Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
PETER 1448-1505 (RENTMEESTER)
Peter de Gier

 

*Rentmeester

Peter die Ghyer Hillens ende Heilwich uxor in Rossum. Ouders: Hillen Petersz de Ghyer en N.N. Humpusch.
Geboren ca 1448 overlijden in 1505 (St. Maartenkerk: Wij maken deel uit van De Protestantse Kerk in Nederland).
1e huwelijk met Heilwich (Peter die Giers wyff in Rossem) voor 1480 zij overlijd voor 1484 (Dit lijkt mij de moeder van Hillebrant de Gier)
2e huwelijk met Jonkfr. (schildboortige ouders) Mary van Heuysden voor 1500, zij overlijd voor 1533 (Peter zijn zwager is Robbert van Heuysden in 1501)


Familiewapen " van Heusden" 

Er is een Peter die zich samen met Gouborch trouwd voor 1468 zij overlijd voor 1480 ze zijn het niet omdat hij zich maar 1 keer kan aanmelden.

Peter was Hertogelijk Gelders Rentmeester van Karel van Gelre tot 1501 toen nam zijn zoon
Hillebrant het stokje van hem over.


                                    

                                                                           

                                                                            LB= vader (Hillen Petersz de Gier)                 RB= moeder (Heilwich Humpusch)
                                                                            LO= Grootmoeder (vader)                            RO= Grootmoeder (moeder)

 
St. Maartenskerk te Zaltbommel

Een ZERK van onze familie waar ooit 5 lichamen onder begraven waren

De vijf op de zerk genoemde personen vormen een recht stamreeks van het geslacht de Ghier.

 

- Peter de Ghier 16 mrt 1505

(Rentmeester van Karel van Gelre) 

Ann 15 c en 5 op te 16e dach in de mert

Sterf Peter de Ghier bidt voer de ziel

Hertogelijk Gelders Rentmeester Zaltbommel

 

- Hillebrant de Ghier 8 okt 1536

(Rentmeester van Karel van Gelre)

 Hier leyt begraven Hillebrant de Ghier die sterf Anno 1536 den 8 octbr
Hertogelijk Gelders rent meester, burgemeester en schepen van Zaltbommel. Collator der vicarie op het H. Geest altaar te Driel

 

- Dirck de Ghier 27 jan 1585

(Schepen, burgemeester, gasthuismeester en heilige geestmeester)

A° 1585 sterf Dirck de Ghier de 27 dach januari.

 

- Hubert de Ghier 13 july 1622

Hubert de Ghier richter in Bommelerweert sterf den 13 july 1622

 

- Dyderick de Ghier 23 jan 1642

Dyderick de Ghier der rechten doctor secretari in Tuyl lantschrijver van Boemel en de Tielerweerden sterf 23 janw 1642

 

Ik stam persoonlijk rechtstreeks af van de eerste eerste 3 vanaf daar buigt mijn stamreeks af naar een andere zoon van Dirk de Ghier 1585.

De ZERK is in stukken geraakt door ondoordachtzaamheid en ruwe behandeling tijdens het terugleggen van de familie zerken in de kerk nadat men de inhoud van de graven weghaalden en het met zand opvulden. Ze staan ook allemaal niet meer op hun oorspronkelijke plek. Wat ik hoogst persoonlijk heel erg zonde vindt, maar dat is natuurlijk ook heel persoonsgebonden. 

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Grifioen_op_Kasteel_de_Haar.png Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Peter_de_Gier/Grifioen.jpg
Links: Griffioen op Kasteel de Haar.                           Rechts: op het familie wapen

Een Griffioen werd gezien als een schatbewaarder.
Peter de Gier overleden in 1505 was schatmeester en rentmeester van de laatste zelfstandige feodale heerser in de Nederlanden Karel van Gelre.

De griffioen:
Een griffioen, ook grijpvogel of Vogel Grijp genoemd, is een hybridisch fabeldier dat de heerschappij over twee rijken symboliseert: over de aarde (zijnleeuwenlichaam) en over de lucht (de kop en de vleugels van een adelaar). Het is een hybride schepsel zoals ook de centaur, de draak en de hippogrief. Behalve de genoemde kenmerken heeft hij ook de oren van een paard en een hanenkam die lijkt gemaakt te zijn van vissenschubben.

De griffioen komt oorspronkelijk uit de mythologie van de Skythen en het Oude Griekenland. De Aziatische griffioen had een gekuifd hoofd, terwijl de Minoïsche en Griekse griffioenen meestal in spiralen gevormde gekrulde manen hadden. Sinds de middeleeuwen komt hij ook in West-Europa voor, onder meer in de heraldiek. Zo speelt de griffioen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het wapen van Pommeren. Vandaar dat de hertogelijke dynastie zich de griffioenen (Greifen) noemde. Ook is de griffioen een symbool voor goddelijke macht en een bewaker van het goddelijke.

De Griffioen’ is een dier uit de Griekse mythologie. Het bestaat uit de voorkant van een arend, het lijf van een leeuw en de staart is een slang. Een Griffioen is de schatbewaarder van de (af)goden.


Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Peter_die_Ghier_Rentmeester_nr_828.jpg

(Zie: Verwantschap_17)Lid van: Leden Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
Doorgaans gaat het om mensen met een vooraanstaande maatschappelijke positie. Onder meer zijn lid geweest Willem van Oranje en de schilder Jeroen Bosch. Onder de huidige leden bevinden zich Koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander. Ook Koningin Juliana en Prins Bernhard waren Zwanenbroeders. Zij zijn de enigen die tegenwoordig deze titel mogen voeren.


illuster
doorluchtig, uitstekend, voornaam
bijv.naamw. beroemd, zeer bekend van reputatie  

Leden Illustre Lieve Vrouwe Broederschap tot 1620
Intredegeld 1480:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_067r___Peter_die_Ghyer_Hillens_ende_Heilwich_uxor___1480_Rossum(1).jpg


Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_067r___Peter_die_Ghyer_Hillens_ende_Heilwich_uxor___1480_Rossum_-_kopie.jpg

 Doodschuld 1484:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__pagina_260r__Heilwich_Peter_die_Giers_wyff_in_Rossem__1484.jpg

14e regel van bovenaf
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__pagina_260r__Heilwich_Peter_die_Giers_wyff_in_Rossem__1484_1.png

 


Gemensche Tienden onder Driel.

Description: http://thevulture.nl/attachments/CropImages/4854dedca17e635248aac8e3f265d341.png
800 oude schilden

Description: http://thevulture.nl/attachments/CropImages/3d49ba3fc71e1e86819c364d2ed00033.png
1400 oude schilden

Description: http://thevulture.nl/attachments/CropImages/5a5acfc4fdd45a0b0c9acaad171ddf47.png

Dit is de de akte van Peter
Description: http://thevulture.nl/attachments/CropImages/02b9f7fe91a59315a9a725e3b7db26d2.png

Dit is de akte van Egen Petersz de Gier

Description: http://thevulture.nl/attachments/CropImages/74b167097f809c5c6eeccfb187619ec0.png

Description: http://thevulture.nl/attachments/CropImages/b8582c790309c073eee7cf908241ee03.pngIntredegeld 1500:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/jouffre_Mary_uxor_Petri_die_Ghier___1500_jonkvrouw.jpg

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__pagina_230r__jouffre_Mary_uxor_Petri_die_Ghier__1500_1.jpg

Ze moeten goed lezen wat er staat: jonffr. met een afkortingsteken., dus jonffrouw. De moderne titel jonkvrouw is daarvan wel afgeleid, maar pas in de 19e eeuw. Het is een anachronisme om dames uit de 16e eeuw te tooien met een 19e-eeuwse titel. Een 16e-eeuwse jonffrouw is wel de dochter van een schildboortige vader, dus een ridder of knape, maar niet per se van een edelman. (Marietje)* 2012

 

Peter en Egen zijn broers.

 

 
 
Doodschuld 1506:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/pagina_320r___Peters_die_Ghier___1506.jpg

5e regel van bovenaf

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_320r___Peters_die_Ghier___1506_-_kopie.jpg
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Zaltbommel_Peter__1505__Hillebrand_1536__Dirk_1585__Hubert_1622__Dyderick_1642_de_Gier.jpg

Deze graf zerk is van Peter de Ghier die als eerste in Zaltbommel werd begraven in de St. Maartenskerk.

Doodschuld 1533:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/joffrou_Marie_uxor_Peters_de_Gier___1533_Driel.jpg

13e regel van bovenaf.
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_111r___joffrou_Marie_uxor_Peters_de_Gier___1533_Driel_1.jpg
Poederooyen

 

Over Peter van Hemert, eigenaar van de heerlijkheid Poederoijen is nogal wat te doen geweest.
In
1493 werd het kasteel Poederoijen ingenomen door Hertog Karel, omdat Peter het met de Bourgondiërs had gehouden.
Op 24 juni 1494 arriveerde hij met zijn zoon Ghijsbert van Hemert op het huis Bergh. Zij waren daar heren-gevangenen van Hertog Karel van Gelre, die hem onder de hoede had gesteld van Oswalt, graaf van Bergh. Meermalen beklaagde Oswalt van Bergh zich bij hertog Karel, omdat deze het beloofde onderhoudsgeld voor beide heren nooit had gezonden, ofschoon hij dit beloofd had. Maar Hertog Karel zat zelf nogal slap in de duiten door zijn vele kostbare krijgsverrichtingen.

Johanna van Poederoijen, de echtgenote van Peter van Hemert, spant een rechtzaak tegen hertog Karel aan bij het hof in Wetzlar. Door deze rechtzaak is er een gedetailleerde beschrijving van de geroofde goederen (het kasteel Poederoijen).
Hierin wordt mijn voorouder Peter de Gier ook aangeklaagd.

Inneming en plundering van het huis Poederooyen op 14 april 1493, volgens bescheiden uit het staatsarchief te Wetzlar. (zie hieronder)

Peter Gier zou op 8 mei 1497 in de stad Heusen gehoord zijn."Citaat"
Item Peter die Gyer, rentmeister aldar, Johann die (Pieck) Rick und Gerhart die Rick haben inne die gutter und land, die jouffrauwen Johanna und irem Huyswert zugehoren und sye inn Bommellerwert gehabt haben.

Rechtszaak Poederooyen

Description: C:\tmp\poederooyen1.jpg Description: C:\tmp\poederooyen2.jpg

Description: C:\tmp\poederooyen3.jpg 

Description: C:\tmp\poederooyen5.jpg Description: C:\tmp\poederooyen6.jpg

Description: C:\tmp\poederooyen7.jpg Description: C:\tmp\poederooyen8.jpg

 

Description: C:\tmp\poederooyen11.jpg

 

Peter van Hemert, Heer van Poederoijen

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/poederoijen.jpg

Het slot Poederoijen. Tekening van A. de Haen, 1503.


Het kasteel Poederoijen werd gebouwd in 870. Dat er veel gevochten is rondom het kasteel Poederoijen is algemeen bekend. Dit is te danken aan haar strategische ligging tussen Brabant, Holland en Gelderland.

Het kasteel was rond 1490 een ''echt roversbroeinest''. Onder leiding van Gelderse legeraanvoerder Hendrik Ens(e), ook wel Suydewind of Sneeuwind werden regelmatig plundertochten gehouden in de omliggende gebieden. Begin zestiende eeuw fungeerde de strategisch gelegen burcht van Poederoijen als uitvalsbasis voor rooftochten in het nabije Brabant en Holland. Hierbij werden zelfs handelsschepen uit Den Bosch en andere plaatsen aan de ketting gelegd.

In 1493 veroverde Gerard van Weerdenburg (in opdracht van Hertog Karel) het kasteel en roofde het leeg. In 1505 veroverden de Bourgondiërs het dorp en het kasteel, waarna Hertog Karel het weer terug veroverde. In 1508 werd de burcht definitief ontmanteld. * Bommelerwaardsegids

In 1505 (her) veroverden de Bourgondiërs het dorp en het kasteel.
Waarschijnlijk is dit de reden waarom Peter de Gier overleden is op 16 maart 1505.

 

Bron: "Inventaris der archieven van de stad's Hertogenbosch" (Blz 88)
Idem op 18 maart 1505 een bode in het land van Heusden, langs den dijk van Aalburg en Wijk, om te vernemen naar de vijandelijke ruiterij van Poederoyen, of zij over de Maas gekomen was??

Karel van Gelre: (Egmond)

Zijn gebied bestond op het hoogtepunt uit Gelre, Zutphen, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen (op enkele steden na).
Karel van Gelre werd gesteund door zijn veldheer Maarten van Rossum.
Karel van Gelre was in feite de laatste zelfstandige feodale heerser in de Nederlanden. In 1522/1523 wist hij zelfs Groningen, Drenthe en Friesland onder zijn invloed te brengen. De laatste eigenlijke hertog van Gelderland, in wiens persoon het nederlandsch provincialisme der middeleeuwen den doodstrijd tegen de wordende nationale eenheid der toekomst gevoerd heeft.
Ridderlijkheid en vaderlandsliefde waren Karel van Egmond gelijkelijk vreemd, waardig meester van Pier van Heemstra te water en van Maarten van Rossem aan den wal.

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Peter_de_Gier/Karel_van_Egmond__Hertog_van_Gelre_(1467-1538)_Foto__Historisch_Museum_Arnhem.jpg Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/150px-Egmond_coat_of_arms.jpg
Karel van Gelre (1467 – 1538) Foto: Historisch Museum Arnhem

Maarten van Rossum (ook Marten en Rossem; Zaltbommel, ca.1478 – Antwerpen, 7 juni 1555) was een Gelderse legeraanvoerder. Zijn ouders, Johan van Rossum, heer van Rossum, en Johanna van Hemert trouwden vermoedelijk vóór 1478. Zij behoorden tot de lagere adel in de Bommelerwaard. Maarten verwierf in zijn leven de titels van heer van Poederoijen, pandheer van Bredevoort, heer van Cannenburgh, heer van Lathum en Baer, was maarschalk van Gelre en later keizerlijk stadhouder van Luxemburg.Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/264px-Maarten_van_Rossum.jpgDescription: http://thevulture.nl/attachments/Image/125px-Maarten_van_Rossum_wapen_svg.png

Maarten van Rossum (ook Marten en Rossem; (ca.1478 – 1555)

Maximiliaan zon op wraak en begon een tegen offensief tegen Gelre. In 1502 veroverde het Bourgondische leger Arnhem, de belangrijkste van de vier hoofdsteden van Gelre. Diens zoon Philips, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië bood het hertogdom als achterleen aan Karel aan in 1505. Karel weigerde: hij wilde Gelre enkel rechtstreeks van de keizer lenen. Philips onderhandelde nu niet verder en veroverde in hetzelfde jaar een groot gedeelte van Gelre,waarna Karel hem in de hertogelijke residentie Roosendaal te voet viel (de'knieval van Roosendaal'). Karel moest Philips vergezellen naar Spanje, waar deze als koning zou worden ingehuldigd. Verder dan Antwerpen ging Karel niet mee.


Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Maximiliaan_I_1459-1519_-_kopie.jpg
Maximiliaan I (1459 -1519) was keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Omdat hij aartshertog van Oostenrijk was, werd hij ook Maximiliaan I van Oostenrijk genoemd.

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Philips_de_Schone_(1478-1506)__aartshertog_van_Oostenrijk__hertog_van_Bourgondi__.jpg

Portret van Philips de Schone (1478-1506), aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië. Buste naar rechts, om de hals de ketting met het Gulden Vlies.

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Zaltbommel_Peter__1505__Hillebrand_1536__Dirk_1585__Hubert_1622__Dyderick_1642_de_Gier.jpg

Bewijzen:


Peter Hillebrantz de Gier is als eerste begraven in de
ST. Maartenskerk te Zaltbommel.

1.
Hertogelijk Geldersch rentmeester in Zaltbommel en in de Bommeler- en Tielerwaarden over alle renten, domeinen, accijnzen,
tollen, pachten, thynsen, pondschattingen enz, (zie remissie onderstaand)


2. Zie rapport
Jan Roeloffs, schout binnen Zaltbommel, in het jaar 1500, uitgebracht aan den Hertog.
"Peter die Ghier scatmeister was bij selige hartstoch Adolfs tijden, daer hij niet aan verloir, als het hem schijnt
(Gelre XVI-1183 en XVII-23)
Robbert van Heusden, burgemeester van Zaltbommel, stichtte 26-3-1501 de capelanier ter eere van het H. Kruis in de
St.Maartenskerk aldaar (Archief geschiedenis Aartsbisdom Utrecht, dl XIX-209)

3.
Beleend met de Cornweertsche rijsweert, anno 1469, bij transport van Arnt van den Poll
(i.e. Arnt de Gier Hillebrants genaamd van den Poll) (Register Leenakten, kwartier Nijmegen)

Weet U wat bij transport inhoud?
"Transporteren is overdragen. Arnt van de Poll is ergens mee beleend en vraagt dan aan de leenheer (via de leen-rechtbank) of die het leengoed wil overdragen aan een andere leenman". (Marietje)

4. 16-2-1502 Hertog Karel van Gelre schenkt bij remissie aan Peter de Ghyer, deze en kinderen Hillebrant, Egen, Gerevaes, Peter
de bastaard en
Robbert van Heuysden zwager vergiffenis voor hetgeen zij tegen hem misdreven hadden en waarborgt Peter
de Ghier het ongestoord bezit der Gemesche tienden onder Driel, welke hij van
Johan Pieck ingelost had.
(
Noot: Vgl. Nijhoff, gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, deel. VI, 1, blz 270.)

5. De echtgenote N.N. voerde, blijkens de grafzerk van den zoon Gerevaes, een adelaar als wapen.
(
Aegidius de Groot voerde een adelaar als wapen).

6.
Begraven in de St. Maartenskerk, Zaltbommel (zie Wapenherault 1917 en Bijdragen/Mededelingen Gelre, 1943).
(
Noot ad: Hij werd als eerste in 1505 begraven onder deze zerk gezien de Gotische tekst van het randschrift.

7.
Remissie Hertog van Gelre: zie oorkonde (Hertogelijk archief XIV Libri, VI fol. LXIX verso - LXX verso, R.A. Arnhem)
(Zie: Nederlandse Leeuw 1943)


Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Peter_de_Gier_1471.png

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Peter_die_Ghier_1502_Februari_16_nr_419.jpg


Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Peter_die_Ghier_1502_Februari_16_nr_1291_1.jpg

Karel Hertog van Gelre 16 februari 1502 met zegel.
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/P1170629.JPG

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/P1170631_Peter_de_Ghier_16_februari_1502.jpg

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/P1170631_Peter_de_Ghier_16_februari_1502_1.jpg


Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Hertogelijk_archief_XIV_Libri__VI_fo__LXIX_verso-_LXX_verso_RA_Arnhem_1.png

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Hertogelijk_archief_XIV_Libri__VI_fo__LXIX_verso-_LXX_verso_RA_Arnhem_2.png

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Hertogelijk_archief_XIV_Libri__VI_fo__LXIX_verso-_LXX_verso_RA_Arnhem_3.png

Oorkonde van de Hertog van Gelre met betrekking tot Peter de Gier

Op 16 februari 1502 schenkt Hertog Karel van Gelre bij remissie aan “Peter de Giir, dezen en zijn kinderen Hillebrant, Egen, Gerevaes. Peter de bastaard en Robbert van Huijsden, zwager, vergiffenis voor hetgeen zij tegen hem misdreven hadden, en waarborgt Peter de Ghiir het ongestoord bezit der genemsche tienden inder Driel, welke hij van Johan Pieck ingelost had”.

Wy Kairle van der gnaden Goitz hertoige van Gelre etc., ind greve van Zutphen doin kondt,

So Peter de Ghyr myt synen kynderen nementlick Hillebrant Egon Gerefais,

Peter die Bastart myt Robert van Huysden oeren zwaiger sich eyn tyt verleden,

frevelick gehalden ind anders dan sich geboirden tegen ons ind die onse bewesen,

wairby sy ons to lyff ind to goede broickhafftich gevallen ind soe in onsen ongnaden,

komen syn; Bekennen wy hertoich voirsc. van onss onse erven ind nacomelingen,

dat wy van sunderlinge in die eer Goitz almechtich ind avermitz tuschen spreken,

ind bede etzlicker frunde die onss eyn redelicke beteronge togededingt hebben,

den vuergen Peter die Ghyr myt alle syne kynderen ind dochter man vuergen,

myt onss guetlick laiten scheyden, indo eren alre mysdaiden,

off broicken dair (dan) sy onss ind onser herlichheyt semptlick off besunder umb saicken

Nog in bewerking>>>


will vurs. off anders, in eniger manieren, tot desen dage toe data dis
brieffs, id sy to liiff off to goide verfallen siin, moegen myt worden off myt wercken
off myt enigerhande onghoirsamheyt, frevell off versuemenisse, woe off in wat
manieren die oick geschyet mochten siin, altesamen guedelick aversien ind van grond onss herten quytgescholden ind vergeven hebben, quytschelden ind
vergeven noch in crafft dis brieffs ind en willen noch en sullen tot hon noch synen
kynderen off dochterman vurg, enige ticht off toespraicke hebben off behalden, in
eniger manieren; dan willen sulx guedelick gantz van onss stellen in alre maten,
off sulx nyet geschiet en were; gelaivende in goeden trouwen sy semptlick ind
bysonder in gebruyck oerer guederen te halden, ind doen halden, oick geliick
anderen onsen gueden ind getrouwen ondersaiten onse leenrechten, lantrechten,
diickrechten ind statrechten tlaiten wederfaeren, dair sy sich myt an halden ind
vortan as guede trouwe ondersaiten schuldich siin bewysen, wairby wy sy
dairenteyntz vur alle gewalt na onser machten beschudden ende beschermen ind
hon ind eynen yetlicken van hon eyn guedich her oick siin sullen.
ind assdan tuschen ons ind Peter vursc. Bevurwart is, dat hy irstzdaigs syn
remissie, hy van onss hefft, beruerende den Gemenschen thienden in oick die vur
remissie ongecanselliert tot onsen handen stellen sall myt eyner gerichtlicken
vertichenisse alle syne rechten, hy off die zynen totten selven thyenden gehadt
hebben off noch hebben moigen, in behoeff onss, onser erven ind nacomelingen, in
welken, gegeven in den jairen van soeven ende tnegentich opten heiligen dertienavent, wy ind onssen erven Peter ind zynen erven vergeven ind benadet
hebben alle tghene hy bis den dage toe onss off onser herlicheyt mysdain off
gebroikt hedde, soe wail van gebreke siinre rekenschappen van den
ruyterpennygen van Dryell, Rossum ind Herwerden ass oick van sinns rent
meisteramptz wegen off van enige anderen dingen, nyet dairvan uytgescheiden,
avermitz der behoirlicke beteringe van vierhondert enckele gulden, hy ons doe
bynnen onser stat Zaltboemell an gereden pennyngen betailt ind die andere
affgesproicken hefft, welcke averleveringe vursc. hon noch zynen erven der remissy
ind punten halve halen vrug. as off in toekomende tyden nyet hynderlick, dan
evenwaill sullen die van onss indonsen erven Peter ind synen erven ongeverlick
vergeten siin en blyven, geliick ind ir alre manieren off die noch ongecancelliert to
Peters handen stunde.
hebben wy hon wederomme toe doen seggen ind vestlick gelaifft, toeseggen ind
gelaven noch vermitz desen tegenwordigen onsen brieve, dat hy alle verschenen
onbetailde paichten dairvan, beheltlicke dieghene die nu up Jacobi neestkomende
onss verschynen werden. van onser wegen salt moegen doin uytpeynden ass
vyander guet ind to syner nut ind besten boeren ind keren ass siin eygen proper
guet, dar hon onse amptman to synen gesynnen alle behulp dess rechten to doen ind laiten sall.
ind is voirtan bekalt, soe Hellebrant de Ghiir onse rentmeister in Boemelre- ind
Tielrewerden eyn tiit lanck is geweist, dat wy vermitz onsen rekenmeisteren siin
rekkenschappe van zijner ontfanck ind uytgeven, ass hy schryfftlick van onser
wegen dairtoe versuecht wert, guetlicke sullen laiten hoeren ind doirsien, ind allet
wes op reden steyt, doin passyeren ind siin compensacy gburlick laiten geven,
sonder hon darinne myt beytichten tdoen besweren of laiten verkerten, dan allet
wes hy bewiislick then affteren sy, gutlick doin betalen off bewysen, asloe dat hy
des billicke eyn benugen hebben sall. Bevelen daromme U, Jasper van Merwiick,
tess tiit onse Amptman, ind allen anderen na hon in onsen lantschappe van
Boemelre-ind Tielrewerden tot onse amptman gesat werden sullen, dat ghy den
vurg. Peter die Ghiir myt synen kynderen vurgen., dess onsen tegenwoordigen
remissy doin ind laiten gemeten, also dat sy onbehyndert van U off oiwen dienre
oers guetz rastlick ind vredelick moigen gebruycken, sonder dat hon wes dairin
gedraigen werden in eniger manieren. Want sulx onsse gantze will ind meyninge is.
sonder alle argelist desse to oirkonde der wairheyt ind vaster stedicheit hebben wy
Hertoch vurs. desen onsen tegeenwordigen segell an desen onsen brieff doin ind
heyten hangen. Gegeven in den jair onss Heren duysent viifhundert ind twee dess
woensdaiges post Invocavit”.
Bron: Hertogelijk archief XIV Libri, VI fol. LXIX verso- LXX verso, R.A. ArnhemBeleend:
Begiftigd met een leen volgens het feodale recht. (Marietje)

Zwager:
man van je zus of broer, of broer van degene met wie je getrouwd bent .

Peter de Gier:
29. 8 hont in het kerspel Driel, oost: de leenman en zijn moeder, zuid: Pieter de Gier,
west en noord: de gemene straat.
5-9-1486: Arnout Gerard Jan Arnoutszz. zoals zijn voorouders, 1 fol. 103v.
30-7-1506: Hendrik van Guntersloo voor Gerard Arnout Gerardszz. bij dode van diens vader,
waarna overdracht aan Jan van Dijk voor Bouwen van der Weide, pater, 1 fol. 147v-148.
N.B.: doorgehaald: voor het klooster St. Annakroon te Driel.
8-10-1508: Bruin Jansz. van Arnhem voor Nouwen van der Weide, 1 fol. 148v. 8-2-1541: Herman Tonisz. bij overdracht door Gerard Arnout Gerardsz., 1 fol. 261-263.

Peter die Ghier:
(1500)
De Nederlandsche Leeuw, jaargang 61(1943) Kol.68 , bij regest 16-2-1502: Zie over de ongehoorzaamheid van Peter de Gier c.s. het raport van Jan Roeloffs, schout binnen Zaltbommel, in het jaar 1500 uitgebracht aan den Hertog "Peter die Ghier" scatmeister was bij zelige (= zalige) hartoch Adolfs tijden, daer hij niet aan verloir, als hem schijnt .
Zie: Nederlandse Leeuw 1943. 61 ste jaargang.

"Jan Roeloffs heeft de indruk dat Peter de Gier geen verlies leed op zijn ambt van schatmeester. Eigenlijk suggereert hij dat Peter de Gier er behoorlijk wat winst op maakte door een deel van de belastingen die hij inde, in zijn eigen zak te steken.

Hertog Adolf regeerde van 1465-1471 nadat hij zijn vader hertog Arnulf had afgezet. Vervolgens werd Adolf in 1471 op zijn beurt door Karel de Stoute van Bourgondië afgezet en weer door hertog Arnulf vervangen. Deze stierf in 1473. Adolf stierf in 1477". (
Marietje)*


Nog een weetje: (udh= uit dit huwelijk) Jan van Rossum X Beatrix van Haeften
udh
 
1.) Willem van Gent Morella van Rossum
udh
  2.) Henrick van Ense Snijdewint (1493 PoederooyenX Morella van Rossum
udh
Walraven van Gent X Elisabeth van Raesfelt
udh 
  Ida van Ens X Diderick van Plettenburgh
udh
Johan van Gent Heer tot Oeyen en Dieden   Diderick van Plettenburgh de jonge

Bron: Notities van een verzamelaar/genealoog die zijn gegevens afgestaan heeft aan het CBG. 


Kinderen:

I
Heilwich Peters de Gier (dochter in Driel)

Intredegeld 1520:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_007v___Heilwich_Peters_die_Ghier_dochter_in_Driel___1520.jpg

10e regel van bovenaf.

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_007v___Heilwich_Peters_die_Ghier_dochter_in_Driel___1520_-_kopie.jpg

 

Doodschuld 1559:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_378r___Heylwich_Peters_die_Ghier_huysvrouwe__1559.jpg

3e regel van bovenaf
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_378r___Heylwich_Peters_die_Ghier_huysvrouwe__1559_-_kopie.jpg


 

II

Egen Peters de Gier

  • Schepen in de hooge bank van Zuilichem 1498 34),
  • richter in den Bommelerwaard 1518.
  • 7-11-1527 Egon de Ghier solveert thijns (Loofsignaat Zaltbommel)
  • 8-6-1518 Hertog Karel van Gelre bevestigt zijn richter in Bommelerwaard Egon de Ghier in het bezit der Gemensche tienden te Driel, zoals Peter de Ghier die van Johan Pieck ingelost had 35).
7e regel van Boven.

Bron: http://www.bhic.nl/


 


 

 Bron:
III

Gerefaes de GierDe echtgenote N.N. voerde, blijkens de grafzerk van den zoon Gerevaes, een adelaar als wapen.
Bron:
 

 
IVArendt de Gier
Zie III hierboven.
Intredegeld 1494:

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__1485-1495__Rekening_ILVB__pagina_276v__Christina_Arnts_die_Ghier_uxore__1494_1.jpgDescription: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__1485-1495__Rekening_ILVB__pagina_276v__Christina_Arnts_die_Ghier_uxore__1494.png
5e regel van onder af.

Doodschuld 1494:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__1485-1495__Rekening_ILVB__pagina_284v__Christina_Arnts_die_Ghier_uxor__1494.jpgDescription: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__1485-1495__Rekening_ILVB__pagina_284v__Christina_Arnts_die_Ghier_uxor__1494_1.png

Regel 11 van boven af.
 Doodschuld 1504:
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_155r___Cristina_uxor_Arnoldi_die_Ghier___1504.jpgDescription: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB___pagina_155r___Cristina_uxor_Arnoldi_die_Ghier___1504_1.png

Regel 9 van boven af.


VHillebrant Peters de Gier


Burgemeester 1501-1520 Zaltbommel

Begraven in de St. Maartenskerk bij zijn vader Hertogelijk Gelders rentmeester in Zaltbommel en in de Bommeler en Tielerwaarden over alle renten, domeinen, accijnzen, tollen. pachten, thynsen, pondschattingen, enz. 1501

30-5-1501: Hertog Karel van Gelre stelt Hilbrand de Ghyer aan tot rentmeester te bommel en in de bommeler en Tielerwaarden op ten heyligen pinksterdach anno Domini XV end eyn. 43).

(Civiele proc. Hof van Gelre 1369 no. 2).
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Gelders Archief.

U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:

Archiefnummer:0243

Inventarisnummer:2953
 

 

Peter die Ghyer ende Gouborch uxor - - 1468 intredegeld
Rekeningpost Peter die Ghyer ende Gouborch uxor
Jaar 1468
Soort betaling intredegeld
Inv.nr. 119
  Rekening
Pagina 309v
Register inzien
Akte inzien
Akte bestellen
Details printen
Reageer op deze akte
Nakijken: het proefschrift van J.E.A.L.Struick, Gelre en Habsburg, want dat gaat over de tijd van Karel van Gelre.

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Gelders_archief/Hertogelijk_archief_XIV_Libri_VI__fol_LVI_LVII_2a.png


Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Gelders_archief/Hertogelijk_archief_XIV_Libri_VI__fol_LVI_LVII_2b.png

Bron:


30-5-1501: "Kairle, hertouge van Gelre ect. Ind greve van Zutpheb. Wy doin kondt, so as onse renthen ind domeynen averall doer onsegantse lantschappe, avermitz verloip van veden, orloge ind anders, tot noch toe vast verwuest, verbijstert ind verduystert sijn worden, dairomme wy averdregen sijn eyn opzien op onse renthen, domeynen, vergeven goederen, amptz- ind byeraccysen to hebben, regieren ind to bewaeren to laten, dat die tot onsen meesten profiit ind besten, ind in oerenyersten staet gesett werden, so dat behoirt, ind so wy by onsen Reden ind Rekenmeisteren averlacht, dat uyt sunderlingen toeneygen ind trouwen wy hebben tot onsen lieven getrouwen HILBRANT DE GHYER denselven tot onsen Rentmeister tot Boemell ende in Boemelreind Tielreweerden gesatt ind geordiniert hebben ind mitz desen onsen brieff ordinieren ind setten, - Ind opdat hy ons to trouwelicker dienen macht, hebben wy hem vur syne loen, kost ind cleydonge toegevuecht nementlick die summe van hondert golden guldens off die werde dairvur, den gulden ad soeven ind dertich stucer gerekent, welcke pennyngen hy an synen ontfanck inbehalden ind ons jaerlix rekenen sall. Ind en sall op elcke verpachtinge van onsen thyenden ind aczyssen nyet meer setten dan den twyntichtsten pennynck to rasoen, ind so voirt na advenant, welcke hy ons halff, ind dander helffte vur hem rekenen sall mitten onkosten van tergelt ind slachgelt, hy uytleggende wuerdt, ass men onse thienden, zyssen ind guederen verpachten

ind to boede stellen sal. Voirt as wy hem uyt synen ampt verschryven by ons to komen off anderswair to ryden, sullen wy hem sdaigs vur hem ind siin pert geven achtenthalven phs. Stuver. Ind wes amptz renthen die verbiistertoff vergeven wieren, in helpt werven was kost, gerichticheit off anders dairom gedain wurdt, sall hy ons oick rekenen. Ind hiirop heeft ons HILBRANT vurss. Synen eydt van trouwen gedain as sich behoirt. Allet sunder argelist, oirkonde onss secreet segells hiironder opgedruckt, opten heyligen Pynxedach Anno Domini XVc ind eyn".

(R.A. Arnhem, Hertogelijk archief, XIV Libri, VI, fol.LVI, LVII).
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Peter_de_Gier/Algemeene_Geschiedenis_des_Vaderlands__van_de_vroegste_tijden__Volumes_2-3_1.png
Bron:

"Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden ..., Volumes 2-3_Door Johannes Pieter Arend,Otto van Rees (Blz 384-385) 

In den voorzomer van het volgende jaar. (1505)"
24-5-1502 idem als schepen (Civ. Proc. Hof van Gelre)


Beleend met de Corenweerdsche rijsweert te Driel, als zijn vader anno 1515. (Leenakten kwartier van Nijmegen).

Medestichter van de Nicolaï vicarie te Zaltbommel 1527, collator der vicatie op het H. Geest altaar te Driel.

Oorspronkelijk was de vicarie in de Middeleeuwen een afgezonderd vermogen waarvan de opbrengst bestemd was voor het onderhoud van een priester (een vicaris), die daarvoor aan een bepaald altaar een of meer heilige missen moest opdragen en in gebeden bepaalde personen moest gedenken en eventueel nog andere, in de stichtingsbrief bepaalde, taken opgedragen kreeg. De inkomsten van zo'n vicarie werden gegeven aan een door de stichter of zijn opvolger (een ‘collator’) uitgekozen vicaris die formeel door de geestelijke overheid (de bisschop) in dit geestelijk ambt gesteld werd. De vicaris was dan 'bezitter' van de vicarie geworden onder de verplichting de vicariegoederen te beheren en hij kon daarvoor optreden in het rechtsverkeer.
Hillebrant Petersz de Gier, ovl. 08.10.1536, begraven in Zaltbommel , St. Maartenskerk,
Hij trouwde met Aleyd zij overlijd in 1522 en wordt b
egraven op 30 mei 1522 in Zaltbommel.
Jacob heeft 23 maart 1518 in leen ontvangen van Arnt de Cocq Dils (X f-1), momber van Jan de Cocq van Delwijnen Ariëntsz., een tiend van 82 morgen land te Delwijnen, genaamd "Die Cockesteynsche thiende" (Mac. Reg. nr.46).

Op 17 juni 1522, als zijn vader Jan de Cocq van Delwijnen Ariëntsz. mondig is geworden, wordt dit leen bevestigd ten overstaan van Hillebrant de Ghier en Dirck Auwrijn, als leenmannen van de hertog van Gelre (idem, Reg.nr.49).

Bron:
De leenmannen waren graaf, hertog of bisschop. Vaak gaven die op hun beurt land in leen aan anderen. Zij waren dus zowel leenman als leenheer. Zij werden meestal gekozen uit één van de grootgrondbezitters van de streek. Meestal was dat een Frank, maar soms ook een Fries die Christen was geworden en "dus betrouwbaar was". Een leenman kreeg zijn gebied in leen en werd er dus geen eigenaar van. Hij moest beloven dat het land na zijn dood weer in het bezit kwam van zijn heer.

Bron:


Bij de belening, ook wel leenverheffing of relief genoemd, moest de leenman de eed van hulde en trouw aan de leenheer afleggen. Hiermee was het leen verheven of gereleveerd. In sommige gevallen, zoals bij minderjarigheid van de leenman of wanneer een vrouw of klooster beleend werd, kon de eed, afgelegd ten overstaan van minstens twee andere getuigende leenmannen, gedaan worden door een plaatsvervangende hulder.

Bron:8-9-1527: Hubert de Ghier verkoopt de hafscheidings uit zes mergen lants geheten Aert Staescamp tot Zaltbommel aan Hillebrant de Ghier ad opus (voor zijn part) van den rector der Nicolaï vicarie in Zaltbommel met last voor den possesseur, om jaarlijks een mis op 't altaar te doen of te doen doen (Loofsignaat Zaltbommel).
Bron:

Bron:
2496a. (1506, voor 30 September). (Frederik van den Bergh) schrijft aan (Bernt van Presinckhaven) dat de stadhouder van Gelre bevolen heeft Hillebrant die Ghier en Jacob Morinck hun breuken kwijt te schelden (vgl. br. no. 2497), en geeft hem daartoe volmacht. / Ongedateerd. / Minuut (Inv. no. 273).

 

Bron:
VIHendrik Peters de Gier


Hanrick de Gier 36), schepen van Hedel 1538, tr. N.N.
Hieruit:


Petra de Gier, tr. Arnoldus van Tuyl; schepen in Driel 1528.

Obiit anno 1539 1 Oct. Petra filia Henrici de Ghier uxor legitima Arnoldi de Tuyl (Necrologium kapittel Zaltbommel),

pro cuius perpetua memoria dati sunt tres rijders.

X - 1526 Arnt van Tuil, schepen in Driel, oorkonder, (Civiele proc. Hof van Gelre 1569 no.2).

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Hendrik_de_Gier/Henrick_Peterszoon_die_gyer__10_maart__1538_4.png Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Hendrik_de_Gier/Henrick_Peterszoon_die_gyer__10_maart__1538.pngDit is hetzelfde wapen als wat zijn vader gebruikte en wat op de zerk in Zaltbommel ligt.


 
Bron:
Intredegeld 1517:

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__pagina_144v__Margriet_Henrick_Peters_die_Ghier_huysvrouw__1517.jpgRegel 19 van boven af. (in het midden)

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__pagina_144v__Margriet_Henrick_Peters_die_Ghier_huysvrouw__1517_1.png

 

juffrouw (onderwijzeres; ongehuwde vrouw)
M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
juffrouw zn. ‘onderwijzeres; ongehuwde vrouw’

Mnl. joncfrouwe [1293; Stall.], jonfrouwe [eind 13e eeuw; MNW], jouffrouwen (mv.) [1304; MNW voeder], joffrouwe [1340-60; MNW-R], juffrou [1470-90; MNW-R], alle in de betekenis ‘jonkvrouw’.

Juffrouw is oorspr. hetzelfde woord als jonkvrouw ‘ongetrouwde adellijke vrouw’, waarvoor zie jonkheer. Van joncvrouwe bestonden in het Middelnederlands vele spelling- en vormvarianten, soms in dezelfde tekst, die deels terug te voeren zijn op varianten van beide woorddelen afzonderlijk. Typisch voor de samenstelling joncvrouwe is echter de medeklinkercluster ncvr, die gemakkelijk tot vereenvoudiging doet neigen. In eerste instantie is dat v > f onder invloed van de c. Dat jonc vervolgens is verzwakt tot ju- wijst erop dat de klemtoon van dit woord oorspr. op de tweede lettergreep lag. Later verschuift de klemtoon naar de beginlettergreep, wat vervolgens weer leidt tot verkortingen als juffer en juf. Het woord juffer kan overigens ook een verkorting zijn van mnl. joncfer ‘jonge vrouw’, een samenstelling van jong en fer, ver, een verkorte vorm van vrouw, die gebruikt werd als er een eigennaam of titel volgde, bijv. ... moeder hiet ver anne ‘(Maria's) moeder heet vrouwe Anna’ [1290; CG II, En.Cod.], ver coninginne [14e eeuw; MNW].

In het Middelnederlands kan men alle bovengenoemde vormen nog als synoniem beschouwen van joncvrouwe. Later groeiden de variant met etymologische spelling jonkvrouw en de vereenvoudigde variant in betekenis uit elkaar: jonkvrouw bewaarde in het algemeen het aspect ‘ongehuwdheid’, terwijl juffrouw dat juist deels verloor. In het Vroegnieuwnederlands raakten diverse betekenissen van juffrouw in gebruik, zoals ‘al dan niet gehuwde vrouw uit de fatsoenlijke stand’, ‘gehuwde vrouw uit de fatsoenlijke stand (maar niet van adel)’. Juist deze juffrouwen waren vanwege hun afkomst en veelal ook opleiding geliefd voor bepaalde functies in de huishouding van de hogere stand of als winkelpersoneel. Zo was een Fransche Juffrouw een ‘gouvernante, huisonderwijzeres’ [1717; Marin NF]. Deze betekenis van juffrouw (buiten de context van onderwijs meestal schooljuffrouw) heeft zich ontwikkeld tot de ‘onderwijzeres in het basisonderwijs’, die nu nog de enige gangbare is. Een tweede betekenis die in de 20e eeuw nog bestond, maar in het laatste kwart daarvan verouderde, is de (winkel)juffrouw ‘winkelverkoopster’. Daarnaast is juffrouw buiten de context van het onderwijs in de 20e eeuw, ongeveer vanaf de jaren 1930, opnieuw ‘ongehuwde vrouw’ gaan betekenen: oudere, ongehuwde vrouwen die carrière hadden gemaakt gebruikten deze aanspreekvorm met trots. Ook in deze toepassing is juffrouw in het laatste kwart van de 20e eeuw verdrongen door het algemene mevrouw, zij het dat de aanspreekvorm voor een onmiskenbaar zeer jonge vrouw en ook voor een jeugdige verkoopster soms nog juffrouw is.

juf zn. ‘onderwijzeres in het basisonderwijs’. Nnl. juf [1866; WNT]. Verkorting van het hierboven genoemde juffrouw. Eerst alleen in de kindertaal en als aanspreekvorm, maar tegenwoordig in alle taalregisters de gewone vorm. mejuffrouw zn. ‘juffrouw’. Vnnl. mejoffrouwe [1627; WNT]. Gevormd met de verkorte vorm me van het bezittelijk voornaamwoord mijn 1. Tegenwoordig verouderd.
N. van der Sijs (2001), Chronologisch Woordenboek
juffrouw* (ongehuwde) vrouw 1451-1500 [MNW]
mejuffrouw* titel voor meisje of ongehuwde vrouw 1621 [WNT verschieten]
P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Van Dale Etymologisch woordenboek
juffrouw* [(ongehuwde) vrouw] {joncfrouwe [ongehuwde jonge vrouw, meisje of getrouwde vrouw van stand, kamermeisje] 1201-1250, juffrou(we) 1451-1500} van jong + vrouw.
mejuffrouw* [titel voor meisje of ongehuwde vrouw] {1621} van me [mijn] + juffrouw.
J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek
juffer 1, joffer (ouder) znw. v., (verkort tot mnl. mnd. mhd. ver) is sedert ouder-nnl. ontstaan uit juffrouw, mnl. joffrou(we), juffrou(we), dat zelf weer uit jonkvrouw geassimileerd is. In de 19de eeuw ontstond in de taal der lagere-schoolkinderen de verdere verkorting tot juf.
juffer 2 znw. v. ‘lange dennestam als steigerpaal’, is hetzelfde maar in overdrachtelijke zin als juffer 1, ook voor andere voorwerpen als ‘opzetstuk van een heipaal; blok met inkeping waardoor de talrepen lopen’, in Vlaanderen ook voor een ‘zolderrib’. — Als lange dennepaal reeds 1579 bekend en overgenomen > nhd. jüffer en ne. ufer (sedert 1754; Bense 517), vgl. nog nde. jomfru en nfra. demoiselle.
N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
juffrouw znw., mni. joffrou(we), juffrou(we) v. Uit joncfrouwe (zie jonkvrouw). De verkorte vorm juffer, verouderd joffer (vgl. mni. mhd. mnd. ver “vrouw”) eerst sedert het oudere Nnl.: wel reeds nederrijnsch in de 14. eeuw junffer (nhd. jungfer v.) — Verkorting: juf.
C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement
juffrouw. Voor de u (ö) < o zie bij juk Suppl. Tot het uitsterven van de o-vorm kan mede bijgedragen hebben, dat de u-vorm als “deftiger” werd gewaardeerd: Kloeke Deftige en Gemeenz. taal 12 vlg.
J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
juffer v., Mnl. joffer, joncfer, verdoffing van jonc vrouwe, met uitstooting der nasaal vóór f + Hgd. jungfer: vergel. jonker. De ju is in de Vla. dial. ie, ui en u geworden.
Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)
Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Dit is een andere Peter de Gier.

Je kunt je maar eenmaal aanmelden als lid van de broederschap. Het kunnen wel leden van dezelfde familie zijn, bijvoorbeeld als neven. (Marietje)*

Leden Illustre Lieve Vrouwe Broederschap tot 1620

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__pagina_309v__Peter_die_Ghyer_ende_Gouborch_uxor__1468.jpgDescription: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/ILVB__pagina_309v__Peter_die_Ghyer_ende_Gouborch_uxor__1468_1.png
 
 
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Peter_de_Gier/Huis_Cannenburgh_11.JPG
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Peter_de_Gier/Familiewapen_Humpysch.png      Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_van_Wachtendonck/Kasteel_Cannenburgh_van_Wachtendonck.jpg
(Heilwich) Humpusch en Anna Maria van Wachtendonck
 
Kasteel Cannenburg

Kasteel Cannenburg ligt in de huidige gemeente Vaassen. De vroegste vermelding is uit 1365 en sinds 1402 is het een leengoed van de Gelderse hertogen. In 1543 kocht de Veldheer Marten van Rossem de restanten van het middeleeuwse kasteel. Hij liet een statig nieuw slot op de fundamenten bouwen.Zo'n kasteel bevat veel landerijen en ook boerderijen. De Veluwezoom was destijds een rijk gebied. Het schone water stroomde uit de hooggelegen Veluwe. De vele watermolens brachten er industriële activiteiten en geld.De wandborden met wapenschilden werden bij een restauratie op zolder gevonden. Nu weet men dat de planken een tussenwand hebben gevormd tussen twee bovenkamers. Waarschijnlijk geven de wapenschilden de namen weer van de boerderijen die tot het landgoed behoorden.

Stommel  


Heraldische beschrijving:
Wapen: in goud zes rode schijfjes (1-3-1-1).
Plaats
-
Wapenvoerder
Stommel
Naam
Stommel
Opmerking
Een van de kwartierwapens van het wapen van Van der Does, overl. 11 augustus 1669, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Noordwijk.
Bestandsnaam
1800 - Stommel05
Nummer
HDATNL024418
Bron of boek
CBG, GHS 50D31, M.L. van Hangest d'Yvoy. Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant, nagetekend in de jaren 1776-1815, (blz.203 volgens copie).
Type
Heraldische Databank
Heraldische beschrijving:
Wapen: in rood drie palen van vair en een gouden schildhoofd.
Kroon: met drie bladeren en twee parels.
Helmteken: een naar links gewende, rode leeuw, tussen twee brandende, zwarte fakkels, elk met drie zilveren ringen, komende uit de rangkroon.
Schildhouders: twee leeuwen van natuurlijke kleur, rood getongd.
Opmerkingen: het geheel geplaatst op een groene arabesk.
Plaats
-
Wapenvoerder
IJsendoorn, Isendoorn, Cornelis van IJsendoorn, Ernst van Isendoorn, Alart van Isendorn à Blois, Fredericus Carolus Theodorus baron d'Isendoorn à Blois,, Hendrik van Isendorn à Blois, Hendrik van Isendoorn à Blois tot Cannenburg., Marten van Isendoorn à Blois, Wolter van Isendorn à Blois, IJsendoorn a Bloys, IJsendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, IJsendoorn, Isendoorn, Isendoorn, IJsendoorn, IJsendoorn, Isendoorn, Isendoorn a Blois, IJsendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, Isendoorn, D'Isendoorn à Blois, Ysendoorn, Ysendoorn, Ysendoorn, IJsendoorn, IJsendoorn, IJsendoorn, Isendoorn, IJsendoorn, IJsendoorn
Naam
Blois, van Isendoorn, IJsendoorn, Isendoorn Blois, Isendoorn a Blois, van, Isendoorn á Blois, van, Isendorn a Blois, van, Isendorn á Blois, van,Van Isendorn a Blois, Van Isendorn á Blois
Opmerking
Raad en vroedschap van Den Briel 1763, overl. 14 dec. 1771. Raad in het Hof van Utrecht 1530. In de ridderschap van de Veluwe, geadmitteerd 17 mei 1614. heer van Féluy (Henegouwen) en de Cannenburch. Ged. Vaassen 23 aug. 1784, lid Ridderschap 1814-å en lid Prov. Staten van Gelderland 1814-1849, kamerheer i.b.d. van Koning Willem I, II en III 1814-å, regent hofje van Nieuwkoop te 's-Gravenhage, overl. k. de Cannenburch, Vaassen 9 dec. 1865. Bij Soeverein Besluit d.d. 28 aug. 1814, nr. 14, benoemd in de Ridderschap van Gelderland. In de ridderschap van de Veluwe geweest 18 januari 1581. Zoon van Johan van Isendoorn a Blois en Margriet van Rossem, huwde Sophia van Stommel, dochter van Arend van Stommel en Margriet van Ruijsschenberg. Erfmaarschalk van 't hertogdom Limburg. Verschreven op het Appellations gerigt 1563, staat op de riddercedelen 1565, 1570, 1575, 1586 en 1592, compareerd van 1571 - 1583. In de ridderschap van de Veluwe, geadmitteerd 16 december 1609. In de ridderschap van de Veluwe geweest 1 augustus 1609. Een van de kwartierwapens van het wapen Bronckhorst, overl. 24 april 1761, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Woudenberg. Het wapen Isendoorn, overl. 22 februari 1679, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Cothen. Het wapen Isendoorn, overl. 18 december 1696, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Loenen. Een van de kwartierwapens van het wapen Stepraedt, overl. 5 november 1648, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Loenen. Een van de kwartierwapens van het wapen Asswijn, overl. 2 februari 1646, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Nederlangbroek. Een van de kwartierwapens van het wapen Lijnden, overl. 1 februari 1688, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Schalkwijk. Een van de kwartierwapens van het wapen Van der Capellen, overl. 25 mei 1707, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Schalkwijk. Een van de kwartierwapens van het wapen Renesse, overl. 23 februari 1738, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Ter Aa. Een van de kwartierwapens van het wapen Nijvelt, overl. december 1603, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Woudenberg. Een van de kwartierwapens van het wapen Linden, overl. 20 september 1669, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Woudenberg. Een van de kwartierwapens van het wapen Lijnden, overl. 17 mei 1708, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Woudenberg. Een van de kwartierwapens van het wapen Aesewijn, overl. 1600, aanwezig op een rouwbord in een kerk te Wijk bij Duurstede. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Walter van Boijnenburg, overleden in het jaar 1684. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Lijnden. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Voorst. Een van de zestien kwartierwapens van het wapen van mevr. van Spaen - Schimmelpenning, overleden 25 juni 1666. Een van de zestien kwartierwapens van het wapen van juffr. van Wijnbergen, overleden 9 november 1701. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Vijghe. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Bronckhorst. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Lijnden. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Stepraedt. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van jonker Hendrick van Boonenburg. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Aeswijn. Eén van de zestien kwartierwapens van het wapen Zuijlen van Nieveldt, rouwbord in de Dom te Utrecht. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Asewijn. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Aeswijn. Een van de acht kwartierwapens van het wapen van Boinenburg. Een van de kwartierwapens van het wapen van Lijnden, overl. 30 oktober 1665, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Voorschoten. Een van de kwartierwapens van het wapen van Sloet, overl. 6 februari 1699, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Voorschoten..
Bestandsnaam
1800 - Isendorn01
Nummer
HDATNL002108
Bron of boek
CBG, GHS 50A13, Der Heeren Leeden van de Ridderschap van Veluwen, blz. 81 en 82. CBG, GHS 50C03, Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, blz. 196. CBG, 1.10.1.4, Wapenkaart van Cornelis Kribber; Namen ende wapenen van de Heeren Presidenten en Ordinaris Raaden in den Ed. Hove provinciaal van Utrecht; sederd desselfs opregtinge in den Jaare 1530 den 2 april. Met bijvoeginge wanneer de selve daartoe verkoren sijn, Utrecht 1745. CBG, GHS 04D17, De Ridderschap van de Veluwe, blz. 2.46 (van de copie). CBG, Nederland's Adelsboek, jrg. 86, (1996-1997), blz. 67. CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 125, 126. CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Bailjuwen der stad Brielle en van den landen van Voorne 1362-1767 en Raaden en Vroedschappen der stad Brielle 1620-1779, blz. 36. CBG, GHS 50A08, Collection de 2266 armoiries ... de familles nobles et patriciennes des Pays-Bas (ca. 1825), blz. 79. CBG, Wapenkaart Overijssel (1-9-1-1). CBG, GHS 50A35, J.M. de Lange, Wapenboeck ca. 1700, blz. 27. CBG, GHS 50D31, M.L. van Hangest d'Yvoy. Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant, nagetekend in de jaren 1776-1815, (blz. 43, 46, 61, 75, 76, 80, 116, 117, 120, 231, 262, 263 en 267 volgens copie). CBG, GHS 50A34, J.M. de Lange. Wapenboeck, familiewapens, rouwborden en grafschriften, ca. 1727, blz. 1539, 1625, 1640, 1668, 1819, 1876, 1885, 1930, 1931, 1936 en 1983. GHS 50B19, P. van der Schelling, Genealogie en Wapenen der voornaamste Adelijke geslagten dezer Landen en der zelver Alliantien met hunne couleuren afgemaakt, blz. 10. CBG, Van Weleveld en Okellij, Armorial Général du Royaume des Pays-Bas, 1830. CBG, GHS 50A34, J.M. de Lange. Wapenboeck, familiewapens, rouwborden en grafschriften, ca. 1725, blz. 1870, 1875, 1981.
Type
Heraldische Databank


Bron: http://www.heraldischedatabank.nl/databank/indeling/detail/start/7?q_searchfield=Stommel

Mijn dochter heeft op 2 juli 2014 een grapje gemaakt die ik nog nooit eerder heb gehoord en bij google was het ook niet vindbaar.

Per ongeluk liet ze een scheetje terwijl ze boos was en zei toen: "Zie je, zelfs mijn pufje heeft schijt aan jou".Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen