Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Vrijmetselaar
MASONIC SYMBOLS in 2013 Mercedes Super Bowl Commercial! Pastor Gallups Reveals!
John Benefiel on It's Supernatural with Sid Roth - Baal Divorce Decree
De zevende dag adventist 
FREEMASON (32nd Degree) DAUGHTER TELLS US THE SHOCKING TRUTH

Jehovah worshipped by masonry
Le Catechisme also contains two excellent engravings of the Tracing Boards, or Floor-drawings, one called ‘Plan of the Lodge for the Apprentice-Fellow’ combined’ and the other for ‘The Master’s Lodge’. 

Travenol begins his third degree with ‘The History of Adoniram, Architect of the Temple of Solomon’. The French texts usually say Adoniram instead of Hiram, and the story is a splendid version of the Hiramic legend. In the best French versions, the Master’s word (Jehova) was not lost; the nine Masters who were sent by Solomon to search for him, decided to adopt a substitute word (M....) out of fear that the three assassins had compelled Adoniram to divulge it. 

This is followed by a separate chapter which begins with the layout of a Master’s Lodge, a description of the ‘Floor-drawing’, and the ceremony of opening a Master’s Lodge, which includes a curious ‘Master’s sign’ that begins with a hand at the side of the forehead (demonstrate) and ends with the thumb in the pit of the stomach. And now, brethren, we get a magnificent description of the floorwork of the third degree, the whole ceremony, so beautifully described and in such fine detail, that any Preceptor could reconstruct it from beginning to end - and every word of this whole chapter is new material that had never appeared before. 

Of course there are a number of items that differ from the practices we know, but now you can see why I am excited about these French documents. They give marvellous detail, at a time when we have no corresponding material in England. But before I leave Le Catechisme, I must say a few words about its picture of the third degree Tracing Board or Floor-drawing which contains, as its central theme, a coffin design, surrounded by tear drops, the tears which our ancient brethren shed over the death of our Master Adoniram, 

On the coffin is a sprig of acacia and the word ‘JEHOVA’, “ancien mot du Maitre”, (the former word of a master), but in the French degree it was not lost. It was the ‘Ineffable Name’, the unpronounceable Name, and in this version, the very first at that time, it gives the word ‘Jehova’ on the coffin. The diagram, in dots, shows how three zig-zag steps are to be made by the candidate in advancing from West to East, and many other interesting details too numerous to mention. 

THE IMAGES SPEAK MORE THAN WORDS, LET'S SEE SOME

 


  


 
   
 
  
JEHOVAH=SATAN

Bron:


 


Foul anchor with snake, Nunhead Cemetery

Curious. Buried here is Mr Henry Daniel, Mason, and his family. It seems he was long connected with Highgate and Nunhead cemeteries, so we may assume that meansstonemason, not freemason, hence perhaps this elaborate work - perhaps he carved it himself before his death.

The foul (or fouled) anchor with the rope entwined is a common nautical symbol, used on flags and badges of rank by many navies. It is also quite common by itself in this cemetery* - but the snake that forms the other half of the double helix is not, and is quite enigmatic, I have not seen this symbolism before.

*Interestingly, in the big London cemetery I know best, Abney Park, there are plenty of anchors, but none are foul anchors.


I have no further info from Google.

Vertaling google (moet ik nog zelf  bewerken)
Foul anker met slang, Nunhead Cemetery

Nieuwsgierig. Hier begraven is de heer Henry Daniel, Mason, en zijn familie. Het lijkt erop dat hij lang verbonden met Highgate en Nunhead begraafplaatsen, dus we mogen aannemen dat betekent steenhouwer, niet freemason dus misschien is dit uitgebreide werk - misschien dat hij sneed het zelf voor zijn dood.

De fout (of vervuild) anker met ineengestrengelde het touw is een veel voorkomende nautische symbool, gebruikt op vlaggen en insignes van rang door vele marines. Het is ook heel gebruikelijk op zich op deze begraafplaats * - maar de slang die de andere helft van de dubbele helix vormt, is niet, en is vrij raadselachtig, ik heb niet deze symboliek gezien.

* Interessant is dat in de grote Londense begraafplaats ik het beste ken, Abney Park, zijn er tal van ankers, maar geen enkele fout ankers.

Door dit verhaal hierboven aan de pagina. kom ik dus tot de conclusie:
Katholieke kerkenDie hebben Gothische kerken gebouwd met behulp van "Free Masons".
Monargie: heeft de  "Gotha" die hebben ze van Illuminati (Nazi, SS) oprichter Johann Adam Weishaupt.
Onwetende burgers die gebruikt worden en Satan aan hangers:
 Gothic

  

In the 1950s [ ? ] the company that owned both the Nunhead Cemetery and Highgate Cemetery in north London went bankrupt. Highgate is where Karl Heinrich Marx is buried.The cemeteries were left to splendid ruin and overrun with weeds and trees. Headstones fell down and paths went unmended. The two cemeteries morphed from Victorian neatness to spooky Gothic wildness.

 
Karl zijn handgebaren dat zijn freemasons (vrijmetselaar) gebaren. (m.a.w. Nazi, SS, Illuminati)


Marx' ouders waren oorspronkelijk Joods en stamden beiden uit rabbijnengeslachten. Heinrich Marx heette voorheen Hirschel Mardochai, maar bekeerde zich tot het protestantisme en veranderde zijn naam omdat het, nadat het voordien tot Napoleons keizerrijk behorende Trier in 1815 bij het reactionaire Pruisen kwam, als jood voor Heinrich onmogelijk werd in staatsdienst te blijven werken. De bekering was voor vader Marx geen grote stap; hij was liberaal, beïnvloed door de Franse Revolutie, geen belijdend jood en achteraf waarschijnlijk ook geen belijdend christen.

Valt je niet op dat beide Mr Henry Daniel, Mason en zijn familie en 
Karl Heinrich Marx  op dezelfde begraafplaats liggen.

Zie het alziend oog (Horus, oog van Ra) in het midden boven de gordijn aan de muur. (kijk op een andere pagina van mijn website).

Grote tempel of werkplaats ingericht voor een inwijding bij de Loge "L'Union Provinciale".

De Loge "L'Union Provinciale" is de oudste vrijmetselaarsloge van Groningen, waarin in 1843 de van origine Franse vrijmetselaarsloge "L'Union Maçonnique" is opgegaan. "L'Union Provinciale" is opgericht in 1772 en heeft het logenummer 17 gekregen. Met de oprichting werd de vrijmetselarij in het Noorden van Nederland geïntroduceerd.

Het oog van Horus - het alziende oog - is een veel gezien symbool in films en boeken over het oude Egypte. ( Dat zijn de films die allemaal uit Hollywood komen).
Dit alziend oog gebruikt ook de Illuminati (nazi's, SS).


Kijk goed naar de cymbolen hierin dit plaatje. Dat zijn ook dezelfde cymbolen die ze gebruiken, al dan niet aangepast, in het dagelijks leven onder ons. In de reklame, films, muziek clips, boeken en scholen. Vooral het oog, de driehoek, cirkel (met of zonder punt in het midden of dubbele cirkel) en halve maan gebuiken ze veelvuldig.
One World Trade Centre (NY)
Zie de Driehoeken verwerkt in het gebouw. Weer de Illuminatie.


Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748-18 november 1830) was een Duits filosoof en grondlegger van de Orde van Illuminatie , een geheim genootschap met oorsprong in Beieren.
Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748 - 18 november 1830) was de Duitse oprichter van de Illuminati. Hij groeide op in Ingolstadt, waar hij professor in de rechten werd. In 1775 brak hij met de jezuïeten, waar hij enige tijd lid van was. Zijn kijk op de wereld werd extreem liberaal en hij pleitte voor het afschaffen van alle georganiseerde religies en alle staten.

Met behulp van baron Adolph von Knigge richtte hij op 1 mei 1776 de Illuminati op. Weishaupt nam de naam "Broeder Spartacus" aan. De structuur van de Illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan), werd later overgenomen door onder meer de Ba'ath in Syrië en Irak.
In 1777 werd Weishaupt lid van de vrijmetselaars. Hij probeerde de uitgangspunten van de Illuminati in te voeren bij de vrijmetselaars. Hij stierf in 1830 in Gotha, een district in Thüringen, nadat hij uit Beieren was gevlucht. Sommige bronnen nemen aan dat hij al in 1811 is gestorven.
Een eeuw na zijn dood werden zijn ideeën opgepikt door occultisten. Sommigen beweren dat 1 mei, de oprichtingsdatum van de Illuminati, later door de communisten is overgenomen als hun feestdag (Dag van de Arbeid).
 
He received the assistance of Duke Ernest II of Saxe-Gotha-Altenburg (1745–1804), and lived in Gotha writing a series of works on illuminism, including A Complete History of the Persecutions of the Illuminati in Bavaria (1785), A Picture of Illuminism (1786), An Apology for the Illuminati (1786), and An Improved System of Illuminism (1787). Adam Weishaupt died in Gotha on 18 November 1830. He was survived by his second wife, Anna Maria (née Sausenhofer), and his children Nanette, Charlotte, Ernst, Karl, Eduard, and Alfred.[2] Weishaupt was buried next to his son Wilhelm who preceded him in death in 1802..

Gotha
De stad werd voor het eerst als Gothaha genoemd in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 775. 
In 1640 werd Gotha residentie van het hertogdom Saksen-Gotha, in 1680 van Saksen-Gotha-Altenburg en in 1826 van Saksen-Coburg en Gotha. In 1920 ging het op in de deelstaat Thüringen.

Almanach de Gotha
De Almanach de Gotha is een almanak van adellijke geslachten die voor het eerst verscheen in 1763Het boekwerkje werd toen uitgegeven aan het hof van hertog Frederik III van Saksen-Gotha-altenburg, waar ook de stad Gotha toebehoorde. Tot 1944 verscheen de Almanak ieder jaar in een nieuwe bijgewerkte en geactualiseerde uitgave. Tot dat jaar verscheen de Almanak in het Frans.

De Almanak bestond uit twee delen:
Als eerste een groot overzicht, de zogenaamde "État actuel", van de Europese koningshuizen en gemediatiseerde families van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Ook voormalige vorstenhuizen, prinselijke families en hertogelijke families kregen in een speciale afdeling van deze almanak een plaats. 

Hierna volgde een tweede deel, de zogenaamde "Annuaire Diplomatique", met daarin van ieder land een lijst van ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders, het corps diplomatique en verschillende statistische gegevens.

Toen het Sovjetleger in 1945 de stad Gotha binnentrok, werden alle archieven van de Gotha vernietigdNa 1945 is de Almanak niet meer verschenen tot 1998. Vanaf dat jaar werden 6 delen van de Gotha tot 2004 in Londen uitgegeven. De nieuwe editie verscheen in de Engelse taal. De uitgebreide statistieken over landen, de kalenders en posttarieven, zijn nu weggelaten.

Het gezag van de Gotha was zo groot dat men de redactie wel als de arbiter van alle kwesties en geschillen over koninklijke namen, adel, adeldom en titels zag. De redactie volgde daarbij de uitspraken van de gerechtshoven en de herauten en andere met het oordeel over het adelsrecht belaste organen. Ook nadat in Duitsland de republiek werd uitgeroepen en de Duitse wet de adellijke titels en predicaten deel van de familienaam maakten werden door de Pruisische herauten ("Preußische Heroldsamt")(1918-1920), de beoordelingscommissie voor adel ("Adelsprüfungsausschuß": 1920-1926), de erebond ("Ehrenschutzbund": 1926-1934), het racistische maar desondanks door de nationaal-socialisten verboden zelfbenoemde ("Adelsgerichtshof": 1934-1936) en de "Abteilung für adelsrechtliche Fragen" (1937-1945), een werkgroep van de Duitse Adelsbond, beslissingen genomen over het recht om een naam, wapen of titel te dragen. Deze beslissingen hadden geen juridische status maar werden door de Almanach gevolgd.

De almanak bevatte, adressen, functies, titels en onderscheidingen van duizenden leden van de hoge adel (bloed en zwaardadel). Deze groep mensen wordt daarom ook wel als de Gotha aangeduid in zinnen als: "De hele Gotha kwam bijeen op de begrafenis van prinses..."

Nadat al eerder niet-regerende prinselijke huizen in de Almanak hun plaats kregen, groeide de wens om ook andere, lagere adel zijn plekje in de Gotha te gunnen. Om aan deze wens te voldoen werden in de loop van de tijd nog vier series gestart:
Taschenbuch der gräflichen Häuser (vanaf 1825)
Taschenbuch der freiherrlichen Häuser (vanaf 1848)
Taschenbuch der adligen (uradeligen) Häuser (vanaf 1900)
Taschenbuch der briefadeligen Häuser (vanaf 1907).

Deze series verschenen in de Duitse taal en de publicatie stopte ook in 1942.
Tussen 1998 en 2004 verschenen zes delen in Londen van een nieuwe almanak met de oude naam. Deze werd niet door iedereen met instemming begroet. Het tijdschrift The Economist viel over de vele fouten in het gebruikte Engels. 
De redacteur merkte verder ook op dat er maar zeven van de viertentwintig Britse hertogen in de almanak werden vermeld. Na acht jaar verscheen in 2012 opnieuw een editie van het eerste deel dat alle (voormalige) regerende vorstenhuizen omvat.
De genealoogische functie van de almanak is in 1951 overgenomen door de reeks Genealogisches Handbuch des Adels.

 
Helena Blavatsky
Geboren als Helena Petrovna von Hahn, (12 augustus (O.S.)/31 juli 1831 – Londen, 8 mei 1891) was een Amerikaanse occultiste en publiciste van Duits-Russische aristocratische afkomst.
(Gotha) Ze wordt ook wel Madame Blavatsky genoemd. Blavatsky was de naam van haar eerste man.
Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, De Stem van de Stilte, De Sleutel tot de Theosofie.Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen