien.
Vergeef me Jezus, lieve Heer,
help me het goed te doen de volgende keer.

Gebed

Dank U, lieve Jezus,
ik vind het toch zo fijn
dat U voor alle kinderen
de grootste Vriend wilt zijn.

 

 

Morgengebedjes: 

Lieve Jezus, ik ben zo blij,
het donker verdween,
de nacht is voorbij,
Uw licht straalt nu om me heen.

Lieve Vader, nu ik deze dag begin,
wil ik u vragen mij te helpen vandaag, bij de dingen die ik doe,
thuis en op school.
Wilt U mama helpen en,
help al mijn vrienden en familie,
Amen.

 

Gebed

Heer, dank U voor deze nieuwe dag,
dat ik lekker kon slapen en dat u mij veilig
de nacht door hebt gebracht.
Doordat ik lekker uitgerust ben,
heb ik weer energie om de dag aan te kunnen.
Heer, wees heel de dag bij mij,
zodat ik lief kan zijn voor alles en iedereen 
om me heen, Amen.

 

Gebed

Ik doe mijn handen
omhoog, naar U:
en vraag om Uw Heilige Geest te zenden.
Ik bewaar uw Geest in mijn hart.
Dat ik ontdekken mag
wat God vandaag van mij verwacht,
en het doen in Uw kracht.
Amen

 

Gebed

Wij vragen uw zegen over de komende dag,
God van al wat leeft.
Help ons deze dag door te brengen
volgens uw bedoeling,
houd in ons de hoop levend
op een betere wereld
en geef ons de kracht en Uw Heilige Geest
om daar vandaag aan te werken.
Zegen allen met wie wij
in lief en leed verbonden zijn;
maak ons bereid met elkaar te delen
wat het leven biedt;
geef ons een open oog en een bewogen hart
voor ieder die onze naaste is
naar het voorbeeld en in de kracht
van Jezus van Nazareth. Amen


Dankgebed als je wakker wordt:

Wij danken U, God,
voor deze nieuwe morgen;
wij danken u
voor de rust van de nacht zonder zorgen,
voor gezondheid, liefde en vrienden
die U ons schenkt.
Wij danken u voor alles
wat uw goedheid ons brengt.
God in de hemel,
wij danken U. 
In Jezus Christus naam Amen.

 

Gebedjes voor en na het eten:

Voor het eten:

Vader in de hemel,
U bent zo goed,
want U geeft ons eten
in overvloed.

 

God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen,
met mensen die arm zijn en in nood.

 

Lieve Vader, U laat alles groeien,
de zon schijnt en de regen valt,
zodat alles groeit,
en het zaad dat werd gezaaid,
nu als koren wordt gemaaid.

 

Voor ons eten, lieve Heer,
vragen wij om Uw zegen.

Geef ons door het eten kracht,
om te wandelen op Uw wegen

 

Lieve Vader, van U zijn alle dingen,
van U alleen.
Van U is alle eten,
en al het goede om ons heen.
Wilt U ons eten zegenen,
en zorg voor al wat leeft.
en leer mij te danken,
voor al het goede dat U ons geeft.

 

Na het eten:

Heer, ik dank U voor alles wat ik weer van U ontvangen heb.
Geef mij een hart, dat U liefheeft en U dient.
maak mij gehoorzaam en leer mij te leven naar Uw wil.
Amen.

 

Vader in de hemel,
dank je wel voor het eten dat we elke dag krijgen.
Help ons dankbaar te zijn, voor wat we hebben,
en niet kieskeurig te zijn en eten weg te gooien.
Amen.

 

Gebedjes voor verschillende dingen:

Mijn lieve Jezus,
bewaar en help mij altijd goed.
God heeft U aan mij gegeven,
als een helper in dit leven.
Mocht ik verkeerde wegen gaan,
haal me daar dan vlug vandaan.
Leid mij veilig aan Uw hand,
zodat ik niet in moeilijkheden beland.

 

Gebedje als je niets weet te bidden:
Lieve God, ze zeggen dat ik moet bidden,
maar ik weet niet wat ik bidden moet.
Mama zegt; ik mag met U praten,
als een kind met moeder doet.
Jezus, U hebt zelf gezegd,
Laat de kinderen bij Mij komen.
U hebt toen U op aarde was,
kinderen in Uw arm genomen.

 Gebedjes voor mijn (echte) ouders:
Goede Jezus, 
Zegen vader en moeder, 
zij hebben mij het leven gegeven,
zij hebben mij U leren kennen,
zij zorgen iedere dag voor mij, 
zij helpen mij groot te worden. 
Jezus, dank U voor mijn goede ouders.

 

Goede Jezus, 
uw liefde voel ik het meest 
in alles wat mijn ouders voor mij doen,
het mooie huis waarin ik woon, de kleren die ik draag,
het eten van elke dag op tafel en alles wat ik krijg.
Bewaar hen en zegen hen, 
maak dat zij altijd gelukkig zijn.

 

Gebedje voor school:

Hallo lieve heer,
ik ben er ook weer.
Ik wil even zeggen deze dag,
dat ik weer naar school toe mag.
De hele dag ga ik weer spelen,
zingen en leren.
Zo groeien uit kinderen,
echte dames en heren.
Ik zal proberen lief te zijn,
voor de kinderen om me heen.
Wilt U me daarmee helpen,
want ik kan het niet alleen.
In de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest.

Amen.

 

Gebed voor alle mensen:

God, onze Vader, 
U houdt van alle mensen. 
U vindt ze allemaal even lief: 
Turken en Nederlanders, Canadezen en Marokkanen, 
Surinamers en Joden en noem zo alle volkeren maar op. 
U hebt al die landen en volkeren en mensen graag dicht bij U. 
Maar goede God, wat is het dan jammer, dat wij leven in een wereld, 
waarin toch mensen niet zo worden behandeld naar U wil o God onze Vader,

daaraan willen wij niet meedoen, 
want dan gaan wij tegen uw bedoeling in, 
U heeft een grenzeloze liefde voor iedereen.
Vader wilt U ons vergeven, 
voor de fouten die wij maken in Jezus Christus naam,

Amen.Gebed

Heilige Geest van God,
hoop voor de mensen die verdrietig zijn,
maker van hemel en aarde,
troost voor de zieken,
vreugde voor de mensen
kracht voor de zwakken,
licht voor de toekomst.
Kom in ons hart,
en maak ons nieuw in Jezus Christus naam
Amen

 

Gebeden voor jongeren:

 

Gebed van het licht 
Er is een licht
dat ver boven alle dingen
op aarde schijnt;
ver boven ons allen,
ver boven de hemelen,
ver boven de hoogste
de allerhoogste hemel:

het is het Licht
dat schijnt in
ons hart.

 

Gebed
God maak mijn leven tot een licht,
dat in de wereld glanst;
een kleine vlam die helder brandt,
waarheen ik mij ook richt.

 

Gebed voor sterke benen
God,
wij danken u,
dat de mens zo in elkaar zit
dat hij of zij op eigen benen
door het leven kan en mag gaan.

Wij bidden u
voor mensen die moeite hebben
hun eigen weg te vinden,
die steeds onderuit gaan.

Wij vragen u,
om sterke benen,
niet alleen voor onszelf,
maar ook om anderen
weer op de been te helpen.

 

Dankgebed
Goede God,
dank u voor de warmte van de zon
die de kou in ons verjaagt
en ons warm maakt van binnen.

Dank u voor het licht
dat alles groeien doet,
dat het donkere in ons verjaagt
en ons vrolijk maakt.

Dank u voor de positieve dingen
in ons leven,
die ons moed geven en gelukkig maken;
geef dat we ze altijd zullen zien.

Dank u voor alle mensen om ons heen
die licht uitstralen en warmte geven;
geef dat ze er altijd zullen zijn.

Goede god,
wees voor ons als de zon,
verwarm ons met uw liefde,
maak ons leven licht,
geef dat ook wij op onze beurt
de zon laten schijnen voor anderen.

 

Dankgebed als je wakker wordt
Wij danken U, God,
voor deze nieuwe morgen;
wij danken u
voor de rust van de nacht zonder zorgen,
voor gezondheid, liefde en vrienden
die U ons schenkt.
Wij danken u voor alles
wat uw goedheid ons brengt.
God in de hemel,
wij danken U.

 

Niet vergeten
Wij hebben honger
en hebben te eten;
laten wij hiervoor dankbaar zijn.
Anderen hebben honger
en niets te eten;
laten we deze mensen
niet vergeten.

Armoe
Armoe mag niet,
liefde wel.
De aller, allerminste
zijn het meest in tel.

Wie heeft die deelt,
liefde wint.
De aller, allerarmsten
zijn het meest Gods kind.

De vrede groeit,
liefde straalt.
De aller, allerkleinsten
worden terugbetaald.

 

Gemaakt naar Uw beeld
God, wij zijn mensen naar Uw beeld;
zo heeft U ons gemaakt
met handen en voeten,
ogen, oren en een mond,
maar we zijn allemaal anders.
Dit past bij de één
en dat weer beter bij de ander.
Help ons om dat te doen
wat het beste bij ons past,
dan komen we tot ons recht,
dan kunnen we worden
wie we eigenlijk ook zijn.

Geef ons de moed
om nee te zeggen
als we vinden dat dat moet;
geef ons de kracht
om er dwars tegen in te gaan
als dat goed is;
geef ons de rust
om na te denken
wie we willen zijn.

God, wij zijn mensen naar Uw beeld;
ieder met een eigen kleur.
Help ons om al die kleuren te gebruiken
voor een vrolijke, betere wereld.

 

Morgengebed
Ik vouw mijn handen
tot een schaal
omhoog
naar U:
ik vang de levenskracht
mij
toevertrouwd.
Ik bewaar haar in mijn hart.

Dat wij ontdekken mogen
wat God vandaag
van ons verwacht
en het doen
in uw kracht

 

Gebed
Lieve God, leer mij vrijgevig te zijn:
te geven zonder de kosten te tellen,
te werken zonder beloning te verwachten,
behalve dat ik weet dat ik Uw wil doe.

 

 

Nog een morgengebed
Wij vragen uw zegen
over de komende dag,
God van al wat leeft.

Help ons deze dag door te brengen
volgens uw bedoeling,
houd in ons de hoop levend
op een betere wereld
en geef ons de kracht
om daar vandaag aan te werken.

Zegen allen met wie wij
in lief en leed verbonden zijn;
maak ons bereid
met elkaar te delen
wat het leven biedt;
geef ons een open oog
en een bewogen hart
voor ieder die onze naaste is
naar het voorbeeld
en in de kracht
van Jezus van Nazareth.

 

Kom, Geest van God
Kom Geest van God,
kom Geest van wind en vuur,
maak mij sterk
als ik soms bang zijn om verder te gaan,
als geweld en onrecht
ons machteloos maken.
Geef ons kracht.

Kom Geest van God,
kom Geest van wind en vuur,
maak mij sterk
als ik mij zwak en klein voelen.
Geef ons kracht om mensen te zijn
zoals we zijn
te midden van alle schepselen.

Kom Geest van God,
kom Geest van wind en vuur
en sterk onze levenskracht
om te groeien,
om lief te hebben.
Geef mij kracht om te leven
en wijsheid op mijn levensweg

 

Gebed
Goede God,
U kent mij door en door;
U kende mij al
nog voordat ik werd geboren.
U weet wat ik fijn vind
en waar ik bang voor ben.
God, help mij, als ik dingen moet doen
waar ik erg tegenop zie;
maak mij zo moedig
dat ik moeilijke dingen
onder ogen durf te zien.

U bent altijd om mij heen.
U bent onder mij om mij op te vangen.
U bent naast mij als een vriend.
U bent achter mij om mij te beschermen.
U bent vóór mij om mij de weg te wijzen.

Ik dank u dat ik altijd opnieuw kan beginnen
wanneer er iets mislukt is.
Ik dank u dat ik fouten mag maken
en dat ik van mijn fouten mag leren.

God. wat is het fijn
om mij veilig te weten bij U.

 

Avondgebed
Ik leg mijn handen
op mijn gezicht
en luister
als in een schelp
naar ‘t gefluister van de zee;

naar uw stem
in de stilte.

Heb ik u verstaan
in wat de dag
mij bracht?

Heb ik gedaan
wat u
van deze dag
had verwacht ?

 

Gebed om stilte
Goede God, help ons
af en toe even stil te zijn en dan te weten
dat U altijd heel dicht bij ons bent.

 

Gebed
God,
als het stormt in ons leven,
als alles overhoop gehaald wordt
wat zeker en veilig leek,
wees dan onze rots in de branding,
geef ons beschutting tegen de harde wind:
een plek om op adem te komen.

Geef dat we niet constant
de luwte zoeken in het leven,
dat we af durven stormen
op alles wat onrechtvaardig is;
dat we niet bang zijn
de wind van voren te krijgen
maar opkomen voor iedereen
die zich niet staande kan houden.

God
God, wij vragen U:
help ons bij het zoeken
naar de goede weg in ons leven,
laat er mensen zijn
die ons de weg wijzen.

 

Doolhof
Lieve God,
soms lijkt mijn hoofd
wel een doolhof:
ik kom er niet uit
en loop maar te piekeren
wat ik moet doen.

Wilt U mij dan helpen
om rustig te blijven
en stap voor stap
een uitweg te zoeken
voor wat me dwarszit?

Soms zie ik een ander
die loopt te verdwalen
die ruzie heeft thuis
of geen raad weet
met een of ander probleem:
wilt u mij dan helpen
een vriendin te zijn
en hand en hand
een uitweg te vinden
voor wat haar dwarszit.

 

Psalm 32
God is niet een mens die in slaap valt;
je raakt bij hem niet uit het oog.
Hij gaat met je mee en blijft bij je,
zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat.
Hij bewaart je als de zon schijnt overdag
en 's nachts als de maan schijnt;
je raakt niet verloren,
zelfs niet in het duister van het kwaad.
Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf.
God zal je bewaren in leven en dood,
tot in eeuwigheid.
Amen

 

Gebed om eenvoud
We willen zoveel hebben, God,
en als we het hebben willen we weer iets anders:
leer ons genoeg te hebben
van dat willen naar groter, mooier, nieuwer, sneller;
leer ons genoeg te hebben
van egoïsme, ruzie en gepest en van steeds meer;
leer ons genieten
van de dingen die we voor niets krijgen:
de kleuren en geuren van de bloemen
het lied van de vogels in de lucht
maak ons tevreden met vriendschap,
liefde en aandacht van de mensen om ons heen.

 

 

Gebed
God, leer de mensen elkander te verstaan.
Leer het vechten, niet het verslaan.
Leer dat men zich over moet geven
aan wat komt op zijn pad.
Leer te begrijpen, zonder gekat.
Leer de mensen elkander te verstaan.
Eerst dan kan men samen de weg op gaan.

Jesaja 45

Alzo zegt de HEERE tot Zijn gezalfde, tot Cores, wiens rechterhand Ik vat, om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen; en Ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden:
Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan.
En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en de verborgene rijkdommen; opdat gij moogt weten, dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël;
Om Jakobs, Mijns knechts wil, en Israëls, Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep u bij uw naam, Ik noemde u toe, hoewel gij Mij niet kendet.
5 Ik ben de HEERE (YHVH), en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.
Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.
Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruiten; Ik, de HEERE, heb ze geschapen.
Wee dien, die met zijn Formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven! Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?
10 Wee dien, die tot den vader zegt: Wat genereert gij? en tot de vrouw: Wat baart gij?
11 Alzo zegt de HEERE, de Heilige Israëls, en deszelfs Formeerder: Zij hebben Mij van toekomende dingen gevraagd; van Mijn kinderen, zoudt gij Mij van het werk Mijner handen bevel geven?
12 Ik heb de aarde gemaakt, en Ik heb den mens daarop geschapen; Ik ben het! Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven.
13 Ik heb hem verwekt in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik recht maken; hij zal Mijn stad bouwen, en hij zal Mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de HEERE der heirscharen.
14 Alzo zegt de HEERE: De arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen, en zij zullen de uwe zijn, zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen; en zij zullen zich voor u buigen, zij zullen u smeken, zeggende: Gewisselijk, God is in u, en er is anders geen God meer.
15 Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland.
16 Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen; te zamen zullen zij met schande heengaan, die de afgoden maken.
17 Maar Israël wordt verlost door den HEERE, met een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden.
18 Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.
19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs; Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.
20 Verzamelt u, en komt, treedt hier toe samen, gijlieden, die van de heidenen ontkomen zijt! Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een god aanbidden, die niet verlossen kan.
21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.
22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.
23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.
24 Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen; maar zij zullen beschaamd worden allen, die tegen Hem ontstoken zijn.
25 Maar in den HEERE zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad van Israël.

Hollywood's Anunaki/Greys Deception: Transformers, Avengers, Good Alien's vs.Bad Aliens Lies
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen